THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Cục Thuế tỉnh Điện Biên thong báo mời thầu gói thầu

1. Tên gói thầu: Mua sắm nội thất trụ sở mới cho Văn phòng Cục Thuế tỉnh Điện Biên năm 2017.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu:  9.046.787.200 đồng (Chín tỷ, không trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm tám mươi bảy nghìn hai trăm đồng). 

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm nội thất trụ sở mới cho Văn phòng Cục Thuế tỉnh Điện Biên năm 2017.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm nội thất trụ sở mới cho Văn phòng Cục Thuế tỉnh Điện Biên năm 2017.

3. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 21 tháng  6  năm 2017 đến trước 07 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 7 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Hội trường tầng 3 Cục Thuế tỉnh Điện Biên, điện thoại: 0215.3825465       -      Fax: 0215.3825462

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 135.000.000 đồng (Một trăm ba mươi năm triệu đồng chẵn) bằng bảo lãnh của Ngân hàng hoặc nộp tiền mặt

10. Thời điểm đóng thầu: 07 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 7 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 7 năm 2017.

Nguồn bài viết www.gdt.gov.vn
4.95 sao của 1583 đánh giá
Cục Thuế tỉnh Điện Biên thong báo mời thầu gói thầu
Cục Thuế tỉnh Điện Biên thong báo mời thầu gói thầu
Tổng cục Thuế Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
0932.068.886