THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Phân biệt hóa đơn và mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Hóa đơn bất hợp pháp là gì? Và khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dù là vô tình hay cố tình thì mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là gì? Hãy cùng công ty tư vấn thành lập doanh nghiệp Quang Minh tìm hiểu cụ thể qua bài viết sau.

1. Hóa đơn bất hợp pháp là gì?

Phân biệt hóa đơn và mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Theo Điều 22, Thông tư số 39/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2014, thì: 
 
 • Điều 22. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
 • Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.
 • Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.
 • Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.
 • Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).

2. Cách xác định hóa đơn bất hợp pháp của đơn vị mua hàng

Phân biệt hóa đơn và mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Việc xác định hóa đơn bất hợp pháp là việc tương đối phức tạp. Thông thường, đối với đơn vị mua hàng và nhận hóa đơn,  chỉ có thể kiểm tra được hóa đơn đó có giá trị sử dụng hay không dựa vào dữ liệu của ngành thuế. Cách kiểm tra, bạn có thể tham khảo bằng hình bên dưới.
 

3. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là gì?

Tại đây, có 2 định nghĩa cần phân biệt rõ là: sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn. 

a. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Phân biệt hóa đơn và mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Là sử dụng những hóa đơn đã liệt kê ở phần đầu bài viết như: hóa đơn giả, hóa đơn đã hết giá trị sử dụng hoặc hóa đơn chưa có giá trị sử dụng. Và cho dù vô tình sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hay cố ý, thì các hóa đơn này đều không có giá trị sử dụng. Và không được công nhận là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN cũng như không được khấu trừ thuế GTGT khi kê khai thuế GTGT.

b. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

Theo điều 23, Thông tư 39/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 31/3/201, thì: 
 
 • Điều 23. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
 • 1. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này); cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.
 • 2. Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:
 • Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.
 • Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.
 • Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.
 • Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.
 • Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

XEM THÊM: Dịch vụ kế toán uy tín

3. Xử phạt hóa đơn bất hợp pháp mới nhất

Phân biệt hóa đơn và mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là rất nặng. Tùy thuộc vào việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp có dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế hay không mà có 2 cách xử lý.  Căn cứ vào kết luận của công văn số 568/TCT-CS, do Tổng Cục Thuế ban hành ngày 26 tháng 02 năm 2014, thì:
 
 • Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP, Thông tư số 61/2007/TT-BTC, Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên, không bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, Thông tư số 10/2014/TT-BTC nêu trên.
Như vậy, nếu khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp có dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế, doanh nghiệp sẽ bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.
 
 • Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà không dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, Thông tư số 10/2014/TT-BTC nêu trên, không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP, Thông tư số 61/2007/TT-BTC, Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên.

Như vậy, nếu khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhưng không dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế sẽ bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

4. Mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là bao nhiêu?

Căn cứ vào khoản 5, Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC, thì:

Hướng dẫn xử lý hóa đơn bất hợp pháp khi bên mua hàng phát hiện được

a. Nếu hóa đơn bất hợp pháp này chưa kê khai thuế và chưa hạch toán vào sổ sách kế toán

 • Thuế Giá trị gia tăng: không kê khai thuế đầu vào. Cộng phần tiền thuế GTGT của hóa đơn bất hợp pháp này vào giá của hàng hóa, dịch vụ.
 • Thuế Thu nhập doanh nghiệp: hạch toán giá trị hàng hóa dịch vụ đã cộng tiền thuế GTGT vào tài khoản chi phí khác (811) và chi phí này không được trừ khi tính thuế TNDN.

b. Nếu hóa đơn bất hợp pháp này đã được kê khai thuế và đã hạch toán vào sổ sách kế toán

 • Thuế Giá trị gia tăng: Điều chỉnh giảm số tiền thuế được khấu trừ
 • Thuế Thu nhập doanh nghiệp: cộng phần tiền thuế GTGT của hóa đơn bất hợp pháp này vào giá trị của hàng hóa, dịch vụ và chuyển vào tài khoản chi phí khác. Đây là chi phí không được trừ khi xác định thuế TNDN. 

Trên đây là tất cả các vấn đề về hóa đơn bất hợp pháp. hy vọng qua bài viết này sẽ giải đáp được tất cả các thắc mắc của các bạn. Nếu như các bạn có nhu cầu về các dịch vụ khai báo thuế, dịch vụ kế toán uy tín, đặc biệt nhất là các dịch vụ về tư vấn thành lập công ty, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ nhé. Trân trọng kính chào!

Nguồn bài viết ketoansongkim.vn
 • Currently 4.73/5
4.75 sao của 2304 đánh giá
Phân biệt hóa đơn và mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Phân biệt hóa đơn và mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing

Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing

Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing

Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing

Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất

Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất

Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp

Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn

Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn

Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886