THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ban Quản lý dự án RARS thông báo kết quả tuyển chọn tư vấn cá nhân

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển chọn tư vấn cá nhân

 

 

 1. Tên dự án: Dự án Hỗ trợ hiện đại hoá hệ thống thuế
 2. Chủ dự án: Tổng cục thuế - Bộ Tài chính
 3. Đơn vị thực hiện dự án: Ban quản lý dự án Hỗ trợ hiện đại hoá hệ thống thuế - Tổng cục thuế
 4. Tên gói thầu: Tư vấn quản lý tài chính (Gói thầu số 14 theo Quyết định số 297/QĐ-BTC ngày 05/3/2020 của Bộ Tài chính)
 5. Phương thức tuyển chọn: Tuyển chọn tư vấn cá nhân (IC)
 6. Tên tư vấn được tuyển chọn: Bà Phan Thị Thu Hà
 7. Mức thù lao trả cho tư vấn: 40.000.000 VNĐ/tháng
 8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo thời gian
 9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 32,5 tháng
 10. Tóm tắt phạm vi hợp đồng: Tư vấn quản lý tài chính của Dự án có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động về tài chính và giải ngân của Ban QLDA RARS đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và quy định của Ngân hàng Thế giới.
Nguồn bài viết www.gdt.gov.vn
 • Currently 4.79/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 2363 đánh giá
Ban Quản lý dự án RARS thông báo kết quả tuyển chọn tư vấn cá nhân
Ban Quản lý dự án RARS thông báo kết quả tuyển chọn tư vấn cá nhân
Tổng cục Thuế Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
0932.068.886