THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Cục thuế tỉnh Trà Vinh thông báo KHĐT gói thầu Thi công xây lắp, Giám sát thi công

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 16, đường 19/5, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 02943.866.132;     Fax: 02943.868.522.

2. Tên dự án: Sửa chữa Chi cục Thuế huyện Càng Long.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 639/QĐ-CT ngày 06/7/2020 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

4. Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

5. Tổng mức đầu tư: 498.000.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thi công xây lắp

403.855.679

Ngân sách Nhà nước

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý III/2020

Trọn gói

30 ngày

2

Giám sát thi công

13.266.659

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý III/2020

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

3

Lập HSYC và đánh giá HSĐX

2.000.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý III/2020

Trọn gói

30 ngày

4

Thẩm định HSYC và kết quả LCNT

2.000.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý III/2020

Trọn gói

30 ngày

5

Bảo hiểm công trình

565.398

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý III/2020

Trọn gói

Theo tiến độ thi công

6

Kiểm toán quyết toán

4.780.800

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý IV/2020

Trọn gói

20 ngày

Tổng giá các gói thầu

426.468.536

 

 

 

 

 

 

 (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi sáu triệu, bốn trăm sáu mươi tám ngàn, năm trăm ba mươi sáu đồng).

Nguồn bài viết www.gdt.gov.vn
  • Currently 4.84/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4.85 sao của 2233 đánh giá
Cục thuế tỉnh Trà Vinh thông báo KHĐT gói thầu Thi công xây lắp, Giám sát thi công
Cục thuế tỉnh Trà Vinh thông báo KHĐT gói thầu Thi công xây lắp, Giám sát thi công
Tổng cục Thuế Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
0932.068.886