THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán

 Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ kiểm toán như thế nào? Điều kiện cần thiết là gì? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin hữu ích và chi tiết giúp  nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu thành lập công ty kiểm toán nắm rõ các quy định cần thiết từ đó thuận lợi trong thủ tục đăng ký thành lập công ty

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán

 Cơ sở pháp lý

 •  Điều ước quốc tế: WTO FTA AFAS 
 •  Luật Việt Nam: 
 •  Luật kiểm toán độc lập 2011; 
 •  Luật kế toán 2015; 
 •  Nghị định 17/2012  NĐCP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật kiểm toán độc lập 
 •  Nghị định 17/2016  NĐCP quy định chi tiết một số điều của luật kế toán 
 •  Điều kiện thành lập công ty với nước ngoài các yếu tố  để cung cấp dịch vụ kế toán. Các điều ước quốc tế có hiệu lực không hạn chế việc thành lập các công ty có thành phần nước ngoài trong hoạt động dịch vụ này. 

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán

 Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định các điều kiện 

Hình thức thương mại: Công ty dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật với một trong a hình thức sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn công ty hợp danh và kinh doanh cá thể. 

 Về hoạt động thương mại: 

 •  Kế toán; 
 •  Dịch vụ kế toán uy tín doanh nghiệp; 
 •  Thiết kế cụ thể của hệ thống kế toán cho đơn vị kế toán; 
 •  Cung cấp tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán; 
 •  Phát triển kỹ năng kế toán cập nhật kiến thức kế toán; 
 •  Tư vấn tài chính; 
 •  Kê khai thuế 
 •  Dịch vụ kế toán khác theo quy định của pháp luật. 
 •  Dịch vụ kiểm toán 

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán

 Tỷ lệ sở hữu vốn

 • Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn cổ phần vào công ty  kiểm toán có hai thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức cùng góp vốn thì tổng số vốn  của các tổ chức này góp không  quá 35% vốn đăng ký của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được kiểm toán. 
 •  Phần vốn góp của kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn cổ phần của công ty. 

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán

Hoạt động kế toán, kiểm toán

 • Dịch vụ kiểm toán bao gồm: Kiểm toán áo cáo tài chính kiểm toán hoạt động kiểm toán tuân thủ kiểm toán áo cáo hoàn thành dự án hoàn thành kiểm toán áo cáo tài chính cho mục đích thuế và các hoạt động khác. 
 • Soát xét áo cáo tài chính áo cáo tài chính và các dịch vụ  ảo hiểm khác. 
 • Các dịch vụ khác: Tư vấn kinh tế tài chính và thuế; Tư vấn quản lý chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp; Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công ty tổ chức; Dịch vụ kế toán theo Luật Kế toán; Định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh; Dịch vụ nâng cao kiến thức trong lĩnh vực tài chính kế toán kiểm toán; Các dịch vụ khác  liên quan đến tài chính kế toán thuế theo quy định của pháp luật.

 Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán

 Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán kiểm toán kiểm toán và ghi sổ  kế toán vốn nước ngoài tại Việt Nam

 Bước 1: Xin  giấy chứng nhận đầu tư 

 • Dịch vụ kế toán công ty có từ  1% - 100% vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài kể từ ngày đầu thành lập; 
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư cung cấp vốn mua cổ phần phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư: Thành lập mới hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn cổ phần của công ty; 
 • Dịch vụ kiểm toán: Công ty nước ngoài góp vốn mua cổ phần phần vốn góp của công ty kiểm toán thành lập và hoạt động tại Việt Nam 
 • Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư: Đối với dự án đầu tư do cơ quan đăng ký đầu tư cấp thì phải cấp giấy chứng nhận đăng ký cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định chủ trương đầu tư. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư nhà đầu tư phải hoàn thành thủ tục cấp

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau

Quy trình thực hiện 
 • Trước khi thực hiện thủ tục với việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký nhà đầu tư phải khai báo trực tuyến thông tin  về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư cho người nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai trực tuyến nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận hồ sơ đăng ký kinh doanh 
 • Các văn bản pháp lệnh thủ tục điều kiện nội dung đăng ký kinh doanh và đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu sau: phù hợp với quy định của Luật Kinh doanh và Luật Đầu tư. 
 • Kết quả kiểm toán: Nếu lý do không được cung cấp  được phép 60 ngày để sửa chữa những thiếu sót đã ghi trong áo cáo kiểm toán. Nếu cơ sở thành công giấy chứng nhận sẽ được nhận trong vòng 15 ngày kể từ ngày hoàn thành đánh giá thành công. 
 • Thuyết minh việc sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án  sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ bao gồm các nội dung sau: tên công nghệ xuất xứ công nghệ sơ đồ quy trình công nghệ ; các thông số kỹ thuật chính tình trạng sử dụng của máy thiết bị dây chuyền công nghệ chính;

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán

 Thời hạn giải quyết hồ sơ: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận  đủ hồ sơ Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và động viên rõ ràng cho nhà đầu tư. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 Bước 2: Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán kiểm toán kiểm toán và  sổ sách kế toán sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư 

 •  Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp đăng ký giấy chứng nhận công ty 
 •  Khắc  dấu pháp nhân 
 •  Thông áo sử dụng mẫu  công ty 
 •  Thời hạn hoàn thành 3 ước  trên từ 05 07 ngày.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán

 Bước 3: Xin giấy phép đủ điều kiện hoạt động dịch vụ kế toán kiểm toán tại Việt Nam 

 •  Doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện  quy định tại Điều 60 Luật Kế toán  2015 phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh. Kinh doanh. Hồ sơ ủy quyền bao gồm: 
 •  Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. 
 •  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. 
 •  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kế toán của  kế toán viên hành nghề. 
 •  Hợp đồng làm việc với công ty dịch vụ kế toán của  kế toán viên hành nghề. 
 •  Giấy tờ chứng minh việc góp vốn  đối với công ty trách nhiệm hữu hạn. 
 •  Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn. 
 •  Văn bản cam kết chịu trách nhiệm của công ty nước ngoài văn bản xác nhận Giấy phép hoạt động dịch vụ kế toán của công ty nước ngoài đối với chi nhánh công ty kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam. 

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho công ty; Trường hợp từ chối  phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm toán được cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) công ty hợp danh công ty tư nhân chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam có đủ các điều kiện cần thiết. các quy định tại Nghị định số 172012  NĐCP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập (sau đây viết tắt là Nghị định 172012  NĐCP). 

Đối với công ty kiểm toán trách nhiệm hữu hạn đối với đối tác có sự tham gia của nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật kiểm soát độc lập thì không áp dụng điều kiện góp vốn  của kiểm toán viên hành nghề quy định tại khoản 1 Điều này . phần vốn góp của tổ chức được quy định tại Điều 6 Nghị định 172012  NĐCP trừ trường hợp công ty cơ cấu lại tổ chức thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 
 
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán

Dịch vụ thành lập công ty của công ty Quang Minh 

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý có thể tham khảo thêm các dịch vụ liên quan đến thành lập công ty có vốn  nước ngoài mà công ty Quang Minh 
 tư vấn về tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: 
 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp với nhà đầu tư: công ty TNHH đại chúng hoặc công ty cổ phần  trụ sở đăng ký vốn lĩnh vực hoạt động mở tài khoản chuyển nhượng vốn thời hạn góp vốn; 
 •  Tư vấn các điều kiện hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn ị các tài liệu cần thiết cho việc thành lập công ty có sự tham gia của nước ngoài; 
 •  Tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư; 
 •  Đại diện nhà đầu tư làm việc với  cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư (Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tạo con dấu pháp nhân công ố mẫu dấu thủ tục sau khi thành lập công ty kế toán thuế tư vấn pháp luật  chuyển lợi nhuận ra nước ngoài công việc - ảo hiểm các vấn đề về quyền tài sản v.v. 

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán

 Như vậy chúng tôi vừa chia sẻ về thủ tục thành lập công ty dịch vụ kiểm toán có vốn đầu tư nước ngoài với các điều kiện  cần đáp ứng để thực hiện hoạt động dịch vụ kiểm toán có vốn nước ngoài. Hy vọng bài viết sẽ giúp các công ty nắm được trình tự xây dựng thành công một doanh nghiệp kiểm toán có vốn đầu tư nước ngoài. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với Quang Minh để được hỗ trợ tốt nhất.
 • Currently 4.94/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.95 sao của 2231 đánh giá
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886