THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2020

Với tinh thần hỗ trợ, thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể,…thì từ năm 2016, Chính Phủ đã ban hành nghị định số 139/2016/NĐ-CP về việc miễn lệ phí môn bài cho một số đối tượng cụ thể. Đến tháng 02/2020, bằng Nghị Định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/NĐ-CP, đối tượng được miễn thuế môn bài đã được nới rộng ra. Với việc đối tượng miễn lệ phí môn bài có thêm đối tượng là các tổ chức thành lập mới (công ty/doanh nghiệp thành lập mới) đã góp phần hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh ban đầu của các doanh nghiệp. Vậy, những trường hợp được miễn lệ phí môn bài năm 2020 bao gồm những trường hợp nào, mời các bạn cùng Quang Minh tìm hiểu với qua bài viết sau:

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2020

Lệ phí môn bài là gì?

Hiện nay tại Luật Phí và lệ phí năm 2015 và các văn bản hướng dẫn không có điều khoản nào định nghĩa hay giải thích lệ phí môn bài là gì. Tuy nhiên, căn cứ theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Thông tư 302/2016/TT-BTC thì lệ phí môn bài được hiểu như sau:
Lệ phí môn bài là khoản tiền phải nộp định kỳ hàng năm hoặc khi mới ra sản xuất, kinh doanh dựa trên số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức) hoặc doanh thu của năm (đối với hộ, cá nhân kinh doanh).
NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2020

7 đối tượng được miễn lệ phí môn bài theo Nghị Định 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2016

​Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.
NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2020

3 đối tượng được miễn phí môn bài được bổ sung thêm được quy định tại Khoản 1, điều 1, Nghị Định 22/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24/02/2020

c) Bổ sung khoản 8, 9 và khoản 10 Điều 3 như sau:

“8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:
 • a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
 • b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2020

9. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 • a) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
 • b) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
 • c) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
10. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập”.
Như vậy, có tổng cộng 10 đối tượng được miễn lệ phí môn bài năm 2020 theo Nghị Định 22/2020/NĐ-CP Và trong nội dung bài viết này, dịch vụ thành lập công ty giá rẻ sẽ phân tích rõ 2 nhóm đối tượng phổ biến nhất được hưởng ưu đãi từ việc miễn lệ phí môn bài, đó là các công ty mới thành lập. Trong đó:
NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2020

Công ty thành lập từ ngày 25/02/2020 trở về sau sẽ được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên khi được cấp mã số doanh nghiệp

Căn cứ vào điểm c, khoản 1, điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP bổ sung khoản 8, điều 3, nghị định 139/2016/NĐ-CP, có thể được hiểu như sau: Nếu doanh nghiệp bạn thành lập từ ngày 25/02/2020 trở về sau, sẽ được miễn lệ phí môn bài của năm 2020. Đến năm 2021, mức lệ phí môn bài của công ty bạn vẫn phải đóng theo mức thông thường.
Nếu trong năm thành lập, công ty có mở thêm chi nhánh/địa điểm kinh doanh/văn phòng đại diện thì chi nhánh/địa điểm kinh doanh/văn phòng đại diện được thành lập cùng năm với công ty (năm đầu công ty được miễn lệ phí môn bài) thì mặc nhiên, chi nhánh/địa điểm kinh doanh/văn phòng đại diện cũng sẽ được miễn lệ phí môn bài. 
NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2020

Từ 25/02/2020, doanh nghiệp được thành lập từ hộ kinh doanh cá thể sẽ được miễn lệ phí môn bài 03 năm kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GPKD)

Như vậy, với chính sách khuyến khích chuyển đổi loại hình từ hộ kinh doanh cá thể sang hình thức công ty, công ty được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ nhận được hưởng chính sách miễn thuế môn bài nhiều hơn. Ví dụ: Tháng 06/2020, hộ kinh doanh cá thể ABC chuyển đổi sang loại hình công ty với tên công ty TNHH ABC, thì công ty ABC sẽ được miễn lệ phí môn bài 03 năm liên tục, đó là các năm 2020, 2021, 2022. Vào năm 2021, công ty TNHH ABC có thành lập thêm 1 chi nhánh, thì chi nhánh này vẫn sẽ được hưởng ưu đãi về việc miễn lệ phí môn bài (vì công ty ABC được miễn lệ phí môn bài 03 năm 2020, 2021, 2022, thì trong 3 năm đó, tất cả các chi nhánh/địa điểm kinh doanh/căn phòng đại diện sẽ mặc nhiên được miễn lệ phí môn bài.) Trên đây là tổng hợp 10 trường hợp được miễn lệ phí môn bài mới nhất năm 2020. Với 2 trường hợp phổ biến đó là công ty mới thành lập được miễn thuế môn bài 01 năm và hộ kinh doanh chuyển đổi thành công ty được miễn đóng lệ phí môn bài 03 năm liên tục.
NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2020
Nếu còn bất cứ thắc mắc nào khác về những trường hợp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, các bạn có thể gởi câu hỏi về địa chỉ email: để được giải đáp. Trân trọng kính chào!
Nguồn bài viết ketoansongkim.vn
 • Currently 4.59/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.65 sao của 929 đánh giá
NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2020
NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2020
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886