THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Mức thu lệ phí doanh nghiệp đối với doanh nghiệp

Phí và lệ phí đăng ký doanh nghiệp là khoản tiền mà người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải nộp khi đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 32 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Tuy nhiên, phí sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử không được tính trong phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Dịch vụ khai báo thuế Quang Minh sẽ cùng với Qúy khách tìm hiểu những thông tin sau đây

Mức thu lệ phí doanh nghiệp đối với doanh nghiệp

Tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp hoặc sử dụng các dịch vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp hoặc phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính; đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí, lệ phí.

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì: đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác. Do vậy, cơ quan đăng ký kinh doanh thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:
Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
Các trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: do bị mất, cháy, rách, nát, tiêu huỷ, giả mạo, không trung thực, do thay đổi thông tin về đơn vị trực thuộc làm thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu cũ của doanh nghiệp (quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn);
Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Mức thu lệ phí doanh nghiệp đối với doanh nghiệp

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ Điều 33 Luật Doanh nghiệp và Điều 55 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, các trường hợp doanh nghiệp phải nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

Đăng ký thành lập doanh nghiệp;

 • Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Mức thu lệ phí doanh nghiệp đối với doanh nghiệp

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

 • Đây là mức lệ phí mà người đăng ký doanh nghiệp phải nộp một lần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp mới. Biếu mức lệ phí thành lập doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 130/2017/TT-BTC 

Lệ phí đối với công ty 

 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
 • Nếu nộp trực tiếp tại Phòng ĐKKD: 100.000 đồng/lần
 • Nộp thông qua ứng dụng Đăng ký doanh nghiệp qua mạng trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp: miễn phí

Mức thu lệ phí doanh nghiệp đối với doanh nghiệp

Lệ phí đối với các đơn vị phụ thuộc

 • Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:
 • Nếu nộp trực tiếp tại Phòng ĐKKD: 50.000 đồng/hồ sơ
 • Nộp thông qua ứng dụng Đăng ký doanh nghiệp qua mạng trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp: miễn phí.

Mức phí, lệ phí cụ thể như sau:

 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 200.000 đồng/lần
 • Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần.
 • Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 20.000 đồng/lần
 • Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp: 40.000 đồng/lần
 • Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp (Báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 năm; Báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm; Báo cáo tổng hợp về thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất; Báo cáo thống kê về danh sách doanh nghiệp; Báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm; Danh sách 100 doanh nghiệp theo yêu cầu; Các sản phẩm thông tin khác được xây dựng trên cơ sở chiết xuất, tổng hợp dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp): 150.000 đồng/lần
 • Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 300.000 đồng/lần
 • Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên: 5.000.000 đồng/tháng.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp và Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Quý khách có thể tham khảo thêm dịch vụ báo cáo thuế giá rẻ mà công ty Quang Minh chúng tôi cung cấp. 
Mức thu lệ phí doanh nghiệp đối với doanh nghiệp

Miễn phí, lệ phí

Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp

 • Căn cứ Điều 5 Thông tư số 215/2016/TT-BTC, doanh nghiệp được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:
 • Bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính;
 • Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Mức thu lệ phí doanh nghiệp đối với doanh nghiệp

Miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Các trường hợp được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp bao gồm:
 • Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước;
 • Công bố mẫu con dấu;
 • Công bố thông tin giải thể;
 • Bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính;
 • Doanh nghiệp chỉ thực hiện cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều gồm Điều 49, Điều 51, Điều 52 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
 • Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
 • Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo uỷ quyền theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Mức thu lệ phí doanh nghiệp đối với doanh nghiệp

Trên đây là tư vấn Quang Minh  tổng hợp thông tin lệ phí doanh nghiệp phải nộp xin được gửi tới quý bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp, hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn một cách chính xác nhất. 
 • Currently 4.67/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.75 sao của 2478 đánh giá
Mức thu lệ phí doanh nghiệp đối với doanh nghiệp
Mức thu lệ phí doanh nghiệp đối với doanh nghiệp
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886