THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu là như thế nào?

Việt Nam là một thị trường tiềm năng nên rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư để thành lập các tổ chức kinh tế. Các tổ chức kinh tế này lại thực hiện quyền xuất khẩu hàng hóa ra các nước khác. Việc thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật vì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu là như thế nào?

Để Quý khách hàng hiểu rõ hơn về điều kiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu cũng như thủ tục thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu theo quy định mới nhất, Quang Minh xin gửi đến bài tư vấn sau:

Căn cứ pháp lý thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu

 • Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Luật đầu tư năm 2014;
 • Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoài thương về hoạt động mua bán hàng hóa
 • Thông tư số 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan.

Điều kiện Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP định nghĩa về quyền xuất khẩu có thể hiểu doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu là những doanh nghiệp mua hàng hóa tại Việt Nam và được quyền đứng tên trên các tờ khai xuất khẩu để xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu không bao gồm quyền được mua hàng hóa của các đối tượng mà không phải là thương nhân, cũng không bao gồm quyền được phân phối, bán buôn hay bán lẻ hàng hóa.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu là như thế nào?

Theo quy định mới nhất tại Điều 7 Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quản lý ngoại thương hoạt động mua bán hàng hóa thì điều kiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu bao gồm:

 • Hàng hóa xuất khẩu không được là hàng hóa cấm, tạm ngừng xuất khẩu hay không được quyền xuất khẩu theo các danh mục được liệt kê và quy định trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

 • Nếu các hàng hóa dự định xuất khẩu thuộc danh mục có điều kiện hoặc phải xin giấy phép thì công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng theo điều kiện hoặc được cấp giấy phép trước khi đi vào hoạt động;

 • Đáp ứng điều kiện về tài chính và điều kiện về kinh nghiệm trước đây của nhà đầu tư về thực hiện quyền xuất khẩu khi đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa mà không thực hiện hoạt động phân phối, bán buôn, bán lẻ hàng hóa thì không cần thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh và không cần đáp ứng điều kiện xin giấy phép kinh doanh. Đó là quy định được thể hiện tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định các trường hợp phải xin giấy phép kinh doanh.

Như vậy, có thể thấy điều kiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu mới nhất tương đối đơn giản chỉ cần đáp ứng điều kiện về loại hàng hóa mà không cần đáp ứng các điều kiện về tài chính hay các điều kiện phức tạp khác để cấp giấy phép kinh doanh như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền phân phối hay quyền bán buôn bán lẻ hàng hóa.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu là như thế nào?                           

Thủ tục thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu

Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện quyền xuất khẩu

Hồ sơ thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu bao gồm các tài liệu sao:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu theo mẫu có sẵn;

 • Đề xuất dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu trong đó nêu rõ các thông tin về dự án theo mẫu có sẵn;

 • Giấy tờ chứng minh địa điểm đặt trụ sở để mở công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu tại Việt Nam như Hợp đồng thuê văn phòng đặt trụ sở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở….

 • Tài liệu báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư  nước ngoài đủ điều kiện để thực hiện dự án đầu tư do Nhà đầu tư nước ngoài tự lập và phải chịu trách nhiệm về nội dung. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu có thể sử dụng các tài liệu như: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất  (đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức) hoặc bản xác nhận ngân hàng về số dư tài khoản (đối với Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân hoặc pháp nhân mới thành lập).

 • Bản sao y công chứng còn hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu là cá nhân. Hoặc bản sao hợp pháp hóa lãnh sự công chứng bản dịch Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu là tổ chức;

 • Văn bản giải trình công nghệ đối với dự án đầu tư có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật;

 • Riêng với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC thì nhà đầu tư nước ngoài cần cung cấp thêm Hợp đồng BCC;

 • Bản giải trình về việc đáp ứng điều kiện thực hiện quyền xuất khẩu và các hoạt động liên quan theo mẫu có sẵn;

 • Giấy tờ tài liệu chứng minh năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm thực hiện quyền xuất khẩu của nhà đầu tư nước ngoài;

 • Văn bản ủy quyền nếu người mở công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu không trực tiếp nộp hồ sơ. 

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu là như thế nào?

Thời hạn giải quyết của cơ quan có thẩm quyền: 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu. Trong trường hợp từ chối, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu  sẽ nhận được văn bản trả lời nêu rõ các lý do hoặc yêu cầu chỉnh sửa bổ sung tài liệu cho đúng với quy định của pháp luật.

Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký đầu tư thuộc sở kế hoạch đầu tư Tỉnh nơi dự định đặt trụ sở chính côn ty

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu theo mẫu có sẵn;

 • Điều lệ công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu có ghi mã ngành nghề công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu;

 • Danh sách thành viên góp vốn nếu mở công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách cổ đông sáng lập nếu mở công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu loại hình công ty cổ phần;

 • Bản sao y công chứng còn hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác còn hiệu lực của tất cả thành viên mở công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu là cá nhân; Bản sao y công chứng còn hạn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tất cả thành viên mở công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu là tổ chức đi kèm với Bản sao y công chứng hộ chiếu còn hiệu lực hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức đó;

 • Văn bản ủy quyền nếu người thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu không trực tiếp nộp hồ sơ;

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp cho công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu ở bước 1 

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu là như thế nào?

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi dự định đặt trụ sở công ty. 

Thời hạn phản hồi: 03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ sẽ cấp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu. Trong trường hợp từ chối, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu sẽ nhận được văn bản yêu cầu chỉnh sửa bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp, khắc con dấu tròn và thông báo mẫu dấu tròn doanh nghiệp.

 • Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, công ty phải thông báo công khai thông tin doanh nghiệp mình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày và đóng lệ phí theo đúng quy định. Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính nếu không thực hiện thủ tục này

 • Sau đó, Công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu phải thực hiện khắc dấu thông qua đơn vị có chức năng khắc dấu. và thông báo sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh. Công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu được quyền tự quyết con dấu về số lượng và hình thức theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020. Sau đó, doanh nghiệp phải thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu tròn theo đúng quy định cho Sở Kế hoạch và đầu tư để được đăng tải mẫu dấu. 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết “Điều kiện thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu” do đội ngũ tư vấn viên công ty Quang Minh của chúng tôi biên soạn. Hi vọng qua bài viết, quý khách hàng sẽ có kiến thức chính xác về điều kiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu cũng như thủ tục và hồ sơ thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu. Hãy liên hệ ngay với Quang Minh nếu bạn vẫn còn thắc mắc những vấn đề liên quan đến thành lập công ty nhé!

 • Currently 4.83/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 2573 đánh giá
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu là như thế nào?
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu là như thế nào?
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886