THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ưu điểm và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân

Thành lập doanh nghiệp tư nhân được xem là loại hình doanh nghiệp phổ biến, được đăng ký hoạt động kinh doanh rộng rãi trên địa bàn tỉnh, thành phố Việt Nam. Có lẽ do tính chất loại hình cá nhân nên mọi quyết định hoạt động của doanh nghiệp đều chịu sự quản lý của chủ sở hữu, đó cũng là lý do mà nhiều doanh nhân quyết định lựa chọn loại hình này. Nếu bạn cũng có dự định thành lập doanh nghiệp tư nhân cho riêng mình thì trước hết hãy cũng xem qua một số lợi ích và hạn chế của loại hình doanh nghiệp tư nhân nhé!

Khái niệm doanh nghiệp tư nhân

Ưu điểm và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân
 
 • Dựa trên Luật doanh nghiệp mới nhất thì doanh nghiệp tư nhân được hiểu là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản dùng để chi tiêu thực hiện các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp tư nhân không được cấp phép phát hàng các loại chứng khoán mà pháp luật đã quy định;
 • Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân chỉ được cho phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân và đồng thời không được làm chủ hộ kinh doanh hay thành viên hợp danh của công ty khác;
 • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn hay mua cổ phần, phần vốn góp trong các loại hình công ty khác (công ty hợp danh, công ty TNHH, công ty cổ phần).

Một số tính chất của doanh nghiệp tư nhân 

Đối với vốn của doanh nghiệp

Theo tính chất của loại hình doanh nghiệp thi chủ doanh nghiệp sẽ tự bỏ vốn thành lập doanh nghiệp và tự đăng ký vốn điều lệ của doanh nghiệp trên hồ sơ thành lập. Doanh nghiệp tư nhân hạn chế việc huy động vốn, đặc biệt là vốn đầu tư vì nếu như doanh nghiệp phá vỡ quy tắc tự sở hữu vốn doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó không còn được xem là doanh nghiệp tư nhân.

Vì là vốn tự bỏ ra thành lập nên chủ doanh nghiệp có quyền tăng, giảm vốn đầu tư của mình tùy thích để đầu tư vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mọi hoạt động tăng, giảm đều được ghi chép rõ ràng vào sổ kế toán của doanh nghiệp.

Ưu điểm và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân
 

Đối với quyền quản lý hoạt động sản xuất

Chủ sở hữu doanh nghiệp có quyền quyết định mọi hoạt động thực hiện sinh lợi nhuận cho doanh nghiệp hoặc các hoạt động phát triển doanh nghiệp khác. Đảm bảo nộp thuế đầy đủ cho cơ quan thuế trực thuộc địa bàn hoạt động và thực hiện đúng các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật. Điều này là cơ sở để phân biệt với các loại hình doanh nghiệp khác có vốn thành lập được góp vốn từ nhiều thành viên hoặc cổ đông, đối với các loại hình doanh nghiệp này hoạt động kinh doanh sẽ phụ thuộc ý chí của chủ sở hữu chứ không nằm ở ý chí của một cá nhân cho dù cá nhân đó nắm quyền điều hành công ty.
Ngoài ra thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền thuê người khác điều hành hoạt động kinh doanh trong công ty, bên cạnh việc trực tiếp quản lý.
 

Đối với nghĩa vụ và chia lợi nhuận 

Chủ doanh nghiệp tư nhân được toàn quyền quyết định về số lợi nhuận của công ty có sau khi đã trừ các khoản thuế nộp theo quy định pháp luật. Nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp đồng thời cũng phải chịu chi phí thành lập công ty hay các khoản rủi ro về tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động và tự mình giải quyết chứ không được chia sẻ với ai khác so với các loại hình công ty có nhiều thành viên đồng sáng lập. 
Ưu điểm và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân
 

Đối với quyền quyết định số phận 

Chủ sở hữu có quyền định đoạt số phận của doanh nghiệp tư nhân như việc giải thể doanh nghiệp, ngừng hay tạm ngừng hoạt động mà không cần thông qua ý kiến của ai khác. Ngoài ra có quyền bán hay cho thuê doanh nghiệp cho các nhà đầu tư khác chỉ cần thực hiện đúng theo quy định pháp luật về việc cho thuê hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp. Vì doanh nghiệp tư nhân theo bản chất được xem là tài sản riêng của chủ doanh nghiệp nên quyết định mua, bán đều thuộc quyền sở hữu của người sáng lập doanh nghiệp.
Ưu điểm và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân
 

Mặt lợi ích và hạn chế của loại hình doanh nghiệp tư nhân

Dựa trên các tính chất mà Dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ Quang Minh chia sẻ bên trên thì có thể tóm tắt một số ưu điểm và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này cụ thể.
 

Ưu điểm

 • Chủ sở hữu được quyền quyết định mọi hoạt động về tài chính, kinh doanh, định hướng, phát triển tương lai, tất tần tật mọi thứ có liên quan đến doanh nghiệp;
 • Chủ doanh nghiệp có quyền bán, chuyển nhượng, cho thuê, giải thể, ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp mà không bị quyền ảnh hưởng từ ai khác;
 • Thiết lập cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân tương đối đơn giản;
 • Doanh nghiệp tư nhân dễ tạo được sự tin tưởng từ đối tác nhờ vào chế độ trách nhiệm vô hạn.
Ưu điểm và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân
 

Nhược điểm

 • Doanh nghiệp tư nhân được xác định là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân;
 • Doanh nghiệp tư nhân không được cấp phép phát hành bất kỳ loại chứng khoán, cổ phiếu nào trên thị trường;
 • Chủ sở hữu chịu toàn bộ trách nhiệm rủi ro về tài sản doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh không được thuận lợi và có thể dẫn đến phá sản;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân, không được góp vốn thành lập vào các loại hình công ty khác (điều này khác hạn chế so với các mô hình công ty khác).

Sự khác nhau giữa doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

Đối với chủ sở hữu

Hộ kinh doanh : được thành lập từ cá nhân hoặc nhóm người có cá nhân mang quốc tịch VIệt Nam, trên 18 tuổi và có đầy đủ năng lực hành vi nhân sự, ngoài ra chủ sở hữu còn là hộ gia đình làm chủ. Cá nhân và hộ gia đình đó chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trên địa bàn Việt Nam.
Doanh nghiệp tư nhân : được thành lạp từ vốn cá nhân của một cá nhân đứng ra đăng ký thành lập doanh nghiệp, đáp ứng mọi yêu cầu về cá nhân mang quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài và trên 18 tuổi có đủ năng lực chịu trách nhiệm về hành vi nhân sự của mình.
 

Đối với việc đăng ký kinh doanh

Hộ kinh doanh : trong một số trường hợp nhất định theo yêu cầu phải đăng ký kinh doanh.
Doanh nghiệp tư nhân : chủ sở hữu buộc phải đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.
 
Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm :
 • Mẫu giấy đề nghị ĐKKD theo mẫu quy định;
 • Bản sao các giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dần cần phải chứng thực từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Thông tin xác nhận vốn pháp định đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định;
 • Chứng chỉ hành nghề của chủ sở hữu, hoặc cá nhân khác trong công ty nếu công ty thuộc đối tượng kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.
Ưu điểm và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân
 

Đối với cơ quan đăng ký kinh doanh

Hộ kinh doanh : được cấp giấy từ Phòng tài chính kế hoạch hay phòn kinh tế cấp quận, huyện.
Doanh nghiệp tư nhân : chủ sở hữu sẽ nhận giấy trực tiếp từ Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.
 

Đối với quy mô kinh doanh

Ưu điểm và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân
 
Hộ kinh doanh : loại hình này quy mô hoạt động kinh doanh nhỏ, được tổ chức tại địa điểm cố định có thể là hộ khẩu thường trú, tạm trú hay địa điểm thường xuyên dùng để tổ chức hoạt động kinh doanh.
Doanh nghiệp tư nhân : loại hình doanh nghiệp có quy mô lớn hơn và không bị giới hạn về vốn hay địa điểm kinh doanh,...
 

Đối với số lượng nhân công

Hộ kinh doanh : quy định giới hạn nhân sự không vượt quá 10 nhân công.
Doanh nghiệp tư nhân : không có quy định áp đặt hạn chế sô lượng nhân công ở loại hình này.
 
Mong bài viết trên sẽ làm rõ một số điểm xoay quanh về vấn đề thành lập doanh nghiệp tư nhân cho các bạn có dự định chọn loại hình này cho doanh nghiệp tương lai của mình. Mọi thắc mắc về quy trình, hồ sơ, thủ tục thành lập xin liên hệ đến hotline 0932 068 886 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn miễn phí từ phía đội ngũ nhân viên của Công ty tư vấn Quang Minh. 
4.75 sao của 1352 đánh giá
Ưu điểm và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân
Ưu điểm và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing

Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing

Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing

Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing

Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất

Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất

Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp

Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn

Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn

Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886