THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Quy định về tên và con dấu doanh nghiệp khi thành lập

 

TÊN DOANH NGHIỆP

 • Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai yếu tố:
 • Loại hình thực thể kinh doanh. Các loại thực thể kinh doanh được viết là “ công TY TRÁCH NHIỆM HỮU hạn ” hoặc “ công ty TNHH ” ( hạn chế trách nhiệm pháp lý của công ty ). “ Ty cổ phần công ” hoặc “ Công ty CP ” ( doanh - cổ phiếu công ty ). “ Công ty hợp danh ” hoặc “ công ty HD ” ( hợp tác ). “ Doanh nghiệp tư nhân ”, “ DNTN ” hoặc “ doanh nghiệp TN ” ( duy nhất sở hữu).
 • Tên riêng được viết bằng bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái, F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 • Tên doanh nghiệp phải được niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và các địa điểm kinh doanh khác của doanh nghiệp.
 • Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các tài liệu giao dịch, tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp xuất bản.
 
quy-dinh-ve-ten-va-con-dau-doanh-nghiep-khi-thanh-lap

NHỮNG CẤM CẤM KHI ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP

 • Chọn tên trùng hoặc nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác đã đăng ký.
 • Sử dụng tên cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được tổ chức đó cho phép.
 • Sử dụng từ ngữ, ký hiệu xúc phạm lịch sử, truyền thống, văn hóa của Việt Nam.

TÊN DOANH NGHIỆP BẰNG NGỮ PHÁP NƯỚC NGOÀI VÀ TÊN CHỮ VIẾT TẮT

 • Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang tiếng nước ngoài sử dụng hệ thống chữ cái Latinh. Khi dịch ra tiếng nước ngoài, tên doanh nghiệp được giữ nguyên hoặc dịch thành từ, cụm từ có nghĩa tương ứng.
 • Trường hợp doanh nghiệp có tên nước ngoài thì phải nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên các tài liệu, ấn phẩm của doanh nghiệp.
 • Tên viết tắt của doanh nghiệp có thể ghép từ tên tiếng Việt hoặc tên tiếng nước ngoài.
 
quy-dinh-ve-ten-va-con-dau-doanh-nghiep-khi-thanh-lap

TÊN CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

 • Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 • Tên của mỗi chi nhánh hoặc văn phòng đại diện phải mang tên của doanh nghiệp và từ “ Chi nhánh ” ( “ Chi nhánh của ”) hay “Văn phòng đại diện ” ( “ Đại diện văn phòng ”)
 • Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được đặt tại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải nhỏ hơn tên doanh nghiệp trên các giấy tờ do chi nhánh, văn phòng đại diện cấp.

TÊN SỬ DỤNG VÀ TÊN KẾT NỐI

 • Tên sử dụng là tên tiếng Việt do doanh nghiệp chọn trùng với tên của doanh nghiệp đã đăng ký. Tên được coi là gây nhầm lẫn trong các trường hợp sau:
 • Tên tiếng Việt do doanh nghiệp lựa chọn được phát âm gần giống với tên doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Tên viết tắt do doanh nghiệp lựa chọn trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký.
 
quy-dinh-ve-ten-va-con-dau-doanh-nghiep-khi-thanh-lap
 
 • Tên tiếng nước ngoài do doanh nghiệp lựa chọn trùng với tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Tên riêng do doanh nghiệp tự chọn chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bằng một chữ số hoặc một chữ cái (trong bảng chữ cái tiếng Việt hoặc các chữ F, J, Z, W) ngay sau tên riêng đã chọn. Tên riêng do doanh nghiệp tự chọn khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký chỉ bằng ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”.
 • Tên riêng do doanh nghiệp tự chọn chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi chỉ có từ “ tân ” (“ mới ”) trước hoặc “ mới ” sau tên riêng.
 • Tên riêng do doanh nghiệp tự chọn chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi chỉ có một từ “ miền Bắc ” (“ Miền Bắc ”), “ miền Nam ” (“ Miền Nam ”), “ miền Trung ” (” Miền Trung. ”),“ Miền Tây ”(“ Miền Tây ”),“ miền Đông ”(“ Miền Đông ”), hoặc một từ có nghĩa tương tự.
 • Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm đặt tại Việt Nam, địa chỉ gồm số nhà, đường phố, xã, huyện, tỉnh, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có).

CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp có quyền quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu của mình. Con dấu phải ghi rõ:
 • Tên doanh nghiệp.
 • Số ID của doanh nghiệp.
Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp phải gửi mẫu dấu đến cơ quan đăng ký công ty để cơ quan đăng ký kinh doanh đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo Điều lệ công ty.
Con dấu được sử dụng trong các trường hợp do pháp luật quy định hoặc do các bên thoả thuận.
 
quy-dinh-ve-ten-va-con-dau-doanh-nghiep-khi-thanh-lap
 

CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc vào doanh nghiệp, có nghĩa vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp, kể cả đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc vào doanh nghiệp, có nghĩa vụ đại diện cho lợi ích của doanh nghiệp theo ủy quyền và bảo vệ lợi ích đó.
Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp thực hiện một số hoạt động kinh doanh cụ thể.

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Mọi doanh nghiệp đều có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước hay nước ngoài. Doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện trên một địa bàn hành chính.
Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quản lý nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Ứng dụng bao gồm:
Thông báo về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.
Bản sao Quyết định thành lập và biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. bản sao Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu hoặc Giấy tờ tùy thân của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
 
quy-dinh-ve-ten-va-con-dau-doanh-nghiep-khi-thanh-lap
 
Cơ quan đăng ký công ty có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh / văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu hồ sơ bị từ chối phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp. Thông báo phải giải thích và điều chỉnh / bổ sung cần thiết (nếu có)
 
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện thông báo cho cơ quan đăng ký công ty quản lý hành chính nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, gửi thông tin đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan thuế, thống kê. thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện. định kỳ gửi thông tin đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thực hiện thay đổi.
Thành lập công ty online luôn mong muốn được cung cấp một dịch vụ thành lập công ty tại Đồng Nai và ưu việt nhất cho quý khách hàng. 
Ngoài những kiến thức bổ trợ trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, công ty tư vấn Quang Minh còn cung cấp cho quý doanh nghiệp các dịch vụ cần thiết như dịch vụ kế toán uy tín, dịch vụ khai báo thuế, đặc biệc dịch vụ tư vấn thành lập công ty cho những chủ doanh nghiệp tương lai có mong ước khởi nghiệp. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin hãy liên hệ để được tư vấn kỹ hơn về dịch vụ của chúng tôi.
Để biết thêm thông tin về các dịch vụ pháp lý của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi!
 
 • Currently 4.81/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 1462 đánh giá
Quy định về tên và con dấu doanh nghiệp khi thành lập
Quy định về tên và con dấu doanh nghiệp khi thành lập
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886