THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Phân biệt, so sánh giữa chi nhánh và văn phòng đại diện

Các doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động thường có xu hướng mở rộng phạm vi kinh doanh hoặc mở rộng mô hình kinh doanh. Một trong những phương thức mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn đó là thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh. Nhiều khách hàng có thắc mắc không biết lựa chọn hình thức nào và sự khác nhau giữa các hình thức trên. Trong bài viết này, thành lập công ty online Quang Minh sẽ so sánh sự khác nhau giữa chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh để quý khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn loại hình phù hợp.

Phân biệt, so sánh giữa chi nhánh và văn phòng đại diện

Khái niệm

 • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp
 • Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó
 • Doanh nghiệp có quyền lập CN, VPĐD ở trong nước và nước ngoài.
 • Doanh nghiệp có quyền thiết lập một/ nhiều CN, VPĐD của mình tại một địa phương theo địa giới hành chính.
Phân biệt, so sánh giữa chi nhánh và văn phòng đại diện

Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan ĐKDN có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.
Hồ sơ bao gồm:
 • Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao Quyết định và Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp;
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Người ĐDTPL của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký giấy phép kinh doanh hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Phân biệt, so sánh giữa chi nhánh và văn phòng đại diện

Cơ quan đăng ký kinh doanh (ĐKKD)

 • Cơ quan ĐKKD có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy CN ĐK hoạt động CN, VPĐD trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
 • Nếu Cơ quan ĐKKD từ chối cấp Giấy CN ĐK hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì thông báo bằng Văn bản cho doanh nghiệp biết.
 • Thông báo của Cơ quan ĐKKD phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).
 • Cơ quan ĐKKD cấp Giấy CN ĐK hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện phải gửi thông tin cho Cơ quan ĐKKD nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin ĐK hoạt động CN, VPĐD cho Cơ quan Thuế, Cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy CN ĐK hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Định kỳ gửi thông tin ĐK hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, UBND cấp Huyện nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Phân biệt, so sánh giữa chi nhánh và văn phòng đại diện

Giống nhau giữa chi nhành và văn phòng đại diện

 • Đều là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.
 • Tên doanh nghiệp đều được gắn tại chi nhánh và văn phòng đại diện.
 • Không có tư cách pháp nhân.
 • Hoạt động nhân danh chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức đó.
 • Hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.
 • Các nguyên tắc đặt tên là giống nhau theo quy định tại Điều 41 Luật doanh nghiệp 2014.
 • Doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong lẫn ngoài nước theo quy định tại Điều 46 Luật doanh nghiệp 2014.

Khác nhau giữa chi nhành và văn phòng đại diện

Nội dung Chi nhánh Văn phòng đại diện
Hoạt động kinh doanh Được đăng ký kinh doanh tất cả các ngành nghề công ty đăng ký. Không có chức năng kinh doanh, chỉ có chức năng đại diện theo ủy quyền của Công ty.
Con dấu, giấy phép hoạt động
Có con dấu riêng;
Có giấy chứng nhận hoạt động riêng.
Có con dấu riêng;
Có giấy chứng nhận hoạt động riêng.
Về đặt tên Tên Chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện. Tên văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện.
Ký kết hợp đông, Xuất hóa đơn
Được phép ký hợp đồng kinh tế;
Được phép sử dụng và xuất hóa đơn.
Không được đứng tên trên hợp đồng kinh tế;
Không được đăng ký, sử dụng hóa đơn.
Mã số thuế Có mã số thuế riêng 13 số. Chi nhánh kê khai thuế theo mã số thuế chính là mã số chi nhánh ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Có mã số thuế riêng 13 số. Văn phòng đại diện kê khai thuế theo mã số thuế chính là mã số Văn phòng ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
Hạch toán thuế
Chi nhánh được lựa chọn hình thức Hạch toán độc lập hoặc Phụ thuộc.
Kê khai độc lập với công ty tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở Văn phòng đại diện quản lý.
Các loại thuế phải nộp
Thuế môn bài
Thuế Giá trị gia tăng
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế thu nhập cá nhân.
Thủ tục thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh
Hồ sơ thành lập phức tạp hơn địa điểm kinh doanh.
Thay đổi địa chỉ khác quận phải làm thủ tục xác nhận thuế trước khi thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận.
Hồ sơ thành lập phức tạp hơn địa điểm kinh doanh.
Thay đổi địa chỉ khác quận phải làm thủ tục xác nhận thuế trước khi thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận.
 
Căn cứ vào các điểm khác biệt nêu trên, Doanh nghiệp lựa chọn hình thức thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh phụ thuộc vào mục đích của mình.
 • Trường hợp Công ty muốn mở một cơ sở kinh doanh chuyên biệt một lĩnh vực, muốn lựa chọn thủ tục và hoạt động đơn giản, cơ sở hoạt động trong cùng tỉnh thành phố nơi trụ sở chính của Công ty nên chọn thành lập địa điểm kinh doanh.
 • Trường hợp Công ty muốn mở một cơ sở kinh doanh nhiều lĩnh vực, có thể ký hợp đồng, xuất hóa đơn cho khách hàng; cơ sở hoạt động ở các tỉnh thành phố khác với tỉnh thành phố nơi trụ sở chính của Công ty nên chọn thành lập chi nhánh.
 • Trường hợp doanh nghiệp đang muốn thăm dò nghiên cứu thị trường, giám sát việc vi phạm thương hiệu, không kinh doanh tại cơ sở này của mình tại các tỉnh thành phố nơi không đặt trụ sở chính mà không phát sinh nhu cầu kinh doanh tại tỉnh thành phố đó thì nên lựa chọn mở văn phòng đại diện.

Phân biệt, so sánh giữa chi nhánh và văn phòng đại diện

Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện

Mỗi mô hình đều có điểm lợi riêng, tùy thuộc theo nhu cầu mà bạn lựa chọn mô hình cho phù hợp. Nếu bạn muốn mở rộng mô hình kinh doanh ở nước ngoài thì thành lập văn phòng đại diện. Còn nếu trong nước thì có thể thành lập chi nhánh công ty.
 
Chú ý: Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính. Trình tự và thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện do Chính phủ quy định.
Phân biệt, so sánh giữa chi nhánh và văn phòng đại diện
 
Trên đây là một số thông tin mà Công ty tư vấn Thành lập doanh nghiệp Quang Minh muốn giúp bạn hiêu rõ cách phân biệt chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.
 • Currently 4.92/5
4.95 sao của 1849 đánh giá
Phân biệt, so sánh giữa chi nhánh và văn phòng đại diện
Phân biệt, so sánh giữa chi nhánh và văn phòng đại diện
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing

Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing

Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing

Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing

Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất

Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất

Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp

Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn

Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn

Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886