THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Quy trình đăng ký kinh doanh cho các nhà đâu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người nước ngoài khởi nghiệp tại Việt Nam, vì Việt Nam có thể được xem là  khu vực có nền kinh tế phát triển sôi động và lực lượng lao động dồi dào. Ngoài ra còn có những chính sách ưu đãi của nhà nước dành cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tuy nhiên thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam đối với người nước ngoài khá phức tạp vì bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc vấn đề của bạn. Hãy tham khảo thông tin và quy trình để có thể khởi nghiệp tại Việt Nam. 
Quy trình đăng ký kinh doanh cho các nhà đâu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

Các hình thức nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam? 

 • Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. 
 •  Góp vốn  liên doanh với các nhà đầu tư Việt Nam. 
 •  Mua lại phần vốn góp  của  công ty Việt Nam. 
 •  Thực hiện  đầu tư theo hợp đồng hợp tác thương mại BCC. 
 •  Cách nhanh nhất để bắt đầu kinh doanh với vốn nước ngoài là gì? 
Hai cách thành lập công ty có vốn nước ngoài, thủ tục đăng ký nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, nhận chuyển nhượng vốn và cổ phần trong công ty Việt Nam để chuyển đổi thành công ty có vốn nước ngoài là thủ tục thành lập nhanh nhất và dễ dàng nhất.
 
Quy trình đăng ký kinh doanh cho các nhà đâu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

Các thủ tục cần được thực hiện theo trình tự theo quy định

 •  Bước 1: Thành lập doanh nghiệp Việt Nam; 
 •  Bước 2: Chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài; 
 •  Bước 3: Xin giấy phép  bán lẻ và các điều kiện kinh doanh khác nếu ngành kinh doanh có điều kiện 
 Phương pháp này chỉ là đánh giá khách quan về thủ tục  thành lập doanh nghiệp nước ngoài chung của nhiều doanh nghiệp người nước ngoài sản xuất, chế biến hoặc dự định vay vốn nước ngoài như một phần  hoạt động kinh doanh của họ, họ cần có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để hoạt động. Khi đó, khả năng thành lập một công ty nước ngoài mới như một phần của hồ sơ đăng ký đầu tư sẽ được yêu cầu. Chúng tôi dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng để đưa ra hướng thực hiện nhanh nhất và tốt nhất. 
 
Quy trình đăng ký kinh doanh cho các nhà đâu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

 Doanh nghiệp có sự tham gia của nước ngoài có được hưởng  các ưu đãi đầu tư không? 

 •  Có, nhưng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được hưởng các ưu đãi đầu tư như doanh nghiệp tại Việt Nam. 
 •  Công ty có sự tham gia của nước ngoài phải nộp những loại thuế nào? 
 •  Các công ty có vốn nước ngoài sẽ phải nộp các loại thuế như các công ty Việt Nam: VAT, thuế môn bài, thuế xuất nhập khẩu, thuế tập đoàn. Đối với người lao động nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân được tính trên cơ sở tổng thu nhập. 

 Khi nào việc thành lập công ty có vốn nước ngoài gắn liền với việc xin giấy phép đầu tư? 

 Luật Đầu tư năm 2020 công nhận hai hình thức thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm: đăng ký thành lập công ty nước ngoài theo Điều 22 và đăng ký  góp vốn, mua cổ phần của người nước ngoài theo Điều 22. 2. Theo đó, khi đăng ký thành lập mới công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
 
Quy trình đăng ký kinh doanh cho các nhà đâu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

 Ưu điểm của việc thành lập công ty TNHH đại chúng cho người nước ngoài so với công ty cổ phần? 

 •  Có kinh nghiệm tư vấn thành lập công ty nước ngoài, Quang Minh chúng tôi cho rằng loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ phù hợp hơn với nhà đầu tư nước ngoài, vì: Tuy nhiên, cho đến khi có Luật Công ty 2020,  đối với các công ty nước ngoài, lợi thế này gần như đã có. không có giá trị vì: Phương thức huy động vốn chủ yếu của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài do một pháp nhân nước ngoài làm chủ, thường được sử dụng để đăng ký cho các nhà đầu tư nước ngoài vay ngắn hạn. , các khoản vay nước ngoài trung và dài hạn của công ty mẹ. Đối với nguồn vốn vay này, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, phê duyệt trên cơ sở mức vốn huy động  quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vì vậy, dù công ty có vốn nước ngoài hoạt động theo mô hình công ty cổ phần hay công ty TNHH thì về cơ bản đều giống nhau, không có sự khác biệt.
 •  Công ty TNHH đại chúng khi chuyển nhượng cổ phần không phải thông báo với cơ quan đăng ký công ty. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng đối với việc chuyển nhượng cổ phần của các nhà đầu tư trong nước. Khi định đoạt cổ phần có yếu tố nước ngoài, thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký công ty phải được thực hiện tại Văn phòng đăng ký công ty đồng thời với việc điều chỉnh tỷ lệ vốn góp trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Như vậy, dù hoạt động theo mô hình công ty cổ phần hay công ty TNHH  thì việc chuyển nhượng vốn của người nước ngoài luôn phải được ghi nhận như nhau. 

Quy trình đăng ký kinh doanh cho các nhà đâu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

 • Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam đều phải chuyển tiền qua tài khoản vốn đầu tư do công ty  thành lập công ty TNHH đại chúng hoặc công ty cổ phần lập, đều phải đưa đủ vốn đăng ký vào ngân hàng trong thời hạn 90 ngày. chuyển khoản. Trường hợp thời hạn góp đủ vốn lớn hơn 90 ngày thì nội dung này phải được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Như vậy, loại hình công ty không tạo được lợi thế về thời hạn đóng góp và phương thức đóng góp. 
 •  Khi chuyển nhượng cổ phần sẽ bị đánh thuế 0,1% (Xem: Cách tính thuế khi chuyển nhượng cổ phần), nhưng chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty TNHH đại chúng theo giá trị danh nghĩa thì không bị đánh thuế. 
 •  Hình thức kinh doanh phổ biến của  pháp nhân nước ngoài, đặc biệt là  pháp nhân Hàn Quốc, là kinh doanh  gia đình, do đó, bản thân  pháp nhân nước ngoài hầu hết được đăng ký dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn (Co., Ltd.). Pháp luật của các nước cũng tương tự nên việc lựa chọn thành lập công ty TNHH tại Việt Nam cũng giúp nhà đầu tư dễ dàng quản lý và vận hành doanh nghiệp. Mô hình công ty TNHH có sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các nhà đầu tư. Điều đáng mừng là các nhà đầu tư nước ngoài thích kinh doanh tại Việt Nam và không muốn kiện tụng, biến động, do đó họ có thể kiểm soát  việc  chuyển nhượng vốn tự do của các thành viên đồng góp vốn. 

Quy trình đăng ký kinh doanh cho các nhà đâu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

Mất bao lâu để thành lập một công ty có vốn nước ngoài?

Thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sẽ mất khoảng 1520 ngày làm việc để xin giấy phép đăng ký đầu tư, 58 ngày làm việc để xin giấy phép đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian để thiết lập là khoảng 20 đến 30 ngày làm việc. 

 Nhà đầu tư lựa chọn loại hình nào khi thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài? 

 •  Thông thường các hình thức thành lập công ty đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được chia thành 3 loại chính: 
 •  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (đối với 1 thể nhân hoặc tổ chức đầu tư) 
 •  Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 50 thành viên (đối với 2 người trở lên hoặc 2 tổ chức trở lên) 
 •  Công ty cổ phần có từ 3 cổ đông trở lên. 
 
Quy trình đăng ký kinh doanh cho các nhà đâu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam không? 

 •  Văn phòng đại diện có mặt hợp pháp tại Việt Nam để: 
 •  Thực hiện nghiên cứu thị trường 
 •  Liên hệ với các đối tác kinh doanh tại Việt Nam 
 •  Tìm kiếm cơ hội đầu tư 
 •  Quảng bá công ty mẹ 
 •  Ký thỏa thuận quản lý với đối tác tại Việt Nam 

Quy trình đăng ký kinh doanh cho các nhà đâu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

 Điều kiện thành lập công ty phân phối tại Việt Nam ? 

 •  Hoạt động phân phối của công ty bao gồm bán buôn hoặc bán lẻ. Hoạt động phân phối không bao gồm hoạt động xuất nhập khẩu. Công ty được ủy quyền mua sản phẩm từ các nhà cung cấp để phân phối trên thị trường. 
 •  Nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau: 
 •  Nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cam kết mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài. 
 •  Hàng hóa phân phối không thuộc danh mục hàng cấm  và không được phép phân phối theo các điều ước quốc tế, nhưng phải được phân phối theo lộ trình do điều ước quốc tế thực hiện nếu chúng có trong danh mục hàng hóa phải tuân theo các điều ước quốc tế. đường phân phối. 
 •  Phạm vi phân phối: bán buôn và bán lẻ. 
 •  Được Bộ Công Thương chấp thuận bằng văn bản. 
 
Quy trình đăng ký kinh doanh cho các nhà đâu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

 Thủ tục cấp  phép bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài? 

 •  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải xin giấy phép kinh doanh bán lẻ và các hoạt động liên quan đến phân phối hàng hóa trước khi kinh doanh. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh 
 •  Đáp ứng các điều kiện tiếp cận thị trường theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 
 •  Có kế hoạch tài chính để thực hiện các hoạt động theo yêu cầu của giấy phép kinh doanh; 
 •  Không nợ thuế quá hạn nếu thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên. 
 •  Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 
 •  Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 
 •  Có kế hoạch tài chính để thực hiện các hoạt động theo yêu cầu của giấy phép kinh doanh; 
 •  Không nợ thuế quá hạn nếu thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên. 

Quy trình đăng ký kinh doanh cho các nhà đâu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

 Đáp ứng các tiêu chí về pháp luật

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành; 
 •  Tương thích với mức độ cạnh tranh của các công ty quốc gia trong cùng lĩnh vực hoạt động; 
 •  Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước; 
 •  Năng lực và mức độ đóng góp vào ngân sách nhà nước. 
 Trên đây là thông tin chi tiết nhất về quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài mà Quang Minh đã tổng hợp để các bạn tham khảo. Hy vọng bài viết đã cung cấp nhiều kiến ​​thức bổ ích cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, Quý khách hàng có thể tham khảo thêm tại Quang Minh về Thủ tục huy động vốn đầu tư của công ty nước ngoài và các thủ tục khác rất hữu ích cho  công ty.
 • Currently 4.80/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 1108 đánh giá
Quy trình đăng ký kinh doanh cho các nhà đâu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam
Quy trình đăng ký kinh doanh cho các nhà đâu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886