THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Tầm quan trọng của kế toán doanh nghiệp trong hoạch toán kinh doanh

Trong những năm gần đây, với sự hình thành của các doanh nghiệp lớn nhỏ, nhu cầu về kế toán doanh nghiệp có năng lực cũng được các nhà tuyển dụng săn đón. Ngoài ra, nhờ sự phát triển của khoa học xã hội, nhiều gói phần mềm kế toán ra đời hỗ trợ kế toán xử lý số liệu đã đơn giản hóa công việc này. Vì vậy, hầu hết các công ty đều mong muốn có được một đội ngũ kế toán có kinh nghiệm và hiểu biết. Tuy nhiên, theo một số ý kiến từ các nhà tuyển dụng, số lượng nhân viên kế toán trên thị trường lao động rất nhiều nhưng hầu hết chỉ được trang bị kiến thức lý thuyết và kiến thức chuyên ngành, còn những người khác trong công việc và xử lý tình huống còn hạn chế nên kế toán phải học hỏi và phát triển bản thân để tìm kiếm một môi trường làm việc phù hợp.
 
Tầm quan trọng của kế toán doanh nghiệp

Vậy khái niệm kế toán doanh nghiệp là gì

Theo thuật ngữ của tài chính kinh tế, kế toán doanh nghiệp là quá trình thu nhập, xử lý, kiểm tra và cung cấp các thông tin tài chính cho người sử dụng báo cáo. Đây là một vị trí quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể hiểu là Giám Đốc hoặc Tổng Giám Đốc . Trong công ty kế toán doanh nghiệp thường được chia làm 2 bộ phận chính là kế toán thuế và kế toán nội bộ.

Những công việc mà kế toán doanh nghiệp cần làm? Nhiệm vụ của một kế toán doanh nghiệp 

 • Xử lý thông tin thu thập, kế toán sổ, kiểm toán theo chế độ kế toán.
 • Tiến hành kiểm tra, giám sát các tài khoản chi chính, công nợ, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phân tích kế toán thông tin.
 • Đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động.Tổng hợp thông tin, thiết lập báo cáo chính thức cho doanh nghiệp. Các hoạt động khác liên quan.

Tầm quan trọng của kế toán doanh nghiệp

Một số quy trình kế toán doanh nghiệp sản xuất cần thực hiện

Quản lý kế toán trọn gói trong một doanh nghiệp là tổng hợp các hoạt động liền kề, có sự kết nối của các phòng ban, tổ chức. bán, thanh lý, tặng, đi vay,… phải đi cùng với hoạt động của toán học.
 • Bước 1: Tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các hoạt động, sản xuất hàng ngày xuất hiện tại doanh nghiệp sẽ được thiết lập kế toán chứng chỉ thu thập, tính toán và tổng hợp lại từ các ban khác. 
 • Bước 2: Lập các căn cứ từ gốc kế toán. Kế toán doanh nghiệp sao chép tiến trình, nhập chứng từ vào sổ chung, đăng ký sổ, chi tiết sổ,…
 • Bước 3: Thực hiện điều chỉnh bút toán và chuyển đổi thời điểm kết thúc theo đúng tiến độ, kế hoạch tài chính kinh tế doanh nghiệp vụ phải xử lý các bút toán điều chỉnh như hao tài sản cố định, bổ sung các chi phí,… từ đó chuyển các doanh thu, chi phí thành kết quả của hoạt động kinh doanh trong kỳ.
 • Bước 4: Lập cân đối đối số bằng bảng phát sinh phân loại từng tài khoản mục có thể từ đó thiết lập cân bằng bảng để sinh ra để xem hình dạng của các đối tượng kế toán trong kỳ như thế nào.
 • Bước 5: Lập bộ báo cáo tài chính, quyết toán thuế. Đây được coi là bước quan trọng nhất vì nó bao  gồm nhiều hoạt động phức tạp, đòi hỏi khi kế phải thật thận trọng. Kế toán tài chính cần phải áp dụng 4 mẫu báo cáo chính: báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

Tầm quan trọng của kế toán doanh nghiệp

Các chế độ kế toán, thông tin mà kế toán doanh nghiệp nên chú ý khi hành nghề

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà kế toán doanh nghiệp đang hoạt động mà họ sẽ áp dụng các kế toán chế độ khác nhau
 • Đối chiếu với doanh nghiệp nhỏ mới tham gia thị trường, sẽ áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ theo văn bản luật là thông tin tư 132/2018 / TT - BTC với số lao động tham gia không quá 10 người và doanh thu của năm không quá 3 Đồng tỷ lệ (hoặc 10 Tỷ đồng đối với doanh nghiệp thương mại, dịch vụ) hay nguồn vốn không quá 3 Tỷ đồng.
 • Đối với các doanh nghiệp vừa và trung bình, thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật, sẽ áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo thông tin tư vấn 133/2016 / TT - BTC.
 • Đối với các đơn vị hành chính, trừ các đơn vị thiết lập bảo đảm thường xuyên, sẽ áp dụng chế độ kế toán theo thông tin tư vấn 107/2017 / TT - BTC.
 • Các doanh nghiệp còn lại sẽ lấy thông tin 200/2014 / TT - BTC để làm cơ sở kinh doanh.

Tầm quan trọng của kế toán doanh nghiệp

Các bộ phận của kế toán doanh nghiệp 

Theo pháp luật Việt Nam, kế toán doanh nghiệp bao gồm các bộ phận sau
 • Kế toán: bao gồm kế toán chi phí và giá thành; Kế toán vật tư, hàng hóa, sản phẩm. Giao dịch: bao gồm tiền gửi và giao dịch tiền mặt; Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình; Các giao dịch ngoại tệ. 
 • Kế toán: bao gồm kế toán với các đối tác (người mua, người bán); Kế toán tạm ứng thu nhập; Tính lương với nhân viên; - Kế toán ngân sách.

Tầm quan trọng của kế toán doanh nghiệp

Hệ thống kế toán mà doanh nghiệp nên áp dụng 

Hệ thống kế toán là một tập hợp các tài khoản mà kế toán doanh nghiệp sử dụng nhằm mục đích ghi chép và phản ánh những thay đổi của đối tượng kinh doanh. Chế độ kế toán hiện hành được thống nhất phân thành các loại sau: 
 • Loại 1 - Tài sản lưu động (tiền mặt, đầu tư ngắn hạn, cổ phiếu, v.v.) 
 • Loại 2 - Tài sản cố định và các khoản đầu tư lâu bền 
 • Loại 3 - Nợ phải trả 
 • Loại 4 - Vốn chủ sở hữu 
 • Loại 5 - Thu nhập 
 • Loại 6 - Chi phí sản xuất và kinh doanh 
 • Loại 7 - Thu nhập từ hoạt động khác
 • Loại 8 - Chi phí hoạt động khác 
 • Loại 9 - Xác định kết quả kinh doanh
 • Loại 0 - Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán.

Tầm quan trọng của kế toán doanh nghiệp

Phương pháp kế toán của kế toán doanh nghiệp

Phương pháp kế toán là phương tiện, công cụ giúp kế toán thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm đạt được hiệu quả quản lý. Phương pháp kế toán được phân loại như sau:
 • Phương pháp chứng từ kế toán là phương pháp hình thành chứng từ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên bảng cân đối kế toán của tổ chức, giúp kế toán thu thập đầy đủ thông tin và tạo cơ sở để hạch toán vào sổ, tài liệu hỗ trợ, tổ chức và sắp xếp tài liệu hỗ trợ, phân phối tài liệu hỗ trợ cho các bộ phận liên quan,...
 • Phương pháp tạo tài khoản kế toán: Phương pháp này nhằm phân loại, theo dõi và kiểm soát thường xuyên sự biến động của tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Từ đó, kế toán doanh nghiệp dễ dàng cung cấp thông tin cho nhà quản lý về tình hình sử dụng vốn góp nhằm nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp. Là phương tiện kế toán đo lường và ghi nhận giá trị tài sản của công ty theo những nguyên tắc nhất định. Phương pháp cân đối kế toán: Phương pháp này cũng giúp kế toán thuế xác định được sự khác biệt giữa kế toán và thuế để lập báo cáo. Các yếu tố phân bổ hay đánh giá chi phí sản phẩm dở dang không những được tính theo nguyên tắc luật định để phản ánh đúng thực tế của các đối tượng đó. tổng hợp theo các báo cáo để lập các báo cáo trình bày tổng quan về công ty, bao gồm bảng cân đối kế toán, hiệu quả sử dụng vốn,…

Tầm quan trọng của kế toán doanh nghiệp

Ý thức về kế toán trong kinh doanh 

Trong thế giới kinh doanh, khả năng hiểu và nhập thông tin tài chính sẽ giúp chúng ta kiểm soát các nguồn tài chính của công ty và lợi nhuận tạo ra sổ sách kế toá, kế toán mang lại những ý nghĩa quan trọng cho công ty như: 
 • Ghi chép và lưu trữ các chứng từ, tài liệu hỗ trợ Kế toán công ty nói riêng đảm bảo cho người quản lý tài liệu tài chính an toàn và đáng tin cậy. 
 • Tổng quan về tình hình hoạt động của công ty 
 • Lập kế hoạch và kiểm soát tài chính: nhờ thông tin của các năm hoạt động, kế toán của công ty sẽ tổ chức lập các bảng dự toán và dự báo, hơn nữa, công ty có thể dễ dàng kiểm soát chi phí và nguồn tài chính của mình.

Tầm quan trọng của kế toán doanh nghiệp

Nếu bạn đang phân vân các vấn đề về kế toán doanh nghiệp. Hãy thử tham khảo một số dịch vụ kế toán uy tín đến từ công ty chúng tôi. Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng để nhân viên chúng tôi một cách hiệu quả và nhiệt tình nhất. Ngoài ra, bạn có thể đến trực tiếp văn phòng công ty để được chúng tôi tư vấn các gói dịch vụ phù hợp với loại hình công ty mình nhé.
 
 • Currently 4.80/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 2743 đánh giá
Tầm quan trọng của kế toán doanh nghiệp trong hoạch toán kinh doanh
Tầm quan trọng của kế toán doanh nghiệp trong hoạch toán kinh doanh
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886