THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Thay đổi đăng ký kinh doanh có vốn nước ngoài được cập nhật

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2021 được áp dụng theo quy định của Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài trước đây được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thể hiện nội dung đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư khi thay đổi các nội dung trên giấy chứng nhận đầu tư phải thay đổi và cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp cả hai giấy phép: cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì khi thay đổi các nội dung trên giấy phép nào thì cần làm thủ tục tương ứng. Thành lập doanh nghiệp giá rẻ sẽ cùng với Qúy khách tìm hiểu những thông tin sau đây: 

Đăng ký kinh doanh có vốn nước ngoài

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Các nội dung thể hiện tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:
 • Mã số doanh nghiệp (chính là mã số thuế)
 • Tên doanh nghiệp
 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Vốn điều lệ
 • Danh sách thành viên/ chủ sở hữu
 • Người đại diện theo pháp luật.
Khi thay đổi bất cứ nội dung nào liên quan các thông tin nêu trên công ty đều phải thực hiện thủ tục thay đổi lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 
Thay đổi đăng ký kinh doanh có vốn nước ngoài được cập nhật
 

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân.
 • Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Đối với ngành nghề không thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện thông báo thay đổi để cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thay đổi các nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không thay đổi các nội dung đăng ký đầu tư thì chỉ cần làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ Thành phố.
Thời hạn thực hiện: 03 – 05 ngày làm việc.
 
Thay đổi đăng ký kinh doanh có vốn nước ngoài được cập nhật

Hồ sơ thay đổi tên công ty

Thông báo đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Quyết định đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu chính

 • Thông báo đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Quyết định đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Thay đổi đăng ký kinh doanh có vốn nước ngoài được cập nhật

Hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật

 • Thông báo đổi đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
 • Quyết định đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bản sao CMND/hộ chiếu của đại diện pháp luật mới.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

 • Thông báo đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Quyết định đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Các giấy tờ liên quan đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Thay đổi đăng ký kinh doanh có vốn nước ngoài được cập nhật

Hồ sơ tăng vốn điều lệ

 • Thông báo đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Quyết định đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chứng nhận góp vốn của thành viên/cổ đông.

Hồ sơ thay đổi thành viên/cổ đông

 • Thông báo đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.
 • Quyết định đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Danh sách thành viên/cổ đông mới.
 • Bản sao CMND/ hộ chiếu của thành viên/cổ đông mới.
 • Chứng nhận góp vốn của thành viên/cổ đông.

Thay đổi đăng ký kinh doanh có vốn nước ngoài được cập nhật

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Các nội dung thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Mã số dự án đầu tư.
 • Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.
 • Tên dự án đầu tư.
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.
 • Thời hạn hoạt động của dự án.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Thay đổi đăng ký kinh doanh có vốn nước ngoài được cập nhật

Thủ tục và trình tự thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh

Thủ tục

Giấy chứng nhận đầu tư được cấp trong các trường hợp sau đây:
 • 100% vốn đầu tư là người nước ngoài
 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn cùng nhà đầu tư Việt Nam theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh có sản xuất kinh doanh
 • Có vốn nhà đầu tư nước ngoài trên 51%
 • Trường hợp này Giấy chứng nhận đầu tư gắn liền với giấy chứng nhận đăng ký giấy phép kinh doanh. Vì vậy khi thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh phải điều chỉnh nội dung đầu tư. Được gọi là điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư gồm có các trường hợp sau:
 • Điều chỉnh tên công ty và tên dự án đầu tư hay gọi là thay đổi tên công ty
 • Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và mục tiêu thực hiện dự án hay gọi là thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh
 • Bạn phải làm một bộ hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh theo mẫu hiện hành có chữ ký của Đại diện pháp luật/thành viên/cổ đông.
 • Nộp đủ hồ sơ thay đổi giấy phép tại Sở KH-ĐT.
 • Trong vòng 7 ngày, Sở KH-ĐT sẽ cấp Giấy chứng nhận ĐKKD mới.
 • Sau 7 ngày, Đại diện pháp luật đến Sở KH-ĐT nhận Giấy chứng nhận ĐKKD mới.

Thay đổi đăng ký kinh doanh có vốn nước ngoài được cập nhật

Trình tự thực hiện

Bước 1:

 • Soạn thảo hồ sơ theo nội dung thay đổi giấy phép kinh doanh gồm :
 • Biên bản họp hội đồng thành viên, biên bản họp đại hội đồng cổ đông.
 • Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp/ cổ phần (đối với trường hợp thay đổi thành thành viên/ thay đổi cổ đông sáng lập)
 • Giấy chứng nhận vốn góp đối với trường hợp tiếp nhận thành viên mới, phát hành cổ phiếu ra bên ngoài
 • Lập báo cáo tài chính đối với trường hợp giảm vốn.
 • Hợp đồng chuyển nhượng/bán doanh nghiệp tư nhân
Lưu ý: Từng trường hợp thay đổi, từng loại hình doanh nghiệp mà có hồ sơ thay đổi khác nhau.
 
Thay đổi đăng ký kinh doanh có vốn nước ngoài được cập nhật

Bước 2:

 • Thay mặt doanh nghiệp đi nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch Đầu tư
 • Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ theo đúng thời gian trên giấy hẹn để ra giấy phép

Bước 3:

 • Thay mặt doanh nghiệp đi nhận giấy phép kinh doanh theo giấy hẹn
 • Trao trả giấy phép kinh doanh và hồ sơ lưu cho doanh nghiệp

Bước 4:

 • Hỗ trợ miễn phí sau khi thay đổi
 • Điều chỉnh đăng ký thuế theo quy định của pháp luật về thuế, tại cơ quan quản lý thuế.
 • Trao điều lệ mới phù hợp với nội dung sau khi đã thay đổi
Mọi vấn đề vướng mắc liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, quý vị hãy liên hệ Tư vấn Quang Minh  chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết và đầy đủ nhất.
 • Currently 4.79/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 2501 đánh giá
Thay đổi đăng ký kinh doanh có vốn nước ngoài được cập nhật
Thay đổi đăng ký kinh doanh có vốn nước ngoài được cập nhật
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886