THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Quy định về thành lập công ty logistics có vốn đầu tư nước ngoài

Đầu tư nước ngoài được chào đón mạnh mẽ vào Việt Nam trong tất cả các ngành, nghề kinh doanh được phép hợp pháp trừ những ngành, nghề bị pháp luật nghiêm cấm, có hại cho quốc phòng và chính sách của Nhà nước.
Tuy nhiên, có một số lĩnh vực có điều kiện nhất định (phát thanh truyền hình, hoạt động giao thông cảng / sân bay, kinh doanh bất động sản, khai thác, nuôi trồng thủy sản, giáo dục và đào tạo, thuốc lá, bệnh viện, phòng khám và bưu chính viễn thông) đối với đầu tư nước ngoài, trong đó cần phân tích chi tiết về dự án đầu tư để được chấp thuận. Về mặt tất yếu, dịch vụ logistics là dịch vụ có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 
Quy định về thành lập công ty logistics có vốn đầu tư nước ngoài
 
Dịch vụ logistic là hoạt động thương mại, trong đó thương nhân / doanh nghiệp tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm tiếp nhận, vận chuyển, kho, bãi, làm thủ tục hải quan và các thủ tục, giấy tờ khác, tư vấn cho khách hàng, dịch vụ đóng gói, ký gửi hàng hóa, giao hàng hóa hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để được hưởng phí dịch vụ. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc phải có đăng ký kinh doanh hợp pháp và phải có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và nhân sự.
Nhà đầu tư nước ngoài không thể thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực logistics. Chỉ có công ty liên doanh phối hợp với đối tác Việt Nam tại địa phương (đối tác đang làm việc hoặc đang ngủ). Thông thường, nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu tối đa từ 49% đến 51% tại công ty mới được thành lập tại Việt Nam. Tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài sẽ thay đổi tùy theo dịch vụ mà nhà cung cấp dịch vụ logistic cung cấp.
Các nhà cung cấp dịch vụ có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh các dịch vụ hậu cần chính có thể được hợp nhất với tư cách là một pháp nhân dưới hình thức Công ty Liên doanh.
Các nhà cung cấp dịch vụ có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh các dịch vụ hậu cần chính có thể được hợp nhất với tư cách là một pháp nhân dưới hình thức Công ty Liên doanh.
 
Quy định về thành lập công ty logistics có vốn đầu tư nước ngoài

A.    Cổ đông và Người đại diện theo pháp luật:

Cổ đông là người sở hữu ít nhất một cổ phần trong công ty cổ phần. Nghiên cứu Luật Doanh nghiệp chỉ ra rằng không có hạn chế rõ ràng đối với cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài trở thành cổ đông của công ty tại Việt Nam. Do đó, một cá nhân hoặc công ty nước ngoài có thể trở thành cổ đông của một công ty Việt Nam và được hưởng các quyền lợi như đối tác cư trú trong nước.
Cổ đông sáng lập tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ ban đầu. Mỗi cổ đông sáng lập phải cung cấp các chi tiết thông tin cơ bản và chủ yếu của mình để đăng ký với các cơ quan hữu quan về đăng ký kinh doanh.
 
Quy định về thành lập công ty logistics có vốn đầu tư nước ngoài
 
Đại diện pháp lý:
 
Người đại diện theo pháp luật là cán bộ của Công ty, người có trách nhiệm chính và quyền hạn thay mặt công ty trong việc giao dịch với Nhà nước. Quy định duy nhất dành cho người đại diện theo pháp luật, người đại diện thường là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Công ty và bắt buộc phải là thường trú nhân tại Việt Nam.

B.     Vốn đầu tư:

Không yêu cầu vốn đầu tư tối thiểu để thành lập công ty tại Việt Nam, trừ ngành, nghề đầu tư có điều kiện. Nhưng công ty mới cần có đủ nguồn vốn để thực hiện thành công các mục tiêu kinh doanh được đề ra trong Giấy chứng nhận đầu tư.

C.    Cơ quan có thẩm quyền:

Bộ Công Thương cùng với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Công nghệ là cơ quan nhà nước có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ logistic bao gồm cả kiểm tra, giám sát việc tuân thủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan có thẩm quyền quản lý việc đăng ký kinh doanh dịch vụ logistic.
 
Quy định về thành lập công ty logistics có vốn đầu tư nước ngoài

D.    Giấy chứng nhận đầu tư và thủ tục cấp phép:

Việc thành lập công ty mới cần phải có Giấy chứng nhận đầu tư từ cơ quan cấp phép. Tùy theo địa điểm đặt công ty, cơ quan cấp phép có thể là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với công ty nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất) hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất cấp tỉnh (đối với công ty nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).
Lộ trình thành lập Công ty Mới có thể được mô tả như sau:
Một.       Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Nhà đầu tư nước ngoài phải lập hồ sơ đề nghị cung cấp các thông tin chi tiết sau về Công ty mẹ:
Thông tin đầy đủ của công ty mẹ cùng với các chi tiết đăng ký kinh doanh.
ii. Thông tin đầy đủ của người đại diện theo pháp luật cùng với các giấy tờ tùy thân
iii. Thông tin đầy đủ về đơn vị được đề xuất cùng với thông tin chi tiết về địa chỉ, vốn đầu tư, chi tiết ngành nghề kinh doanh
iv. Báo cáo khả năng tài chính
v. Giải thích làm rõ mục tiêu của dự án
 
Quy định về thành lập công ty logistics có vốn đầu tư nước ngoài
 
NS.      Quy trình cấp phép
Thẩm quyền chấp thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân và Ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện tùy theo loại hình và quy mô dự án.
NS.       Quy trình cấp giấy chứng nhận sau đầu tư
 
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, công ty mới phải thực hiện thủ tục sau cấp phép trước khi hoạt động.
tôi. Công ty mới, thông qua người đại diện theo pháp luật của mình, phải xin Con dấu của Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký con dấu sẽ được cấp trong vòng 4 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
ii. Công ty Mới phải nộp hồ sơ với Cơ quan Thuế để được cấp Giấy chứng nhận mã số thuế trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
iii. Công ty Mới nên đăng các thông tin chi tiết về Giấy chứng nhận đầu tư và các thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty trên 3 tờ báo ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Việc không tuân thủ quy trình sau cấp phép sẽ dẫn đến việc xử phạt hành chính.
 
Quy định về thành lập công ty logistics có vốn đầu tư nước ngoài

E.     Chuyển vốn và tài sản ra nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam, được phép chuyển ra nước ngoài như sau:
Một. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
NS. Các khoản thanh toán nhận được từ việc cung cấp công nghệ và dịch vụ và từ sở hữu trí tuệ;
NS. Tiền gốc của bất kỳ khoản lãi nào của các khoản vay nước ngoài;
NS. Vốn đầu tư và tiền thu được từ việc thanh lý các khoản đầu tư;
e. Các khoản tiền, tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.
Trường hợp luật, chính sách mới ban hành có lợi ích và ưu đãi cao hơn so với chính sách mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đây thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi và ưu đãi theo quy định của luật mới kể từ ngày luật, chính sách mới có hiệu lực. .
Trường hợp luật, chính sách mới ban hành có ảnh hưởng xấu đến lợi ích hợp pháp mà nhà đầu tư được hưởng trước ngày luật, chính sách đó có hiệu lực thì nhà đầu tư được bảo đảm được hưởng các ưu đãi như quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư. Trong trường hợp có bất kỳ khó khăn nào, thì lợi ích và ưu đãi ít nhất sẽ được tiếp tục.
 
Quy định về thành lập công ty logistics có vốn đầu tư nước ngoài

F.     Quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ Logistic:

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lô-gi-stíc được hưởng phí dịch vụ và các chi phí hợp lý khác. Nhà cung cấp dịch vụ phải tuân thủ các quy định của pháp luật và hoạt động vận tải. Nhà cung cấp dịch vụ phải thực hiện theo hướng dẫn của khách hàng và thông báo ngay cho khách hàng bất cứ khi nào có sự sai lệch so với hướng dẫn đó.
Nhà cung cấp dịch vụ được miễn trách nhiệm trong một số trường hợp tổn thất do lỗi gây ra và khi thực hiện đúng chỉ dẫn của khách hàng hoặc người được ủy quyền của họ hoặc tổn thất do lỗi của hàng hoá, v.v. Nhà cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm về mất lợi nhuận mà khách hàng sẽ kiếm được, nhưng đối với bất kỳ dịch vụ nào bị chậm trễ hoặc được cung cấp tại bất kỳ địa chỉ sai nào, nếu nhà cung cấp dịch vụ không có lỗi tương tự.
Theo nguyên tắc chung, trách nhiệm đầy đủ của các nhà cung cấp dịch vụ sẽ không vượt quá giới hạn trách nhiệm đối với việc hàng hóa bị mất toàn bộ ngoại trừ trường hợp chứng minh được rằng việc mất mát, hư hỏng hoặc giao hàng chậm trễ là do hành động cố ý hoặc không thực hiện của nhà cung cấp dịch vụ.
Ngoài những kiến thức bổ trợ trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, công ty tư vấn Quang Minh còn cung cấp cho quý doanh nghiệp các dịch vụ cần thiết như dịch vụ kế toán uy tín, dịch vụ khai báo thuế, đặc biệc dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Bình Dương cho những chủ doanh nghiệp tương lai có mong ước khởi nghiệp. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin hãy liên hệ để được tư vấn kỹ hơn về dịch vụ của chúng tôi.
 
  • Currently 4.79/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4.85 sao của 3280 đánh giá
Quy định về thành lập công ty logistics có vốn đầu tư nước ngoài
Quy định về thành lập công ty logistics có vốn đầu tư nước ngoài
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886