THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Thành lập công ty cung cấp dịch vụ đại lý giao nhận hàng hóa

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ đại lý hàng hải / giao nhận hàng hóa tại Việt Nam thì cần xem xét khía cạnh pháp lý như sau:
Dịch vụ logistic theo quy định của pháp luật Việt Nam là hoạt động thương mại mà thương nhân / doanh nghiệp tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm tiếp nhận, vận chuyển, cho thuê kho, bãi, làm thủ tục hải quan và các thủ tục, giấy tờ khác, tư vấn cho khách hàng, dịch vụ đóng gói, đánh dấu, giao nhận hàng hóa hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để được hưởng phí dịch vụ.
 
Thành lập công ty cung cấp dịch vụ đại lý giao nhận hàng hóa
 
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc phải có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và nhân sự. Nhà đầu tư nước ngoài không thể thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực logistics mà chỉ có thể thành lập Công ty liên doanh với một bên Việt Nam. Tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài sẽ thay đổi tùy theo dịch vụ mà nhà cung cấp dịch vụ logistic cung cấp.
Theo Nghị định số 140/2007 / NĐ-CP ngày 05 tháng 9 ngày , năm 2007, quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về điều kiện với chi tiết cho tham gia vào kinh doanh dịch vụ logistic và những hạn chế về trách nhiệm của các tổ chức kinh doanh tham gia vào logistic Kinh doanh dịch vụ, Nhà đầu tư nước ngoài muốn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ đại lý vận tải phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và có đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu;
- Phải thành lập Công ty liên doanh trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 51%. Từ năm 2014, tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào Công ty liên doanh sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn.
 
Thành lập công ty cung cấp dịch vụ đại lý giao nhận hàng hóa
 
Về đến vận tải biển quốc tế, theo cam kết Việt Nam gia nhập WTO và Nghị định số 140/2007 / NĐ-CP ngày ngày 05 tháng 9 thứ năm 2007 như đã đề cập ở trên, từ năm 2012, Ngoại Hàng hải công ty Giao thông vận tải có quyền thành lập 100% Công ty có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp Dịch vụ Vận tải Hàng hải Quốc tế tại Việt Nam. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được phép thực hiện các hoạt động như được nêu dưới đây:
- Tiếp thị và bán các dịch vụ vận tải biển thông qua tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, từ báo giá đến xuất hóa đơn;
- Thay mặt chủ hàng;
- Cung cấp thông tin doanh nghiệp cần thiết;
- Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến chứng từ vận tải bao gồm chứng từ hải quan, hoặc các chứng từ khác liên quan đến xuất xứ và đặc tính của hàng hóa được vận chuyển;
- Cung cấp dịch vụ vận tải biển bao gồm cả dịch vụ phá hoại bằng tàu biển mang cờ Việt Nam để cung cấp dịch vụ vận tải tổng hợp;
- Thay mặt công ty tổ chức gọi tàu, nhận hàng khi có yêu cầu;
- Đàm phán và ký kết các hợp đồng vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa liên quan đến hàng hóa do công ty vận chuyển.
 
Thành lập công ty cung cấp dịch vụ đại lý giao nhận hàng hóa
 
Như vậy, trường hợp muốn thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì chỉ được phép cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế như đã nêu ở trên. Nếu muốn cung cấp dịch vụ đại lý vận tải, họ phải thành lập Công ty liên doanh với đối tác trong nước, trong đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài của họ không quá 51%. Kể từ năm 2012, hạn chế sở hữu nước ngoài trong Công ty liên doanh sẽ được bãi bỏ.

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoàn toàn

Việc thành lập công ty mới cần phải có Giấy chứng nhận đầu tư từ cơ quan cấp phép. Tùy theo địa điểm đặt công ty, cơ quan cấp phép có thể là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với công ty nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất) hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất cấp tỉnh (đối với công ty nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).
Chúng tôi xin nói rõ rằng thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhìn chung mất nhiều thời gian so với các nước trong khu vực.
Kinh nghiệm thực tế của chúng tôi cho thấy, mặc dù tổng thời gian thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư Việt Nam 2005 chỉ từ 20 - 45 ngày, nhưng quá trình thực tế có thể lâu hơn do đó cơ quan có thẩm quyền phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan khác để thẩm định dự án đầu tư.
Theo Luật Đầu tư Việt Nam, để thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (Sau đây gọi là “FIC”), ban đầu nhà đầu tư nước ngoài phải đề xuất Dự án đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
 
Thành lập công ty cung cấp dịch vụ đại lý giao nhận hàng hóa

Cơ quan cấp phép có liên quan đánh giá tính hợp pháp và tính khả thi của Dự án đầu tư đó để quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên cơ sở sau:

a) Khung pháp lý bao gồm các Cam kết của Việt Nam trong WTO, Luật Đầu tư Việt Nam, Luật Doanh nghiệp Việt Nam, các Quy định áp dụng cho các ngành cụ thể cũng như quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế của thành phố hoặc tỉnh mà FIC đặt trụ sở chính.
NS. Khả năng tài chính, vốn đầu tư để thực hiện Dự án đầu tư, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện Dự án đầu tư tại Việt Nam.
c. Văn phòng chính của FIC phải phù hợp với quy hoạch tổng thể của Thành phố.
Lộ trình thành lập FIC cho các hoạt động thương mại có thể được mô tả theo các bước sau:
Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ chủ đầu tư. Sau khi nhận được thông tin và tài liệu cần thiết từ họ, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và chuẩn bị hồ sơ theo mẫu chuẩn. Hồ sơ dự thảo ban đầu sẽ được gửi cho họ để lấy ý kiến. Sau khi cập nhật hồ sơ trên cơ sở góp ý, chúng tôi sẽ lấy ý kiến sơ bộ của cơ quan có thẩm quyền và gửi hồ sơ đã hoàn thiện để Quý khách ký tên, đóng dấu. Chúng tôi dự đoán rằng giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 05-07 ngày làm việc .
 
Thành lập công ty cung cấp dịch vụ đại lý giao nhận hàng hóa
 
Nộp hồ sơ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được ký và đóng dấu hợp lệ, chúng tôi nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền. Thời gian nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để cơ quan cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư sẽ mất khoảng 45 ngày làm việc. Trong một số trường hợp, quy trình có thể kéo dài hơn vì phải lấy ý kiến của các Bộ liên quan như Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải.
Cấp phép đăng: Trong vòng 13 ngày làm việc, chúng tôi sẽ hoàn thành các thủ tục cấp phép đăng như đăng Công ty mới trên báo Tin tức, lấy dấu và đăng ký mã số thuế.
Ngoài những kiến thức bổ trợ trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, công ty tư vấn Quang Minh còn cung cấp cho quý doanh nghiệp các dịch vụ cần thiết như dịch vụ kế toán uy tín, dịch vụ khai báo thuế, đặc biệc dịch vụ tư vấn thành lập công ty cho những chủ doanh nghiệp tương lai có mong ước khởi nghiệp. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin hãy liên hệ để được tư vấn kỹ hơn về dịch vụ của chúng tôi.
 
  • Currently 4.82/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4.85 sao của 3542 đánh giá
Thành lập công ty cung cấp dịch vụ đại lý giao nhận hàng hóa
Thành lập công ty cung cấp dịch vụ đại lý giao nhận hàng hóa
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886