THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online

Thông tư số 61/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy.

Thông tư số 61/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Thông tư số 61/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, phí thẩm định phê duyệt thiế

  • Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ Tài chính Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công (30/11/2020)
  • Thông tư số 92/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoà giải, đối thoại tại Toà án (18/11/2020)
  • Thông tư số 83/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn khoản 3 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (22/09/2020)
  • Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (20/08/2020)
  • Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BTC ngày 06/8/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (06/08/2020)
  • Currently 4.89/5
4.95 sao của 2081 đánh giá
Thông tư số 61/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy.
Thông tư số 61/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy.
Tổng cục Thuế Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
0932.068.886