THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Quy trình phân tích tài chính cho doanh nghiệp

Phân tích tài chính là việc vô cùng cần thiết mà các công ty cần phải thực hiện định kỳ trong năm, không chỉ giúp kiểm soát về các nguồn thu, chi cho doanh nghiệp mà còn xác định được nguồn tài chính hiện tại để phát triển công ty trong tương lai. Chính vì thế hãy cùng tư vấn Thành lập doanh nghiệp Quang Minh tìm hiểu về phương pháp và quy trình phân tích tài chính cho doanh nghiệp sẽ như thế nào nhé!

Phân tích tài chính là gì?

Quy trình phân tích tài chính cho doanh nghiệp
 
Phân tích tài chính là quá trình đơn giản hóa dữ liệu trong báo cáo tài chính do các công ty và tổ chức lập để xác định tình hình hiện tại hoặc tương lai của công ty. Nó cũng được sử dụng để tìm ra các khả năng đầu tư có thể tiếp cận lớn nhất vào một công ty mà các nhà đầu tư đang tìm kiếm. 
 
Phân tích tài chính ảnh hưởng đến những quyết định của ban lãnh đạo cấp cao về các cải tiến cần thiết, cũng như các quyết định của các bên khác trong khi thực hiện giao dịch với công ty, chẳng hạn như nhà cung cấp và chủ nợ. Phân tích tài chính tập trung vào việc sử dụng các phương pháp toán học và thống kê để chỉ ra các khía cạnh như tính thanh khoản, khả năng sinh lời, hoạt động và đòn bẩy tài chính.
 

Mục tiêu của phân tích tài chính

Phân tích tài chính không phải là một nhiệm vụ đơn giản cho tất cả mọi người để hoàn thành, nó cần hiểu biết cơ bản về các báo cáo kế toán và danh sách. Đằng sau thủ tục tốn thời gian và chính xác này là một số mục tiêu mà các công ty hoặc kế toán phải đáp ứng để tổng hợp các danh sách cung cấp cho các nhà phân tích tài chính. Bạn có thể tham khảo dịch vụ kế toán uy tín Quang Minh, nếu công ty bạn chưa tìm được kế toán trưởng phù hợp để báo cáo tài chính cho công ty.
Quy trình phân tích tài chính cho doanh nghiệp
 

1. Ghi nhận hiệu quả hoạt động của công ty

Rất khó để các nhà quản lý nội bộ hoặc các nhà đầu tư bên ngoài xác định hiệu quả hoạt động của công ty chỉ bằng cách nhìn vào số lượng hoạt động mà công ty thực hiện, lợi nhuận mà nó tạo ra hoặc lợi nhuận mà nó phân phối cho các nhà đầu tư; nhiều khía cạnh ẩn cho thấy hiệu quả hoạt động của công ty và góp phần xác định các quyết định của các nhà quản lý hoặc các bên bên ngoài như chủ nợ, nhà đầu tư và nhà cung cấp.
 

2. Đưa ra quyết định

Phân tích tài chính đóng vai trò là bước chuẩn bị để ban lãnh đạo cấp cao đưa ra các lựa chọn dài hạn, chẳng hạn như lựa chọn loại tài trợ thích hợp nhất bằng cách so sánh nguồn tài trợ từ các khoản vay ngân hàng, chủ nợ, cổ phiếu hoặc các loại khác. Nó cũng đóng vai trò như một công cụ hướng dẫn cho các trưởng bộ phận đưa ra các nhận định hiện tại. 
 

3. Áp đặt giám sát đối với tất cả các khía cạnh của công ty

Phân tích tài chính là phương tiện chính mà qua đó các cơ quan chức năng khác nhau có thể theo dõi tổ chức. Nó cho phép ban lãnh đạo cấp cao tạo ảnh hưởng lên các bộ phận khác như kiểm kê, mua hàng và bán hàng, tất cả đều có tác động đến sự thành công của công ty.
 

Phương pháp phân tích tài chính

Quy trình phân tích tài chính cho doanh nghiệp
 

1. Phân tích theo chiều ngang

Khi một nhà phân tích tài chính thực hiện phân tích theo chiều ngang, họ sẽ so sánh dữ liệu tài chính từ nhiều năm. Dữ liệu được so sánh với từng mục trước đó một cách tương xứng để xác định chuyển động năng động của mục, cho dù mục đó là nhằm cải thiện hiệu suất hay điểm yếu. Một dạng phân tích ngang khác là phân tích xu hướng, trong đó nhà phân tích chọn năm hiện tại làm năm gốc và sau đó so sánh tỷ lệ với ba hoặc nhiều năm trước đó.
 

2. Phân tích theo chiều dọc

Nhà phân tích sẽ đánh giá báo cáo tài chính của công ty và so sánh với báo cáo tài chính của các công ty khác trong cùng năm. Phân tích tài chính theo chiều dọc về doanh thu thuần là một ví dụ về điều này.
 

3. Phân tích tỷ số tài chính

Việc kiểm tra các tỷ lệ tài chính dựa trên các kết nối toán học cho phép bạn so sánh các tỷ lệ khác nhau theo thời gian. Các tỷ lệ này giúp xác định hiệu suất của công ty theo nhiều khía cạnh và cung cấp nhiều loại thông tin cho các nhà quản lý, nhà đầu tư và các đại lý của công ty. Tỷ lệ thanh khoản, tỷ lệ hoạt động, tỷ lệ đòn bẩy và tỷ suất sinh lời nằm trong số các tỷ lệ được kiểm tra. 
 

Các bước phân tích tài chính 

Quy trình phân tích tài chính cho doanh nghiệp
 

1. Quyết định mục tiêu của quá trình phân tích

Bạn nên suy nghĩ về mục tiêu hoặc thông tin bạn muốn thu được trước khi bắt đầu quá trình phân tích. Các mục tiêu của phân tích tài chính khác nhau tùy thuộc vào mối quan hệ giữa các bên và doanh nghiệp, như sau:
 
Mục tiêu của các nhà đầu tư
 • Nhận biết tiềm năng sinh lời dài hạn của công ty.
 • Hiểu biết về tỷ lệ thanh khoản của công ty và khả năng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
 • Xác định quyền của chủ sở hữu trong trường hợp công ty sụp đổ.
 • Tìm hiểu hệ số nợ của công ty.
 • Tính tỷ lệ phần trăm lợi nhuận gộp.
 • Tính lợi tức đầu tư của bạn.
 • Tính lợi tức đầu tư.
 • Xác định tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của bạn.
Mục tiêu quản lý của công ty
 • Xác định tính khả thi của chính sách tín dụng của công ty và phạm vi của các nỗ lực giảm nợ của công ty.
 • Tính toán tỷ suất lợi nhuận gộp và so sánh với số liệu của các năm trước.
 • Lợi nhuận ròng trên vốn được công bố.
 • Ghi nhận lợi tức của tài sản.
 • Theo dõi vòng quay hàng tồn kho.
 • Đo lường vòng quay tài sản
 • Tính lợi tức đầu tư (ROI).
 • Mục tiêu của các bên làm ăn với công ty
 • Tỷ lệ thanh khoản khả dụng của công ty 
 • Xác định tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Một số bên làm việc với công ty coi đây là mục tiêu chính của họ, nhưng mục tiêu chính là tìm hiểu về thực tế tài chính của công ty để đưa ra phán đoán.
 

2. Quyết định phương pháp phân tích tài chính phù hợp với bạn

Một số cách phân tích tài chính, bao gồm:
 • Phân tích theo chiều dọc: Điều này hữu ích để xác định mối liên hệ giữa hai hoặc nhiều thứ trong cùng một năm, ví dụ, chi phí trả lương so với chi phí tiếp thị.
 • Phân tích theo chiều ngang được sử dụng để so sánh các đối tượng trong suốt thời gian, chẳng hạn như ba năm qua.
 • Phân tích tỷ số tài chính là phương pháp so sánh các tỷ số khác nhau trong một số thời điểm.

3. Tổng hợp dữ liệu cần thiết cho phân tích tài chính

Bạn phải nắm rõ các dữ liệu mà bạn sẽ sử dụng để tiến hành quá trình phân tích tài chính sau khi xác định được mục tiêu và phương pháp phân tích tài chính. Dữ liệu này có thể được lấy từ các báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập đã được công bố của công ty,...cũng như từ báo chí hoặc báo cáo quản lý cấp cao trong công ty.
 

Những thách thức trong phân tích tài chính

Quy trình phân tích tài chính cho doanh nghiệp
 
Đối với quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư và khách hàng doanh nghiệp, phân tích tài chính ngày càng trở nên quan trọng. Do đó, các tổ chức luôn cố gắng thực hiện phân tích tài chính để ghi nhận thành tích của họ và thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên, tất cả những người thực hiện phân tích tài chính đều phải đối mặt với những thách thức sau:
 

1. Dữ liệu không chính xác

Chất lượng dữ liệu kém là một trong những vấn đề điển hình nhất mà các nhà phân tích tài chính và những người thực hiện quá trình phân tích phải đối mặt. Đôi khi, thông tin có thể khó thu thập hoặc có thể không chính xác, và điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của các phân tích, diễn giải và xét đoán tài chính tiếp theo.
 

2. Mất nhiều thời gian để hoàn thành

Phân tích tài chính cho doanh nghiệp bắt đầu với việc xác định đơn vị tài sản thấp nhất của công ty và kết thúc bằng việc dự báo thu nhập và điều chỉnh các tài khoản. Các nhà phân tích tài chính dành một lượng thời gian đáng kể để thực hiện việc tính toán, sắp xếp và tổ chức dữ liệu theo cách thủ công. Tuy nhiên, sự ra mắt của một số hệ thống và công cụ gần đây đã hỗ trợ quá trình phân tích tài chính giúp đơn giản hóa quá trình phân tích.
 

3. Chỉ giới hạn trong việc phân tích dữ liệu tài chính

Phân tích tài chính không cung cấp bất kỳ thông tin nào về dữ liệu hoạt động của công ty, ví dụ, nó không cho phép xác định môi trường nội bộ của công ty từ sự thỏa mãn công việc của nhân viên hoặc khách hàng, hay chính sách sử dụng nguồn nhân lực,...
Quy trình phân tích tài chính cho doanh nghiệp
 
Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu về dịch vụ Thành lập doanh nghiệp giá rẻ thì hãy liên hệ đến hotline 0932 068 886 để được tư vấn hỗ trợ miễn phí từ dịch vụ công ty chúng tôi.
 • Currently 4.79/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 1224 đánh giá
Quy trình phân tích tài chính cho doanh nghiệp
Quy trình phân tích tài chính cho doanh nghiệp
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886