THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Tư vấn thuế tại Việt Nam - Cách thực hiện báo cáo thuế

Khi thành lập doanh nghiệp, có rất nhiều quy định pháp luật mà chủ doanh nghiệp cần lưu ý để công ty của bạn có thể hoạt động thuận lợi mà không rơi vào các hoạt động bất hợp pháp. Bên cạnh việc chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để đăng ký kinh doanh và xây dựng sơ đồ cấu trúc của công ty, lãnh đạo còn có những kiến thức chuyên sâu về báo cáo thuế. Mỗi quốc gia có thể có những quy định khác nhau về báo cáo thuế. Bài viết này cung cấp cho bạn thông tin về thuế thu nhập doanh nghiệp và cách làm báo cáo thuế cho các công ty Việt Nam và nước ngoài.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) là gì? 
Căn cứ vào Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam, thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu nhập khác. Thu nhập chịu thuế khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập lãi tiền gửi, tiền cho vay, tiền bán ngoại tệ; thu nhập được thu hồi từ các khoản dự phòng phải trả; thu nhập từ các khoản nợ phải thu khó đòi đã xoá nay có khả năng thu hồi; thu nhập là các khoản nợ phải trả cho các chủ nợ không xác định được; thu nhập từ kinh doanh bỏ sót của các năm trước và thu nhập khác bao gồm cả thu nhập phải thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam. 
Tư vấn thuế tại Việt Nam - Cách thực hiện báo cáo thuế

Ai phải nộp thuế TNDN?

Người nộp thuế doanh nghiệp là tất cả các tổ chức trong và ngoài nước đầu tư vào Việt Nam - ví dụ: các công ty được thành lập tại Việt Nam theo luật pháp Việt Nam và các công ty được thành lập theo luật nước ngoài và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Các chủ thể kinh doanh này tiến hành các hoạt động sản xuất [và / hoặc] kinh doanh hàng hoá và dịch vụ có thu nhập chịu thuế.
Không có khái niệm cư trú về thuế đối với thuế TNDN. Các tổ chức kinh doanh được thành lập theo pháp luật Việt Nam phải chịu thuế TNDN và đánh thuế đối với thu nhập trên toàn thế giới. Thuế TNDN sẽ được áp dụng đối với thu nhập từ nước ngoài. Không có quy định nào về ưu đãi thuế đối với thu nhập đó.
Tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam mà không thành lập pháp nhân tại Việt Nam và / hoặc có thu nhập từ Việt Nam được coi là nhà thầu nước ngoài, không phân biệt dịch vụ được thực hiện trong hay ngoài Việt Nam. Các khoản thanh toán cho nhà thầu nước ngoài phải chịu thuế nhà thầu nước ngoài (FCT), bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và các yếu tố thuế TNDN.
Một số loại thuế mà các công ty cần biết sẽ được đề cập đến bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi thuế, miễn thuế, ưu đãi việc làm, quỹ R&D, tiền phạt và / hoặc lãi do nộp thuế thấp.
Tư vấn thuế tại Việt Nam - Cách thực hiện báo cáo thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thuế thu nhập doanh nghiệp được chia thành hai loại: thuế suất tiêu chuẩn và thuế suất ưu đãi.
R Ví dụ tỷ lệ tiêu chuẩn, tỷ lệ tiêu chuẩn là 20%. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí được áp dụng thuế suất thuế TNDN từ 32% đến 50% , tùy theo địa bàn và điều kiện cụ thể của dự án. Trong khi đó, các doanh nghiệp tìm kiếm, thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng sản (như bạc, vàng, đá quý) phải chịu thuế suất thuế TNDN là 40% hoặc 50% tùy theo địa bàn của dự án.
Về mức ưu đãi, áp dụng hai mức ưu đãi 10% và 20% cho 15 năm và 10 năm kể từ khi bắt đầu tạo ra doanh thu từ các hoạt động được khuyến khích. Từ ngày 01/01/2016, các doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi trước năm 2016 là 20% sẽ được hưởng thuế suất 17%. Khi hết thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi, thuế suất thuế TNDN sẽ chuyển về thuế suất chuẩn. Bên cạnh đó, một số lĩnh vực xã hội hóa (ví dụ như giáo dục, y tế) được hưởng tỷ lệ 10% cho toàn bộ thời gian hoạt động của dự án.
Tuy nhiên, đã có một số thay đổi trong thuế suất thuế TNDN kể từ năm 2020. Quốc hội Việt Nam vào ngày 19 tháng 6 đã thông qua việc cắt giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm tài chính 2020. Việc cắt giảm sẽ áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có doanh thu dưới 8,8 triệu đô la Mỹ (200 tỷ đồng) vào năm 2020 . Nghị quyết chính thức dự kiến sẽ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày được thông qua và sẽ được áp dụng cho năm tài chính 2020. Chính phủ dự kiến sẽ ban hành một văn bản chính thức trong khung thời gian này để cung cấp thêm hướng dẫn về việc thực hiện giảm thuế.
Tư vấn thuế tại Việt Nam - Cách thực hiện báo cáo thuế

Ưu đãi thuế

Các ưu đãi về thuế được cấp dựa trên các lĩnh vực khuyến khích được quy định, địa điểm khuyến khích và quy mô của các dự án. 
 
Các lĩnh vực khuyến khích là giáo dục, y tế, thể dục thể thao / văn hóa, công nghệ cao, bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng, chế biến nông thủy sản, sản xuất phần mềm và năng lượng tái tạo.
Địa điểm được khuyến khích là các khu kinh tế, công nghệ cao đủ tiêu chuẩn, các khu công nghiệp nhất định và các vùng kinh tế - xã hội khó khăn. 
Về quy mô của dự án, các dự án sản xuất lớn có vốn đầu tư trên 6 nghìn tỷ đồng được giải ngân trong vòng 3 năm kể từ khi được cấp phép cũng được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu:
 • Doanh thu tối thiểu là 10 nghìn tỷ đồng / năm tính đến năm thứ 4 hoạt động, và
 • Số nhân viên tối thiểu chậm nhất là 3.000 người vào năm thứ tư hoạt động.
Mức ưu đãi áp dụng đối với dự án sản xuất lớn có thể được gia hạn thêm tối đa 15 năm nếu dự án sản xuất hàng hóa có năng lực cạnh tranh quốc tế có doanh thu vượt quá 20.000 tỷ đồng / năm trong thời hạn năm năm kể từ năm đầu tiên phát sinh doanh thu.
Dự án sản xuất lớn là dự án có quy mô vốn đầu tư từ 12 nghìn tỷ đồng trở lên, được giải ngân trong thời hạn 05 năm kể từ khi được cấp phép (không bao gồm các dự án liên quan đến sản xuất sản phẩm chịu thuế TTĐB, khai thác tài nguyên khoáng sản) và sử dụng công nghệ được thẩm định theo quy định của pháp luật có liên quan.
Ngoài ra, các dự án đầu tư mới tham gia sản xuất các sản phẩm công nghiệp ưu tiên phát triển sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu sản phẩm hỗ trợ:
 • Lĩnh vực công nghệ cao, hoặc
 •   Hàng may mặc, dệt may và da giày; công nghệ thông tin (CNTT); lắp ráp ô tô; hoặc lĩnh vực cơ khí và chưa được sản xuất trong nước kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, hoặc nếu được sản xuất trong nước, chúng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương.
Ngoài ra, dự án đầu tư được hưởng các ưu đãi về thuế thuận lợi hơn theo quy định của Luật thuế TNDN sửa đổi hoặc mới cho thời gian còn lại của dự án kể từ năm tính thuế 2015. Quyền lợi này được áp dụng cụ thể đối với các trường hợp sau:
 • Các dự án đầu tư mở rộng đã được cấp phép hoặc thực hiện trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2013 mà trước đó không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
 • Các dự án đầu tư bắt đầu hoạt động trong các khu công nghiệp từ năm 2009 đến năm 2013 mà trước đây không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
 • Dự án đầu tư tại các địa bàn trước đây không thuộc diện khuyến khích đầu tư.

Tư vấn thuế tại Việt Nam - Cách thực hiện báo cáo thuế

Kỳ nghỉ thuế

Những ngày nghỉ lễ được miễn hoàn toàn thuế TNDN trong một thời hạn nhất định bắt đầu ngay sau khi doanh nghiệp kinh doanh có lãi lần đầu tiên, sau đó là một thời gian tiếp theo được tính thuế bằng 50% thuế suất áp dụng. Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp chưa có lãi trong vòng ba năm kể từ khi bắt đầu hoạt động thì việc miễn thuế / giảm thuế sẽ bắt đầu từ năm thứ tư hoạt động.
Các tiêu chí để được miễn, giảm thuế được nêu trong quy định về thuế TNDN như sau: 

Miễn thuế 4 năm, miễn thuế 9 năm tiếp theo, giảm 50% đối với:

 • Thu nhập doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới được hưởng thuế TNDN 10%.
 • Thu nhập do doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực xã hội hóa, địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn.
- Miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực xã hội hóa, địa bàn không thuộc Danh mục địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn.
- Miễn thuế 02 năm, miễn thuế 04 năm tiếp theo, giảm 50% đối với:
 • Thu nhập của doanh nghiệp do thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
 • Thu nhập doanh nghiệp thu được từ thực hiện các dự án đầu tư mới, bao gồm sản xuất thép cao cấp, sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, sản xuất thiết bị thủy lợi , sản xuất và tinh chế thực phẩm cho gia súc, gia cầm, thủy sản và phát triển các ngành nghề truyền thống.
 • Thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi).

Tư vấn thuế tại Việt Nam - Cách thực hiện báo cáo thuế

Tóm lại, bài báo tập trung vào báo cáo thuế ở Việt Nam, cụ thể là thuế thu nhập doanh nghiệp. Bên cạnh thuế thu nhập doanh nghiệp, một số loại thuế doanh nghiệp cần lưu ý khi đầu tư vào một dự án nhất định là ưu đãi thuế, miễn thuế, ưu đãi việc làm, quỹ R&D. Ngoài ra, bài viết này còn cung cấp cho bạn kiến thức về các bước lập báo cáo thuế tại Việt Nam đối với công ty Việt Nam hay công ty nước ngoài. Nếu bạn muốn làm báo cáo thuế hoặc nghiên cứu sâu hơn về thị trường Việt Nam, Quang Minh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.
 • Currently 4.75/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 3192 đánh giá
Tư vấn thuế tại Việt Nam - Cách thực hiện báo cáo thuế
Tư vấn thuế tại Việt Nam - Cách thực hiện báo cáo thuế
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886