THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Những sai sót của kế toán viên khi quyết toán thuế-Dịch vụ kế toán uy tín

Trong quá trình làm việc trong lĩnh vực kế toán, các kế toán viên không tránh khỏi những sai sót và lỗi khi làm việc. Các doanh nghiệp khi mắc lỗi thường do không am hiểu hết những quy định về quyết toán thuế. Vì vậy, hôm nay, dịch vụ kế toán công ty Quang Minh đếm đến với Qúy khách hàng bài viết này để các doanh nghiệp sẽ đúc rút được những kinh nghiệm khi thực hiện kế toán quyết thuế và loại bỏ những sai lầm đáng tiếc.

Những sai sót của kế toán viên khi quyết toán thuế-Dịch vụ kế toán uy tín

Những lỗi thường gặp của các kế toán viên khi quyết toán thuế 

1. Lỗi thường gặp trong quá trình kê khai thuế:

 • Các doanh nghiệp không đạt được chỉ tiêu thuế GTCT được khấu trừ gây ra nhầm lẫn giữa các dòng dẫn đến sai lệch trong nội dung khai bao
 • Các nhân viên kế toàn khi làm việc trong các công ty, doanh nghiệp, khi tiến hành bằng máy tinh không nhập mã số thuê, địa chỉ, tên công ty, doanh nghiệp của mình. Đây là lỗi khá cơ bản mà nhiều kế toán viễn vẫn hay mắc phải.
 • Kế toán gộp cả doanh thu và thuế đầu ra của nhiều loại thuế suất ghi chung vào trong một dòng.
 • Không tín toán mà gộp cả doanh thu cảu HHDV, không chịu thuế GTGT vào trong chỉ tiêu 1. 
 • Cần phải trừ số thuế phát sinh âm kỳ này với nợ thuế GTGT chưa nộp của kỳ trước, phải tách riêng hai kỳ.
 • Tính vào cả số thuế GTGT đầu vào đối với các hàng hóa nhập khẩu theo thông báo của Hải Quan, trong khi chưa thực hiện nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu đó.
 • Tiến hành kê khai khấu trừ 3% đối với hàng hóa không thuộc vào diện chịu thuế GTGT, hoặc hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB nhưng mua về áp dụng không phải để bán ra.

Sai sót của kế toán viên khi quyết toán thuế

 • Không thể tách riêng bảng kê HH – DV mua vào có hóa đơn bán hàng được khấu trừ tỷ lệ 3% .
 • Kế toán kê khai thuế TNCN hàng tháng đã chặn trừ tại nguồn 
 • Hàng tháng đã chặn trừ thuế thu nhập của người lao động nhưng lại chiếm dụng không thực hiện kê khai và nộp vào ngân sách kịp thời đúng theo như qui định của pháp lệnh thuế thu nhập.
 • Những doanh nghiệp có nộp thuế TNCN của người nước ngoài, không lập riêng tờ khai hoặc đã kê khai nhầm lẫn cả hai giữa người VN với người nước ngoài. Kê khai thuế TNDN hàng năm 
 • Không tiến hành chủ động kê khai đúng thời gian theo qui định của Luật thuế, bị cơ quan thuế thường xuyên nhắc nhở, xử phạt hành chính.
 • Đơn vị tính : Nội dung số liệu không tương ứng với đơn vị tính đã ký bên trên biểu mẫu.
 • Không ghi đầy đủ các khoản chi phí theo đúng mẫu quy định pháp luật
Những sai sót của kế toán viên khi quyết toán thuế-Dịch vụ kế toán uy tín

2. Lỗi thường gặp của kế toán viên khi phát sinh nghiệp vụ mua bán:

 • Doanh nghiệp không nhận hóa đơn tại nơi mua hàng mà lại nhận hóa đơn do người bán đem đến, gây ra hậu quả dễ nhận hóa đơn giả mạo
 • Không thực hiện xuất ra hóa đơn GTGT đối với các mặt hàng xuất khẩu
 • Không xuất hóa đơn đối với các khoản thu hàng được ủy thác xuất khẩu
 • Không lập bảng thống kế riêng đối với hàng hóa ra không được chịu thuế GTGT
 • Không thực hiện công việc lót giấy carbon giữa các liên với nhau
 • Không ghi vào thuế suất thuế GTGT
 • Không có chữ ký hoặc thiếu chữ ký của người mua trên hóa đơn mua hàng
 • Không lập báo cáo hằng tháng sử dụng hóa đơn theo định kỳ
 • Ghi không đầy đủ các cột mục theo quy định.
 • Trong cột ngày chứng từ ghi không theo đúng định dạng 31/01/2017 (ghi sai là 01/31/2017 hoặc 31-Jan-01, 2017-01-31 v.v…), các doanh nghiệp cần chú ý cách ghi đúng trong quá trình kế khai. 
 • Trong bảng kê HH – DV bán ra, kế toán viên không ghi đúng số thứ tự hóa đơn đã sử dụng  dễ hiểu lầm bị kê khai nhiều lần cho cùng một hóa đơn.
 • Trong bảng kê khai hóa đơn mua vào, không lập bảng kê riêng đối với những HH – DV phục vụ cho sản xuất, hàng không chịu thuế GTGT.
Những sai sót của kế toán viên khi quyết toán thuế-Dịch vụ kế toán uy tín

3. Lỗi thường gặp với hồ sơ báo cáo quyết toán khai báo thuế

 • Kế toán viên không thiết lập đầy đủ hồ sơ về tài sản cố định, mua sắm TSCĐ có hóa đơn không hợp lệ.
 • Thiếu bảng đăng ký tiền lương; khi hạch toán chi phí tiền lương nhưng lại thiếu hợp đồng lao động; bảng lương không có người ký xác nhận.
 • Thiếu bảng kê hồ sơ quyết toán thuế định kỳ (liệt kê danh sách hồ sơ đính kèm theo nhằm tình trạng tránh thất lạc).
 • Doanh nghiệp được thụ hưởng chế độ miễn giảm ưu tiên do ưu đãi đầu tư nhưng quên hoặc không biết cách hạch toán và báo cáo quyết toán đối với cơ quan thuế; hoặc ngồi chờ bị động để cơ quan thuế đến kiểm tra để xác định số thuế được miễn giảm.
Những sai sót của kế toán viên khi quyết toán thuế-Dịch vụ kế toán uy tín

4. Lỗi thường gặp khi tiến hành đăng ký thuế

 • Việc thay đổi kế toán trưởng, địa chỉ kinh doanh , tài khoản và ngân hàng , điện thoại, fax, email…. nhưng lại không đăng ký với cơ quan thuế. Còn đối với hồ sơ chứng minh hàng xuất khẩu doanh nghiệp  Không chứng minh được sự sai biệt giữa hóa đơn và tờ khai Hải quan; giữa hóa đơn và chứng từ thanh toán.
 • Không có chứng từ thanh toán hợp pháp đối với hàng xuất khẩu .
 • Thiếu xác nhận của Hải quan tại ô 36 của tờ khai Hải quan .
 • Văn thư đề nghị hoàn thuế không xác định được mình thuộc đối tượng cụ thể nào được hoàn thuế (xuất khẩu hay âm vào luỹ kế 3 tháng v.v…).
 • Trong Bảng kê khai tổng hợp số thuế có phát sinh đề nghị hoàn không trùng khớp với số thuế GTGT đã kê khai hàng tháng (phải thực hiện điều chỉnh lại số liệu đã kê khai nhầm trước khi lập hồ sơ hoàn thuế).
 • Phó giám đốc hoặc người được ủy quyền thực hiện ký tên vào văn thư đề nghị hoàn thuế GTGT không được xem là hợp lệ.
 • Tài khoản đề nghị chuyển số tiền thuế GTGT được hoàn không đúng với số hiệu tài khoản và tên ngân hàng đã đăng ký tại cơ quan thuế. Tham khảo Dịch vụ kế toán uy tín Quang Minh chúng tôi để tránh được những trường hợp sai phạm không đáng có nhé. 
Những sai sót của kế toán viên khi quyết toán thuế-Dịch vụ kế toán uy tín

Những lưu ý cần thiết tránh sai sót khi quyết toán thuế

 • Đối với doanh thu có tính thuế với mặt hàng hóa, dịch vụ để biếu tặng, với trường hợp để biếu tặng khách hàng cần phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh được tính TNDN, còn đối với trường hợp dùng để biếu tặng nhưng không phải khách hàng, không tiến hành phục vụ cho hoạt động kinh doanh thì không được tính trong chi phí khi tính thuế TNDN
 • Về các khoản chi phí được trừ khi xác định thu thuế hoặc chịu thuế đới với các khoản chi với hóa đơn là hành hóa dịch vụ bao gồm đơn giá trị gia tăng và cả hóa đơn bán hàng, từng mỗi lần sẽ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên và có chứng từ thanh toàn và không dùng tiền mặt.
 • Còn đối với khoản chi tiền học của con của người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam theo cấp bậc từ mầm non đến trung học phổ thông thì được doanh nghiệp hoặc chi tiền trả tiền nhà cho người lao động nếu có quy định tại hợp đồng lao đồng và phải có đầy đủ hóa đơn đi kèm
 • Không tính vào cả chi phí được trừ khoản tiền lương hay tiền công và cả khoàn phụ cấp phải trả cho người lao đồng nhưng hết hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chưa thực thu, thì trừ trường hợp doanh nghiệp có lập quỹ dự phòng để kịp thời bổ sung khi quyết toàn thuế . Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập, doanh nghiệp không lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%
Những sai sót của kế toán viên khi quyết toán thuế-Dịch vụ kế toán uy tín
Trên đây là những sai lầm và những lưu ý khi kế toán viên thực hiện công việc của mình. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích đối với các doanh nghiệp đang mắc phải các tình huống như trên. Và nếu có điều gì thắc mắc đến chủ đề kế toàn, Qúy khách đừng ngại nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi nhé! Công ty Quang Minh rất hân hạnh được phục vụ quý vị!
 • Currently 4.74/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.75 sao của 1749 đánh giá
Những sai sót của kế toán viên khi quyết toán thuế-Dịch vụ kế toán uy tín
Những sai sót của kế toán viên khi quyết toán thuế-Dịch vụ kế toán uy tín
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886