THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, khi có thay đổi về vốn, thời hạn, quy mô nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra sao? Hồ sơ như thế nào? Bài viết sau của Thành lập doanh nghiệp trọn gói Quang Minh sẽ giúp bạn giải đáp vấn đề này một cách chi tiết.

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý có thể tham khảo khi thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:
 • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP về hướng dẫn Luật đầu tư
 • Luật đầu tư 2014
 • Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Khi nhà đầu tư có sự thay đổi một trong số những nội dung trong giấy phép đầu tư thù sẽ cần thực hiện thủ tục thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư. Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư gồm:
 • Điều chỉnh, thay đổi mã số dự án đầu tư
 • Điều chỉnh, thay đổi thông tin của nhà đầu tư
 • Điều chỉnh, thay đổi tên dự án đầu tư
 • Điều chỉnh, thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư
 • Điều chỉnh, thay đổi thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đầu tư
 • Điều chỉnh, thay đổi diện tích đất sử dụng cho dự án
 • Điều chỉnh, thay đổi thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Điều chỉnh, thay đổi vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động vốn
 • Điều chỉnh, thay đổi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
 • Điều chỉnh, thay đổi ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ áp dụng
 • Điều chỉnh, thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động
 • Điều chỉnh, thay đổi các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư
 • Điều chỉnh, thay đổi các trường hợp khác

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tùy theo dự án đầu tư mà hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm các thành phần khác nhau.

1. Đối với dự án đầu tư không cần xin cấp quyết định chủ trương đầu tư

Trường hợp này, hồ sơ thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm các thành phần sau:
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao hộ chiếu, thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú của người đại diện theo pháp luật;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Văn bản chứng minh tài chính;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2. Đối với dự án đầu tư phải cấp quyết định chủ trương của uỷ ban nhân dân tỉnh

Trường hợp này, hồ sơ hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao thẻ căn cước hoặc chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập nếu nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính…;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất
 • Giải trình về sử dụng công nghệ

3. Đối với dự án đầu tư phải cấp quyết định chủ trương của Chính phủ

Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:
 • Các tài liệu như hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

4. Đối với dự án đầu tư phải cấp quyết định chủ trương của Quốc hội

Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:
 • Hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 • Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù

Quy trình thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quy trình tiến hành thay đổi giấy chứng nhận đầu tư  bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư được cấp tài khoản tạm thời để truy cập hệ thống. Tài khoản này được sử dụng để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.
 • Nhà đầu tư nên kê khai thông tin dự án lên Cổng thông tin quốc gia.
Bước 2: Tiến hành thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Nếu việc điều chỉnh, thay đổi Giấy phép đầu tư làm thay đổi thông tin ở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cần phải làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
 • Sau đó cần đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định của luật doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 3: Giải quyết hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Cơ quan đăng ký đầu tư in giấy biên nhận hồ sơ từ Hệ thống và giao cho nhà đầu tư. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể, yêu cầu nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung cho hợp lệ.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.
>>>> Lưu ý: Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục liên quan như:
 • Nếu doanh nghiệp thay đổi ngành nghề kinh doanh mà ngành nghề kinh doanh đó thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải đảm bảo đầy đủ những điều kiện cần thiết. Ví dụ điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về vốn hay giấy phép kinh doanh.
 • Cần lưu ý kỹ càng đối với báo cáo cũng như mẫu báo cáo doanh nghiệp theo nghĩa vụ báo cáo về vấn đề đầu tư của doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung thành viên góp vốn thì phải đảm bảo số vốn đầu tư sẽ được chuyển vào tài khoản theo đúng thời hạn cam kết góp vôn. Tuy nhiên, nếu không thể góp vốn đầu tư đúng thời hạn, chủ đầu tư có thể làm thủ tục gia hạn thời gian góp vốn.
Trên đây là tư vấn của Quang Minh về thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu bạn cần tư vấn về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay tư vấn thành lập doanh nghiệp, hãy liên hệ với Quang Minh chúng tôi nhé !
 • Currently 4.66/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.75 sao của 821 đánh giá
Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886