THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Thời hạn nộp tờ khai tiền thuế và cách tính số tiền phạt chậm nộp mới nhất

Thuế là một khoản phí tài chính bắt buộc hoặc một số loại thuế khác áp dụng cho người nộp thuế (một cá nhân hoặc pháp nhân) phải trả cho một tổ chức chính phủ để tài trợ cho các khoản chi tiêu công khác nhau

Tại sao phải đánh thuế? Đặc điểm của thuế

Khi xã hội loài người được hình thành cần có một tổ chức lãnh đạo được lập ra và hoạt động nhằm đem đến lợi ích cho tất cả mọi người. Điều này đặt ra phải có một quỹ chung để thực hiện và chi cho các công việc cần thiết thuế được hình thành. Hiện nay, thuế đã trở thành một công cụ không thể thiếu dù ở bất cứ xã hội nào. Nhà nước đặt ra chế độ thuế khóa do dân cư đóng góp để có tiền chi tiêu cho sự tồn tại và hoạt động của mình.
 
Thời hạn nộp tờ khai tiền thuế và cách tính số tiền phạt chậm nộp mới nhất

Căn cứ pháp luật của hạn nộp tờ khai thuế các loại

Theo Điều 44 Luật Quản Lý Thuế Số 38/2019/QH14 ban hành ngày 13 tháng 06 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 07 năm 2020, quy định chi tiết như sau: 

Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
 
1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:
 • Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;
 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.
2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:
 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;
 • Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.
3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
 
4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.
 

Thời gian nộp tờ khai, nộp tiền thuế và cách tính số tiền chậm nộp mới nhất

Khi điều hành một doanh nghiệp, việc nắm được các quy định cơ bản về thuế - kế toán là điều không thể thiếu đối với các chủ doanh nghiệp. Việc nắm được các quy định về thời hạn nộp tờ khai thuế, thời gian nộp tiền thuế cũng như mức phạt khi nộp chậm tiền thuế sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công việc của bộ phận kế toán tại doanh nghiệp mình. Hôm nay, tư vấn Thành lập doanh nghiệp Quang Minh sẽ gởi đến các bạn bài viết tổng hợp về các vấn đề này, mời các bạn tham khảo!
 

Căn cứ pháp luật của hạn nộp tờ khai thuế các loại

Theo Điều 44 Luật Quản Lý Thuế Số 38/2019/QH14 ban hành ngày 13 tháng 06 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 07 năm 2020, quy định chi tiết như sau: 

Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

 • Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;
 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Thời hạn nộp tờ khai tiền thuế và cách tính số tiền phạt chậm nộp mới nhất

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;
 • Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

Thời hạn nộp tờ khai tiền thuế và cách tính số tiền phạt chậm nộp mới nhất

Xem thêm: Thành lập công ty tại Long an giá rẻ

Vậy, thời hạn nộp tờ khai cụ thể có thể liệt kê như sau

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài hàng năm

 • Đối với công ty mới thành lập: công ty khai báo thuế môn bài vào ngày cuối cùng của tháng được cấp GPKD
 • Đối với công ty đã hoạt động: Căn cứ vào điểm a, khoản 2, điều 44 Luật Quản Lý Thuế số 38/2019/QH14 thì thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài sẽ như sau: nếu có thay đổi vốn điều lệ, ngày nộp tờ khai thuế môn bài là ngày 31/01 của năm tiếp sau năm có thay đổi vốn điều lệ ảnh hưởng đến số thuế môn bài phải nộp

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo quý

 • Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý I: hạn chót nộp tờ khai là ngày: 02/05 (vì 30/04 và 01/05 là ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước)
 • Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý II: hạn chót nộp tờ khai là ngày: 31/07
 • Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý III: hạn chót nộp tờ khai là ngày: 31/10
 • Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý IV: hạn chót nộp tờ khai là ngày: 31/01 của năm dương lịch tiếp sau đó.

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 • Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I: 02/05 (vì 30/04 và 01/05 là ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước)
 • Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II: 31/07
 • Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III: 31/10
 • Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV: 31/01 của năm dương lịch tiếp sau đó.

Thời hạn nộp tờ khai tiền thuế và cách tính số tiền phạt chậm nộp mới nhất

Thời hạn nộp báo cáo thuế thu nhập cá nhân

 • Nếu công ty bạn nộp tờ khai báo cáo thuế TNCN theo tháng: hạn nộp các loại tờ khai theo tháng từ tháng 01 đến tháng 12 lần lượt là: ngày 20 của tháng tiếp sau tháng phát sinh nghĩa vụ thuế (tháng cần báo cáo)
 • Nếu công ty bạn nộp tờ khai báo cáo thuế TNCN theo quý: hạn nộp tờ khai thuế TNCN tương tự thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo quý

Thời hạn nộp báo cáo quyết toán thuế theo năm

Căn cứ vào khoản 2, điều 44 Luật Quản Lý Thuế số 38/2019/QH14, thì việc nộp các loại báo cáo năm sẽ có thời hạn chi tiết như sau:
 • Hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bộ báo cáo tài chính hàng năm (đối với công ty có niên độ báo cáo từ ngày 01/01 đến ngày 31/12): là ngày 31/03 năm liền kề năm cần báo cáo 
 • Đối với hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế (tại cơ quan thuế) thì hạn nộp hồ sơ quyết toán là ngày: 02/05 năm liền kề năm cần quyết toán (Theo luật quy định là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch nhưng ngày cuối cùng của tháng thứ 4 là ngày 30/04, và 02 ngày 30/04 và 01/05 là 2 ngày lễ nên hạn chót được dời qua ngày 02/05)

Thời hạn nộp tờ khai tiền thuế và cách tính số tiền phạt chậm nộp mới nhất

Thời hạn nộp tiền thuế mới nhất năm 2020

Căn cứ vào khoản 1, điều 55 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, thì:
 • Điều 55. Thời hạn nộp thuế
 • 1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.
 • Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.
Như vậy, có thể hiểu đơn giản như sau:
 • Đối với các loại tờ khai có hạn nộp như đã liệt kê bên trên, thời hạn tờ khai thuế cũng chính là thời hạn nộp thuế (tiền thuế).
 • Đối với thuế TNDN tạm tính: hiện tại, không còn phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý nên việc nộp thuế (tiền thuế) TNDN tại tính chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng tiếp sau quý phát sinh số thuế TNDN tạm tính.

Thời hạn nộp tờ khai tiền thuế và cách tính số tiền phạt chậm nộp mới nhất

Phạt chậm nộp tiền thuế

Căn cứ vào điểm a, khoản 2, điều 59 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, thì mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được quy định như sau:
 • Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp;
Hy vọng, qua bài viết này quý khách hàng và các bạn đọc sẽ nắm rõ được thời hạn nộp tờ khai, thời hạn nộp tiền thuế cùng với mức phạt chậm nộp tiền thuế để áp dụng cho đúng với các quy định của pháp luật. Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ Quang Minh chuyên tư vấn miễn phí về các giấy tờ, thủ tục thành lập công ty nhanh chóng và chính xác nhất, thông qua hotline 0932 068 886.
 • Currently 4.57/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.65 sao của 1839 đánh giá
Thời hạn nộp tờ khai tiền thuế và cách tính số tiền phạt chậm nộp mới nhất
Thời hạn nộp tờ khai tiền thuế và cách tính số tiền phạt chậm nộp mới nhất
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886