THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Tìm hiểu về thuế thu nhập của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp, công ty hay cơ sở kinh doanh thường phải tự tính, xác định số tiền thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật quản lý thuế. Trên tờ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phải kê khai thuế chính xác, đầy đủ các nội dung. Về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ khai thuế cũng như số thuế phải nộp người nộp thuế phải chịu trách nhiệm.

Vấn đề khó khăn với các doanh nghiệp nhỏ là việc áp dụng, tuân thủ các mẫu biểu, quy định của pháp luật thuế. Do đó, nhằm chia sẽ những khó khăn của doanh nghiệp, công ty Quang Minh đã triển khai dịch vụ khai báo thuế, đồng thời đảm bảo việc tuân thủ pháp luật trong công đồng doanh nghiệp.
tim-hieu-ve-thue-thu-nhap-cua-doanh-nghiep
 
Trước tiên, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần biết về thuế thu nhập của doanh nghiệp để giúp các bạn đang là chủ hoặc có dự định thành lập công ty dẽ nắm rõ hơn để tránh sai phạm pháp luật đáng tiếc về luật thuế mà nhà nước quy định.

Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

Người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế. Số thuế phải nộp được dựa trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 

Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp

Phạm vi áp dụng của thuế thu nhập doanh nghiệp rất rộng. Gồm cá nhân, nhóm kinh doanh, hộ cá thể và các tổ chức kinh tế có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có phát sinh lợi nhuận. Nền kinh tế thị trường nước ta ngày càng phát triển và ổn định, tăng trưởng kinh tế được giữ vững ngày càng cao. Các chủ thể hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngày càng mang lại nhiều lợi nhuận thì khả năng huy động.
 
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp góp phần khuyến khích, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển theo chiều hướng kế hoạch, chiến lược của Nhà nước.
 • Nhà nước ưu đãi, khuyến khích đối với các chủ thể đầu tư, kinh doanh vào những ngành, lĩnh vực và những vùng, miền mà Nhà nước có chiến lược ưu tiên phát triển trong từng giai đoạn nhất định.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp còn là một trong những công cụ thực hiện chứng năng điều tiết các hoạt động kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ phát triển kinh tế nhất định.
Như vậy, ta có thể thấy rằng, thuế thu nhập doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.
tim-hieu-ve-thue-thu-nhap-cua-doanh-nghiep
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế có vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật thuế của Việt Nam. Song để phát huy một cách có hiệu quả vai trò của nó, chúng ta cần phải xem xét nó dưới nhiều khía cạnh, kể cả những kinh nghiệm xử lý của nước ngoài.

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế bao gồm:
 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Doanh nghiệp nước ngoài có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam
 • Đơn vị sự nghiệp
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã
 • Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập

Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là các khoản thu nhập hợp pháp của doanh nghiệp gồm 2 nhóm:

Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh

Thu nhập khác từ

 • Chuyển nhượng vốn
 • Chuyển nhượng bất động sản
 • Quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản
 • Từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ
 • Thu khoản nợ khó đòi, khoản nợ phải trả không xác định được chủ
Như vậy, pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam xác định đối tượng nộp thuế trên cả 2 mối quan hệ: mối quan hệ quốc tịch và mối quan hệ lãnh thổ. Quy định này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế trong xu thế hội nhập, đảm bảo sự công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

tim-hieu-ve-thue-thu-nhap-cua-doanh-nghiep

Điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:
 • Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về hóa đơn chứng từ.
 • Doanh nghiệp phải nộp thuế hình thức kê khai thuế

Các trường hợp được ưu đãi

Ưu đại về thuế suất: đây là các trường hợp được hưởng ưu đãi đương nhiên với mức thuế suất thấp hơn mức thuế suất thông thường nếu tổ chức đầu tư vào vùng miền, ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi.

Mức thuế suất 10%

 • Doanh nghiệp thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường
 • Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội
 • Cơ quan báo chí hoạt động báo in, cơ quan xuất bản
 • Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp ở địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn
 • Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông-lâm-ngư-diêm-nghiệp

Mức thuế suất 17% – 10 năm

tim-hieu-ve-thue-thu-nhap-cua-doanh-nghiep

 • Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
 • Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm: sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản; phát triển ngành nghề truyền thống.

Ưu đãi thời gian miễn thuế, giảm thuế

Khác với nhóm ưu đãi về thuế suất là hưởng mức thuế suất thấp hơn mức thuế suất thông thường, nhóm ưu đãi về thơi gian miễn giảm thuế vẫn phải chịu mức thuế suất thông thường là 25%. Việc miễn, giảm thuế được tính trên toàn bộ hoặc tỷ lệ % số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Nơi nộp thuế

Nếu doanh nghiệp chỉ có trụ sở chính thì doanh nghiệp kê khai nộp thuế tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Trường hợp doanh nghiệp có các cơ sở kinh doanh ngoài phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực truộc trung ương nơi doan nghiệp đặt trụ sở chính thì bên cạnh nộp thuế tại nơi có trụ sở chính thì doanh nghiệp còn phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo một tỷ lệ nhất định trên chi phí tại cơ quan thuế nơi đặt cơ sở kinh doanh.

Trốn thuế thì bị làm sao?

Trốn thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

tim-hieu-ve-thue-thu-nhap-cua-doanh-nghiep

Một doanh nghiệp, công ty không thực hiện nghĩa vụ thuế, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ được coi là có hành vi trốn thuế. Những hành vi này sẽ gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng cho việc quản lý, truy thu thuế của nhà nước.

Chủ thể vi phạm pháp luật về mảng thuế thu nhập của DN không chỉ có người nộp thuế. Người vi phạm cũng có thể là người thu thuế như cán bộ, cơ quan, công chức có nghĩa vụ thu thuế từ doanh nghiệp…

Trốn thuế thu nhập doanh nghiệp thì bị gì?

Trốn thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ bị xử lý rất nặng.

Đối với những hành vi này, cách xử lý của nhà nước bao gồm 2 chế tài. Đó chính là chế tài hành chính và chế tài hình sự. Tùy từng trường hợp mà áp dụng 1 trong 2 hoặc cả hai chế tài trên.

tim-hieu-ve-thue-thu-nhap-cua-doanh-nghiep
 • Chế tài hành chính: Đây chính là trách nhiệm pháp lý hành chính, là hậu quả của hành vi vi phạm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành cưỡng chế tài sản để khắc phục khoản tiền trốn thuế. Tuy nhiên, muốn áp dụng chế tài này cần nhận diện được những hành vi cụ thể cùng mức độ gây nguy hiểm đối với xã hội. Từ đó, cảnh cáo, phạt tiền hay sử dụng những chế tài hành chính khác phù hợp với từng trường hợp.
 • Chế tài hình sự: Trong nhiều trường hợp trốn thuế, các cá nhân, tổ chức sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý hình sự. Đây chính là cách xử lý vi phạm nghiêm trọng nhất. Khi đó, người vi phạm trong việc thu thuế TNDN có thể phải ngồi tù hoặc chịu những mức án hình sự khác.
Trên đây là những thông tin quan trọng về thuế thu nhập doanh nghiệp. Nó sẽ giúp đỡ rất nhiều cho mọi người trong quá trình quyết toán thuế, báo cáo thuế. Trong trường hợp gặp bất kỳ khó khăn nào, đừng ngại liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ được tư vấn bởi những chuyên viên giàu kinh nghiệm nhất!
4.75 sao của 2791 đánh giá
Tìm hiểu về thuế thu nhập của doanh nghiệp
Tìm hiểu về thuế thu nhập của doanh nghiệp
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing

Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing

Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing

Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing

Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất

Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất

Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp

Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn

Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn

Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886