THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Thủ tục thành lập công ty chứng khoán tại Việt Nam

Công ty chứng khoán là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật chứng khoán để thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nghiệp vụ chứng khoán. Vậy, điều kiện thành lập công ty chứng khoán là gì? Hãy cùng theo dõi những thông tin sau đây cùng với Tư vấn thành lập công ty nhé!

Căn cứ pháp lý thành lập công ty chứng khoán tại Việt Nam

Thông tư số 210/2012/TT-BTC quy định về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán tại Việt Nam
 • Điều 62 Luật chứng khoán năm 2006 hoạt động liên quan đến thành lập công ty chứng khoán 
 • Điều 71 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP năm 2012 quy định về hoạt động liên quan đến công ty chứng khoán
 • Điều 34 Thông tư số 210/2012/TT-BTC thì điều kiện để thành lập công ty chứng khoán

Thủ tục thành lập công ty chứng khoán tại Việt Nam

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán tại Việt Nam

Điều kiện về vốn thành lập công ty chứng khoán

 • Công ty tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ VNĐ
 • Công ty môi giới chứng khoán: 25 tỷ VNĐ
 • Công ty tự doanh chứng khoán: 100 tỷ VNĐ
 •  Công ty bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ VNĐ

Điều kiện về người quản lý công ty chứng khoán

Theo duy định tại khoản 3 Điều 34 Thông tư 210/2012/TT-BTC người quàn lý điều hành công ty chứng khoán cần thỏa mãn các yếu tố sau:
 • Là công dân nước Việt Nam có lý lịch trong sạch, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán ít nhất 3 năm
 • Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc các chứng chỉ khác tương đương
 • Điều kiện về hội đồng cổ đông của công ty chứng khoán
 • Công ty chứng khoán phải có tối thiểu 2 cổ đông sáng lập
 • Tỷ lệ giữa vốn cổ phần và vốn góp công ty chứng khoán phải đạt tối thiểu 65% vốn điều lệ
 • Thành viên trong công ty phải sở hữu 10 % số vốn cổ phần và vốn góp
 • Công ty chứng khoán tại Việt Nam không được góp vốn chung với các công tý chứng khoán khác tại Việt Nam
 • Công ty bắt buộc phải có tối thiểu 3 thành viên có chừng chỉ hành nghề chứng chứng khoán

Thủ tục thành lập công ty chứng khoán tại Việt Nam

Điều kiện đối với cá nhân góp vốn thành lập công ty chứng khoán

 • Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự và có đủ khả năng tài chính tham gia góp vốn
 • Cá hân góp vốn phải có chứng minh đủ ngồn vốn tham gia công ty chứng khoán

Điều kiện đối với tổ chức góp vốn thành lập công ty chứng khoán

 • Cá nhân đang không thuộc các trường hợp mua bán, xác nhập, chia tách hay thuộc diện sắp phá sản.
 • Hoạt động kinh doanh trong 2 năm trở lại có sự tăng trưởng
 • Đáp ừng đủ các điều kiên tham gia góp vốn theo quy định chuyên nghành
 • Tổ chức chỉ được phép sử dụng nguồn vốn góp hợp lệ theo quy định

Điều kiện đối với tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập công ty chứng khoán

 • Là tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm hoạt động tối thiểu 2 năm
 • Được tổ chức giám sát nước ngoài xác nhận bằng văn bản
 • Được cơ quan quản lý và giám sát nước ngoài ký đủ điều kiện hợp tác song phướng với Việt Nam
 • Các hành vị khác theo quy định 7 Điều 3 Thông tư 210/2012/TT-BTC.

Thủ tục thành lập công ty chứng khoán tại Việt Nam

Thủ tục thành lập công ty chứng khoán

Trình tự thực hiện: 

Đối với cá nhân, tổ chức:
 • Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán đến UBCKNN
 • Sau khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, tổ chức xin cấp phép sẽ được UBCKNN chấp thuận nguyên tắc việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động
 • Hoàn thiện các thủ tục để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chính thức
 • Trong vòng 06 tháng, kể từ ngày được chấp thuận nguyên tắc, tổ chức xin cấp phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán có trách nhiệm hoàn tất việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, chuẩn bị đủ người hành nghề chứng khoán và gửi số vốn pháp định vào một tài khoản phong tỏa tại ngân hàng do UBCKNN chỉ định và phải có xác nhận của ngân hàng này về số vốn trên tài khoản phong tỏa. Số vốn này chỉ được giải tỏa và phải được chuyển vào tài khoản của công ty chứng khoán sau khi được UBCKNN chính thức cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.
Đối với cơ quan hành chính nhà nước:
 • Tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày UBCKNN xem xét chấp thuận nguyên tắc việc dịch vụ Giấy phép kinh doanh thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.
 • UBCKNN sẽ tổ chức đoàn công tác tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất tại trụ sở công ty chứng khoán trước khi chính thức cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.
 • Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được xác nhận phong tỏa vốn của ngân hàng do UBCKNN chỉ định và biên bản kiểm tra cơ sở vật chất trụ sở công ty, UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán.

Thủ tục thành lập công ty chứng khoán tại Việt Nam

Cách thức thực hiện:

 • Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa)
 • Hoặc  theo đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động
Bản thuyết minh cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán kèm theo hợp đồng nguyên tắc chứng minh quyền sử dụng phần diện tích làm trụ sở công ty
Biên bản họp cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập và Nghị quyết về việc thành lập công ty chứng khoán,
Danh sách dự kiến Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người hành nghề chứng khoán cùng bản cam kết sẽ làm việc cho công ty chứng khoán của những người này;
Danh sách cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập và cổ đông, thành viên khác
Cam kết góp vốn của cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập và cổ đông, thành viên khác kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, sơ yếu lý lịch đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với pháp nhân;
Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và nguồn vốn góp của cổ đông, thành viên góp vốn cụ thể như sau:
 • Đối với cá nhân: Tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 126/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số  27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007.
 • Đối với pháp nhân: Báo cáo tài chính năm gần nhất tính đến thời điểm hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ và đã được một công ty kiểm toán độc lập đang hoạt động hợp pháp xác nhận. Pháp nhân có công ty con, công ty liên doanh liên kết, phải nộp bổ sung báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất có kiểm toán.
 • Trường hợp khoảng thời gian quá chín mươi (90) ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, pháp nhân phải nộp bổ sung báo cáo tài chính quý gần nhất đã được kiểm toán tính đến ngày hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Thủ tục thành lập công ty chứng khoán tại Việt Nam

Dự thảo Điều lệ công ty đã được các cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập công ty chứng khoán thông qua
Phương án hoạt động kinh doanh trong ba (03) năm đầu phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép kèm theo các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro theo quy định của UBCKNN.
Trường hợp cấp phép thành lập và hoạt động đối với công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài, hồ sơ phải có thêm: 
 • Hợp đồng liên doanh đối với trường hợp thành lập công ty chứng khoán liên doanh hoặc cam kết góp vốn đối với trường hợp thành lập công ty chứng khoán có vốn góp của bên nước ngoài
 • Trường hợp bên nước ngoài là pháp nhân, hồ sơ có thêm các tài liệu: Bản sao hợp lệ Điều lệ, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản pháp lý tương đương của pháp nhân đó do nước nguyên xứ cấp; Quyết định về việc thành lập hoặc góp vốn thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam của cấp có thẩm quyền của pháp nhân nước ngoài.
Số lượng hồ sơ: 02 bản gốc

Thời hạn giải quyết: 30 ngày

Thủ tục thành lập công ty chứng khoán tại Việt Nam

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBCKNN
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

Quang Minh chuyên cung cấp các gói dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp và nhanh chóng. Khách hàng có nhu cầu thành lập công ty chứng khoán hoặc có thắc mắc , vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời và tận tình nhất.
 
 • Currently 4.84/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 3061 đánh giá
Thủ tục thành lập công ty chứng khoán tại Việt Nam
Thủ tục thành lập công ty chứng khoán tại Việt Nam
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886