THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Để trả lời câu hỏi về việc xuất hóa đơn không có ngành nghề kinh doanh ghi trên GPKD, mời các bạn cùng Quang Minh - đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói tham khảo các quy định pháp luật sau đây:

Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Thông tin chi tiết

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề, mặt hàng, địa điểm kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.” Thêm đó, tại công văn số 1387/TCT-KK về việc kê khai nộp thuế GTGT ban hành ngày 14 tháng 04 năm 2015 gửi Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh, thì: “Trường hợp Công ty TNHH Vinkems kinh doanh ngành, nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh kiểm tra, xác định nếu trường hợp ngành, nghề kinh doanh của Công ty không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc ngành, nghề bị cấm kinh doanh thì thống nhất với đề xuất tại công văn số 297/CT-TTr ngày 26/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, cụ thể: chấp nhận việc kê khai thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động kinh doanh ngành, nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Vinkems. Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Công ty bổ sung  ngành, nghề theo quy định.”

Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Kết luận: Việc xuất hóa đơn đỏ không đúng ngành nghề kinh doanh về việc bán balo, túi xách của công ty bạn không bị xem là hóa đơn bất hợp pháp và KHÔNG BỊ PHẠT.

“4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư". Và tại điều 3 nghị định số 50/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 06 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, thì:

 • “Điều 31. Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.
 • 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
 • 3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
 • 4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.”

Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Như vậy, có thể kết luận rằng, việc xuất hóa đơn đỏ không đúng ngành nghề kinh doanh đã đăng ký với Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh/thành phố sẽ:
 • KHÔNG BỊ PHẠT về hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn
 • Xuất hóa đơn không có trong ngành nghề kinh doanh thì hóa đơn này vẫn HỢP PHÁP, có thể kê khai thuế và hạch toán ghi nhận doanh thu bình thường
 • Nhưng sẽ BỊ PHẠT vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư với mức phạt tối đa là 5tr đồng và phải bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông báo nội dung thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Chế tài xử phạt đối với hành vi không thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp kinh doanh một hay nhiều ngành, nghề thì phải đăng ký, thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Theo Điều 32 Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh khi có sự thay đổi về nội dung, thông tin đăng ký doanh nghiệp như ngành, nghề, vốn điều lệ, thông tin của người đại diện theo pháp luật,.. Trong trường hợp doanh nghiệp chậm nộp thông báo thì có thể bị cảnh cáo đến phạt tiền 5 triệu đồng theo quy định tại Điều 31 Nghị định 50/2016/NĐ-CP. Chưa thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh thì doanh nghiệp có được xuất hóa đơn?

Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Theo Điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hoá đơn bất hợp pháp, như sau:

"Điều 22. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

 • Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hoá đơn giả, hoá đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.
 • Hoá đơn giả là hoá đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hoá đơn.
 • Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng và hoá đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.
 • Hoá đơn hết giá trị sử dụng là hoá đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hoá đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế)."

Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Bên cạnh đó, theo tinh thần hướng dẫn của Công văn 1387/TCT-KK năm 2015 về kê khai nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành thì

 • “Trường hợp Công ty TNHH Vinkems kinh doanh ngành, nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh kiểm tra, xác định nếu trường hợp ngành, nghề kinh doanh của Công ty không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc ngành, nghề bị cấm kinh doanh thì thống nhất với đề xuất tại công văn số 297/CT-TTr ngày 26/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, cụ thể: chấp nhận việc kê khai thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động kinh doanh ngành, nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Vinkems. Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Công ty bổ sung  ngành, nghề theo quy định.”
 • Như vậy, hóa đơn được xuất trước khi doanh nghiệp thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh không bị xem là hóa đơn bất hợp pháp; các bên vẫn được kê khai, khấu trừ thuế bình thường đối với hóa đơn này nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Luật thuế hiện hành.

Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Tóm lại, đối với ngành, nghề chưa đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp vẫn được quyền xuất hoá đơn và hoá đơn này không bị xem là hoá đơn bất hợp pháp. Sau khi xuất hoá đơn thì doanh nghiệp cần phải tiến hành thông báo về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh nếu không thì doanh nghiệp có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Những việc doanh nghiêp cần làm khi thành lập doanh nghiệp

Những việc cần làm:

 • Làm con dấu và đăng ký mẫu dấu pháp nhân
 • Làm hồ sơ đăng ký thuế:
 • Tờ khai đăng ký thuế.
 • Kèm theo giấy chứng  nhận đăng ký kinh doanh.
 • Quyết định bổ nhiệm giám đốc.
 • Quyết  định bổ nhiệm kế toán trưởng, hoặc người phụ trách kế toán.
 • Đăng ký hình thức kế toán.
 • Đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ.

Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Chuẩn bị và nộp hồ sơ:

 • Làm con dấu: nó là “hiện thân” giá trị pháp lý của của doanh nghiệp  lên mỗi văn bản khi có con dấu xác nhận lên trên.
 • Những việc doanh nghiệp mới thành lập cần phải làm

Về hình thức, nội dung, số lượng con dấu:

 • Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung, số lượng con dấu. Nội dung con dấu phải thể hiện được các thông tin: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có quyền quyết định về số lượng, nội dung, hình thức con dấu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cũng như việc quản lý, sử dụng con dấu và các thay đổi có liên quan.

Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Về cơ chế quản lý nhà nước đối với con dấu doanh nghiệp:

Thay vì phải đăng ký mẫu dấu với cơ quan Công an như trước đây thì hiện nay doanh nghiệp được hoàn toàn chủ động trong việc làm con dấu. Doanh nghiệp có thể tự khắc dấu hoặc đến cơ sở khắc dấu để làm con dấu. Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Mục đích của quy định này là nhằm công bố công khai cho cho xã hội và bên thứ ba được biết về con dấu của doanh nghiệp. 
 
Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không

Về thời điểm có hiệu lực của con dấu doanh nghiệp:

Thời điểm có hiệu lực của con dấu là do doanh nghiệp tự quyết định.
Hiện nay, trên cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã công bố các thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp. Việc thực hiện này đã tạo nên một bước tiến mới về công khai hóa thông tin doanh nghiệp, giúp các nhà đầu tư có thể thuận lợi trong việc tìm hiểu về đối tác kinh doanh của mình
Công ty Quang Minh chuyên tư vấn các dịch vụ thành lập công ty nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0932068886 để được tư vấn. Với đội ngũ nhân viên tư vấn luật chuyên nghiệp sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề pháp lý nâng cao chất lượng làm hài lòng khách hàng nhất.
 • Currently 4.82/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 1990 đánh giá
Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không
Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề kinh doanh có bị phạt không
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886