THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Thành lập công ty tại Việt Nam: 6 điều cần biết

Thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam - Nếu bạn muốn kinh doanh tại Việt Nam và đã đi đến quyết định thành lập công ty tại Việt Nam, bài viết này sẽ là một hướng dẫn dễ hiểu về  thành lập công ty tại Việt Nam. Thực hiện theo các hướng dẫn ở đây và bắt đầu quá trình đăng ký công ty của bạn tại Việt Nam .

Thành lập công ty tại Việt Nam: 6 điều cần biết

Cơ cấu doanh nghiệp

Chọn loại pháp nhân phù hợp để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Nếu bạn đã sẵn sàng thành lập công ty của mình tại Việt Nam, điều đầu tiên bạn cần làm là chọn loại hình tổ chức mà bạn muốn đăng ký. Sau đây là các loại hình doanh nghiệp có thể được hình thành tại Việt Nam theo luật doanh nghiệp Việt Nam:
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Công ty Cổ phần
 • Văn phòng đại diện
 • Văn phòng chi nhánh
 • Hợp đồng công ty kinh doanh
Tất cả các tổ chức trên có thể được thành lập bởi một cá nhân hoặc một công ty đã đăng ký, do đó loại tổ chức bạn cần có cho mình tại Việt Nam là vấn đề về mục tiêu của bạn mà bạn muốn mở công ty. Tuy nhiên, hồ sơ đăng ký cho thấy tại Việt Nam hầu hết các công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC). Các nhà đầu tư ưa chuộng phương án này vì các công ty trách nhiệm hữu hạn ở Việt Nam dễ thành lập và hoạt động đơn giản.
Thành lập công ty tại Việt Nam: 6 điều cần biết

 

Hình thức cổ phần & Người đại diện theo pháp luật

Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và CEO tức là người đại diện theo pháp luật.

Bước tiếp theo là biết các yêu cầu để thành lập công ty trong bối cảnh của pháp nhân kinh doanh mà bạn đã quyết định thành lập. Dưới đây là những điều kiện tiên quyết để đăng ký thành lập công ty tại Việt Nam.
 

Cổ đông cho một LLC & JSC

Về cơ bản, việc hình thành công ty TNHH tại Việt Nam cần có ít nhất 1 nhà đầu tư. Ngược lại, để thành lập công ty cổ phần cần có ít nhất 3 nhà đầu tư. Tại Việt Nam, đối với hầu hết các ngành nghề kinh doanh, nhà đầu tư không yêu cầu phải có cổ đông là người địa phương.
 
Tại Việt Nam, một chủ sở hữu vốn cổ phần cũng có thể đóng vai trò là Giám đốc điều hành của công ty. Cũng được phép bổ nhiệm một Giám đốc điều hành không phải là người sở hữu vốn chủ sở hữu. Người này có thể là cư dân địa phương hoặc người nước ngoài. Ở Việt Nam, chính phủ gọi người này là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn và là người nước ngoài thì người đó phải có thị thực lao động và giấy phép lao động để làm việc hợp pháp tại Việt Nam.
 
Theo luật hiện hành, khi một công ty đã được thành lập, người đại diện theo pháp luật của công ty phải ở trong nước để quản lý các công việc của công ty. Điều này trở thành vấn đề đối với Công ty TNHH một thành viên trong đó chủ sở hữu vốn là đại diện theo pháp luật của pháp nhân Việt Nam cũng như giám đốc của một pháp nhân khác ở nước ngoài và nơi họ có thể phải ở ngoài Việt Nam. Trong những trường hợp này, người đại diện theo pháp luật thay thế phải được chỉ định.
 
Một giải pháp dễ dàng là chỉ định một công ty quản lý như Mahan để giám sát các công việc của đơn vị Việt Nam. Để làm được điều này, pháp nhân cần cung cấp giấy ủy quyền có thời hạn và con dấu công ty cho công ty quản lý. Đổi lại, công ty quản lý sau khi tham khảo ý kiến sẽ chỉ định một CEO / người đại diện theo pháp luật độc lập. Lợi ích của thỏa thuận này là lợi ích của việc tài trợ giấy phép lao động hiện thuộc về công ty quản lý, người có thể chọn hoặc không chọn bổ nhiệm một công ty nước ngoài làm Giám đốc điều hành.
Thành lập công ty tại Việt Nam: 6 điều cần biết

Điều kiện kinh doanh để thành lập công ty tại Việt Nam

Lấy một địa chỉ hợp pháp để đăng ký pháp nhân của bạn.

Địa chỉ Việt Nam tại địa phương là cần thiết để đăng ký thành lập công ty. Địa chỉ này trở thành địa chỉ đăng ký của công ty đăng tin thành lập. Để sử dụng địa chỉ đăng ký trụ sở, phải nộp bản sao có công chứng hợp đồng thuê và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tài sản. Sau đó là xác định chắc chắn rằng người cho thuê thực hiện hợp đồng cho thuê thực sự là chủ sở hữu của tài sản. Lý do khác để có được điều này là để xác định xem tài sản vi phạm có thể được sử dụng cho mục đích thương mại hay không.
 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ có thông tin này được liệt kê và thông thường chủ nhà cung cấp một bản sao của thông tin này cho người thuê tại thời điểm ký hợp đồng thuê nhà. Địa chỉ đăng ký / công ty chính thức của công ty không thể là địa chỉ căn hộ. Tuy nhiên, một địa chỉ nhà phố có thể được sử dụng để đăng ký thành lập công ty nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phép hoạt động thương mại và nhà ở.
Thành lập công ty tại Việt Nam: 6 điều cần biết

Vốn đầu tư

Đầu tư vốn tối thiểu để thành lập công ty tại Việt Nam.

Để thành lập công ty tại Việt Nam không có quy định về vốn đầu tư tối thiểu. Về cơ bản, chính phủ đánh giá mức vốn đầu tư cần thiết đối với số lượng ngành nghề kinh doanh đang được đăng ký cũng như bản chất của hoạt động kinh doanh. Vì lý do này, không thể thành lập công ty tại Việt Nam với số vốn đầu tư 1 đô la.
 
Quy tắc chung là số vốn đã trả phải đủ để thực hiện công việc kinh doanh dự định. Theo ý kiến chuyên môn của chúng tôi, vốn đầu tư đủ cho hầu hết các doanh nghiệp là khoảng 9.600 USD. Sự cố về mức 9.600 USD như sau.
 • Giá thuê văn phòng - 400 / tháng
 • 1 X nhân viên - 300 người / tháng
 • Chi phí khác - 100 / tháng
Từ phép tính đơn giản này, bạn sẽ nhận thấy rằng chi phí hoạt động hàng tháng là khoảng 800 USD. Điều này tương đương với 9.600 USD mỗi năm. Do đó, số vốn đã trả là 9.600 USD.
Thành lập công ty tại Việt Nam: 6 điều cần biết

Quy trình đăng ký

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty 

Thông thường, một nhà đầu tư phải điền vào 7 mẫu đơn để thành lập công ty tại Việt Nam. Trong hầu hết các trường hợp, một công ty sẽ được yêu cầu để điền các thủ tục giấy tờ vì tất cả các giấy tờ đều bằng tiếng Việt. Ngoài ra, cần có đủ kiến thức chuyên môn cần thiết để trả lời một số câu hỏi không quá rõ ràng. Vì vậy dịch vụ thành lập doanh nghiệp Quang Minh sẽ hướng dẫn nhà đầu tư trong suốt quá trình đăng ký làm thủ tục. Trong một số trường hợp, nhà đầu tư có thể phải hoàn thiện các thủ tục giấy tờ bổ sung. Điều này phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh được đăng ký.
 

Các hình thức tiêu chuẩn để thành lập công ty tại Việt Nam như sau

 • i. Mẫu I.1: Văn bản đề nghị thực hiện thủ tục đầu tư (Điều 33,34,35,37 luật Invemstent)
 • ( Mẫu I.1, Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, (Điều 33, 34, 35 , 37 Luật đầu tư)
 • ii. Mẫu I.3 Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư)
 • ( Mẫu I.3, Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng cho dự án không thuộc diện Quyết định chủ đầu tư -  Khoản 2 Điều 37 Đầu tư luật)
 • iii. Bản thuyết minh, năng lực tài chính và kinh nghiệm hoạt động của nhà đầu tư.

Bản giải trình trình bày năng lực và cổ phần kinh nghiệm của nhà đầu tư

 • iv. Phụ lục I-2, Tờ trình đăng ký kinh doanh Công ty TNHH MTV / Phụ lục I-2, GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
 • v. Điều lệ công ty / LAND
 • vi. THÔNG BÁO Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp / THÔNG BÁO Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp
 • vii. Giấy ủy quyền / GIẤY ỦY QUYỀN
 • viii. Chỉ định người đại diện theo pháp luật
Thành lập công ty tại Việt Nam: 6 điều cần biết
 
Muốn thành lập công ty tại Việt Nam hay cần giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty của bạn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia hàng đầu toàn quốc.
 
 • Currently 4.58/5
4.65 sao của 1330 đánh giá
Thành lập công ty tại Việt Nam: 6 điều cần biết
Thành lập công ty tại Việt Nam: 6 điều cần biết
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing

Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing

Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing

Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing

Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất

Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất

Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp

Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn

Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn

Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886