THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online

Thủ tục thành lập công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài

Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, điện ảnh ngày càng là một ngành được chú trọng phát triển. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng đầu tư vào thị trường Việt Nam
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Thủ tục thành lập công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài

Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại,  điện ảnh ngày càng là một ngành được chú trọng phát triển. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng  đầu tư vào thị trường Việt Nam với mong muốn thu được nguồn thu lớn. Trước đây, kinh doanh điện ảnh là ngành  kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, sự ra đời của Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 đã đưa ngành  này ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, do đó có  nhiều công ty đã thành lập công ty điện ảnh có vốn nước ngoài để  kinh doanh trong lĩnh vực này. Hãy cùng chúng tôi xem điều kiện thành lập công ty điện ảnh có vốn nước ngoài là gì? Thủ tục mở công ty điện ảnh có vốn nước ngoài được quy định trong bài viết dưới đây! 

Thủ tục thành lập công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài

 

Điều kiện thành lập công ty điện ảnh có sự tham gia của nước ngoài

Nghề điện ảnh đã được đưa ra khỏi danh mục nghề  có điều kiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, ngày chính thức có hiệu lực. công ty điện ảnh có sự tham gia của nước ngoài, công ty không còn phải đáp ứng  điều kiện về vốn pháp định, điều kiện tiêu chuẩn về giám đốc hoặc phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 13 Luật Điện ảnh của Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 15/7/2020, để mở công ty điện ảnh có sự tham gia của nước ngoài thì việc này phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng hợp tác thương mại. hoặc  liên doanh với công ty Việt Nam mà tỷ lệ  vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 51% vốn cổ phần. Để một công ty  hoạt động, nó phải đăng ký các lĩnh vực kinh doanh thích hợp liên quan đến hoạt động của nó. Tìm kiếm mã công ty phải được thực hiện  để  đăng ký một công ty. Các công ty điện ảnh bắt buộc phải đăng ký các ngành nghề liên quan phù hợp với ngành điện ảnh. Cụ thể hơn, các công ty có thể đăng ký một số ngành  như: 
 •  Mã ngành 5913: Hoạt động phát hành phim, video và chương trình truyền hình 
 •  Mã ngành 5911: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Hoạt động sản xuất phim  có điều kiện) 

Thủ tục thành lập công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài

 In Ngoài ra,  khi lựa chọn ngành nghề để đăng ký, các doanh nghiệp cần lưu ý  nếu chọn ngành nghề không yêu cầu điều kiện thì có thể  hoạt động thương mại ngay sau khi thành lập công ty mà không cần chuẩn bị các điều kiện liên quan hoặc xin giấy phép để đủ điều kiện cho doanh nghiệp. Nếu bạn lựa chọn một ngành nghề cần điều kiện thì bạn cần đảm bảo những điều kiện cần thiết sau đó phải xin giấy phép kinh doanh thì mới được  hoạt động kinh doanh. 

 Các phương thức thành lập công ty điện ảnh có vốn nước ngoài

 Việc thành lập công ty điện ảnh có vốn nước ngoài có thể được thực hiện dưới hình thức liên doanh, tức là theo một trong hai hình thức sau: một công ty hỗn hợp. - Công ty điện ảnh sở hữu trực tiếp tại Việt Nam  hoặc nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn / mua cổ phần, phần vốn góp vào  công ty điện ảnh tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây: 
 
Thủ tục thành lập công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài

 Cách 1: Thành lập Công ty Điện ảnh Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam Trực tiếp 

 Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ  cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  dự án đầu tư rạp chiếu phim 

 Hồ sơ gồm: 
 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư phim theo mẫu có sẵn; 
 2. Đề xuất dự án đầu tư, trong đó nêu rõ các thông tin về dự án đầu tư theo mẫu có sẵn; 
 3. Các giấy tờ chứng minh địa điểm đặt trụ sở chính để mở công ty điện ảnh  nước ngoài tại Việt Nam là hợp pháp như hợp đồng thuê trụ sở, giấy chứng nhận của bên cho thuê quyền sử dụng  nhà đất…. 
 
Thủ tục thành lập công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài

 Nếu nhà đầu tư nước ngoài là thể nhân, cung cấp thêm các giấy tờ sau: 

 4. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của nhà đầu tư nước ngoài là thể nhân; 
 5. Bản sao kê số dư tài khoản ngân hàng có xác nhận tương ứng với số vốn đầu tư ghi trong hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp  điện ảnh có vốn nước ngoài tại Việt Nam; 

 Nếu nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, cung cấp thêm các giấy tờ sau: 

 4. Bản sao đã được hợp pháp hóa lãnh sự Dịch công chứng  Giấy tờ  chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; 
 5. Bản sao công chứng hợp pháp hóa lãnh sự  bản dịch các giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài như: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ hoặc cam kết hỗ trợ tài chính từ tổ chức tài chính….
 6. Văn ản giải trình về việc sử dụng công nghệ đối với trường hợp đặc biệt  dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao. 
 
Thủ tục thành lập công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài
 •  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty dự kiến ​​đặt trụ sở chính. 
 •  Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận  đủ hồ sơ hợp lệ nêu ở mục trên cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty điện ảnh tham gia đầu tư nước ngoài. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ trả lời ằng văn ản và nêu rõ lý do cho Công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài. 

 Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 

 Hồ sơ mở công ty điện ảnh có vốn nước ngoài  gồm: 
 1. Đơn  đăng ký  công ty điện ảnh có vốn nước ngoài theo mẫu có sẵn; 
 2. Điều lệ công ty điện ảnh có vốn nước ngoài có  mã thương mại của công ty điện ảnh có vốn nước ngoài; 
 3. Danh sách thành viên góp vốn trong trường hợp khai trương công ty điện ảnh có vốn nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách cổ đông sáng lập trong trường hợp khai trương công ty điện ảnh nước ngoài. vốn dưới hình thức công ty đại chúng. cổ phần; 
 4. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hợp lệ hoặc giấy tờ tùy thân khác  của tất cả các thành viên mở công ty điện ảnh  nước ngoài với tư cách cá nhân; Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  của tất cả các thành viên mở công ty điện ảnh  nước ngoài là tổ chức cũng như ản sao có công chứng hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân còn hiệu lực  của người đại diện quản lý khác phần vốn góp của tổ chức này; 
 
Thủ tục thành lập công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài
 
 5. Giấy ủy quyền nếu công ty không trực tiếp nộp yêu cầu; 
 6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  cấp cho công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài tại ước 1 
 •  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp dự định thành lập công ty. 
 •  Thời gian trả lời: 03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận  đủ hồ sơ hợp lệ. 

 Bước 3: Công ố  thông tin đăng ký công ty khắc  và thông áo mẫu con dấu cho công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài 

 • Bước tiếp theo sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký công ty là công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài phải thông áo công khai thông tin doanh nghiệp của mình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong  thời hạn 30 ngày và nộp  phí theo  quy định. 
 •  Tiếp theo công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài tự quyết định số lượng hình dáng con dấu của mình và liên hệ với đơn vị khắc dấu để khắc con dấu tròn. Hãng phim nước ngoài phải thông áo  việc sử dụng mẫu con dấu tròn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư theo  quy định trước khi ắt đầu sử dụng. Sau khi nhận được thông áo về mẫu con dấu tròn cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi giấy biên nhận và đăng  thông áo về mẫu con dấu của hãng phim nước ngoài trên cổng thông tin điện tử trong nước. 

Thủ tục thành lập công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài

 Cách 2: Nhà đầu tư nước ngoài hoàn tất thủ tục đăng ký Góp vốn  Mua cổ  phần  Góp vốn  vào  công ty điện ảnh tại Việt Nam 

 Nhà đầu tư tiết kiệm  thời gian và chi phí theo quy định của pháp luật. Giấy chứng nhận đăng ký. nhưng việc đăng ký góp vốn mua cổ phần phần vốn góp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư là đủ. Tuy nhiên theo quy định tại Điều 13 Luật điện ảnh của văn phòng Quốc hội an hành ngày 1572020 thì nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép góp vốn tối đa 51% vốn cổ phần để thành lập phim nước ngoài. Công ty. 

 Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn  mua cổ phần phần vốn góp vào công ty điện ảnh 100% vốn Việt Nam

 Trong trường hợp chưa có công ty điện ảnh 100% vốn Việt Nam nhà đầu tư thực hiện thêm một ước ằng cách mở công ty điện ảnh 100% vốn Việt Nam sau đó thực hiện ước này.  Yêu cầu thành lập công ty điện ảnh có vốn nước ngoài bao gồm: 
 1. Văn bản  đăng ký góp vốn mua cổ phần phần vốn góp vào Công ty điện ảnh 100%  Việt Nam trong đó thể hiện đầy đủ thông tin về nhà đầu tư nước ngoài và tỷ lệ góp vốn của  nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật; 
 2. Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc ất kỳ giấy tờ chứng thực cá nhân nào khác đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân góp vốn thành lập công ty điện ảnh có sự tham gia của nước ngoài; bản sao quyết định thành lập hoặc văn bản xác nhận tư cách pháp nhân đối với nhà đầu tư thành lập công ty điện ảnh có vốn nước ngoài là tổ chức.
 •  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký đầu tư  Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi dự kiến ​​mở công ty điện ảnh có sự tham gia của nước ngoài. 
 •  Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ  hợp lệ nêu trên và đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ  vốn hóa của nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty điện ảnh có vốn nước ngoài Văn bản chấp thuận việc góp vốn  mua cổ  phần  Phần vốn góp sẽ được phát hành theo quy định. Trường hợp từ chối Cơ quan đăng ký đầu tư  trả lời ằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thủ tục thành lập công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài

 Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn  cổ đông  công ty phim 

 Công ty phải làm thủ tục tại Phòng đăng ký công ty để thay đổi thông tin thành viên  cổ đông trên Giấy chứng nhận đăng ký công ty theo  quy định. 
 •   Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thị xã nơi công ty dự kiến ​​đặt trụ sở chính. 
 •  Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. 
 Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết “Kinh nghiệm thành lập công ty điện ảnh có vốn nước ngoài” do công ty Quang Minh chúng tôi tổng hợp. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giúp đỡ và tư vấn về các yêu cầu thành lập công ty phim nước ngoài hoặc thủ tục thành lập công ty phim nước ngoài nếu bạn còn ất kỳ thắc mắc nào!
4.75 sao của 1211 đánh giá
Thủ tục thành lập công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài
Thủ tục thành lập công ty điện ảnh có vốn đầu tư nước ngoài
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Thẩm quyền thay đổi người đại diện pháp luật theo quy định mới nhất của nhà nước

Thẩm quyền thay đổi người đại diện pháp luật theo quy định mới nhất của nhà nước

Trong quá trình hoạt động công ty có thể  thay đổi người đại diện theo pháp luật tùy theo tình...
Điều kiện và thủ tục thành lập công ty dịch vụ bảo vệ

Điều kiện và thủ tục thành lập công ty dịch vụ bảo vệ

 Thành lập công ty dịch vụ bảo vệ đang trở thành xu hướng khi nhu cầu của thị trường về nguồn công việc này...
Tiền lương của giám đốc công ty TNHH và các loại thuế

Tiền lương của giám đốc công ty TNHH và các loại thuế

Trên thị trường hiện nay, công ty TNHH 1TV là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất được đăng ký thành lập...
Mách bạn một số lưu ý về thuế cho doanh nghiệp! Bạn đã biết chưa?

Mách bạn một số lưu ý về thuế cho doanh nghiệp! Bạn đã biết chưa?

“Thuế” một từ khá nhạy cảm và có phần tiêu cực, nhưng ngày nay luật pháp cho phép doanh nghiệp...
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu là như thế nào?

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu là như thế nào?

Việt Nam là một thị trường tiềm năng nên rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư để thành lập các tổ...
Thuế VAT là gì? Chi tiết các khái niệm thuế GTGT và các quy định có liên quan

Thuế VAT là gì? Chi tiết các khái niệm thuế GTGT và các quy định có liên quan

Thuế giá trị gia tăng hay còn gọi là thuế VAT là một trong những loại thuế quan trọng và phổ biến nhất đóng...
0932.068.886
Bạn muốn===>Thành lập công ty giá rẻ