THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Những lưu ý khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp là bước quan trọng ảnh hưởng đến quá trình hoạt động kinh doanh sau nay nên việc lựa chọn cần được cân nhắc. Sau đây công ty quang Minh sẽ tư vấn cho bạn các loại hình doanh nghiệp hy vọng bạn sẽ tìm được loại hình phù hợp với hoạt động kinh doanh để thành lập doanh nghiệp tương lai của mình.

Những lưu ý khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình công ty được phép thành lập và hoạt động kinh doanh, do một cá nhân làm chủ sở hữu và một công ty tư nhân chỉ do một cá nhân sở hữu. Đây là loại hình mà các bạn trẻ hay các nhà đầu tư đang hướng đến vì ai cũng muốn thành lập doanh nghiệp do cá nhân mình.

Những lưu ý khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp

 Ưu điểm:
 • Do là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.
Nhược điểm:
 • Do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ doanh tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp chứ không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp.

Công ty TNHH bao gồm: Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên:

Những lưu ý khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Ưu điểm:
 • Công ty trách nhiệm một thành viên sẽ do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu do đó chủ sở hữu công ty sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty và không cần phải xin ý kiến hay góp ý từ các chủ thể khác.
 • Người chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm về các hoạt độn của công ty trong pham vi số vốn góp vào công ty nên sẽ ít gây ra rủi ro cho chủ sở hữu. Đây cũng là một ưu điểm vượt trội hơn hẳn nếu so sánh với các doanh nghiệp tư nhân.
Nhược điểm:
 • Do ưu điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở trên là chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi góp vốn vào công ty nên uy tín của công ty với các đối tác, bạn hàng cũng sẽ bị ảnh hưởng.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về mặt pháp luật sẽ chịu sự điều chỉnh chặt chẽ hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh.
 • Khi phải huy động vốn thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu. Do đó việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tương đối khó khăn.Nếu trong trường hợp gặp khó khăn mà cần phải huy động vốn từ bên ngoài thì việc này dường như là không thể, người chủ sở hữu doanh nghiệp chỉ có thể tự xoay xở vay vốn để huy động vốn cho công ty để công ty tiếp tục hoạt động. Nếu Qúy khách đang gặp khó khăn về vấn đề lựa chọn loại hình daonh nghiệp, hãy liên hệ với Thành lập công ty nhanh của chúng tôi để được tư vấn tận tình. 

Công ty TNHH 2 thành viên:

Những lưu ý khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên có không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

 Ưu điểm

 • Chế độ trách nhiệm hữu hạn: Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoảng nợ nằm trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn.
 • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.
 Nhược điểm:
 • Uy tín của công ty trước đối tác phần nào bị ảnh hưởng bởi chế độ trách nhiệm hữu hạn.
 • Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là Doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh.
 • Không có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Công ty cổ phần

Những lưu ý khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
 • Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức;
 • Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không giới hạn số lượng tối đa;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp 2014.
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân bắt đầu từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

Công ty hợp danh.

Những lưu ý khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Công ty hợp danh là công ty trong đó phải có ít nhất hai thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của công ty, ngoài các thành viên công ty hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. công ty hợp danh có tư cách pháp nhân, các thành viên có quyền quản lý công ty và tiến hành các hoạt động kinh doanh thay công ty, cùng nhau chịu trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn được chia lợi nhuận theo tỷ lệ tại quy định điều lệ công ty, các thành viên hợp danh có quyền lợi ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty. Những ưu điểm và nhược điểm của công ty hợp danh.

Ưu điểm:

 • Công ty hợp danh là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh.
 • Việc điều hành quản lý công ty hợp danh không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.

Nhược điểm:

 • Hạn chế của công ty hợp danh là do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao.
 • Loại hình công ty hợp danh được quy định trong Luật công ty năm 2005 nhưng trên thực tế loại hình công ty này chưa phổ biến.

Những lưu ý khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Trên là các thông tin thành lập doanh nghiệp bạn cần phải cân nhắc trước khi đăng ký thành lập công ty. Bạn có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phù hợp với hoạt đông kinh doanh của công ty nhưng để tránh mất thời gian, tiết kiệm chi phí, tránh các rủi ro xảy ra cho doanh nghiệp bạn nên lựa chọn loại hình đúng đắn ngay lúc đầu.

Tiêu chí lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Hiện nay, có 5 loại hình doanh nghiệp là:
Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
 • Công ty cổ phần
 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Công ty hợp danh
Để lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp thì doanh nghiệp cần dựa vào các tiêu chí sau đây.
Những lưu ý khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Tiêu chí về số lượng thành viên

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 Thành viên: là mô hình do một cá nhân hoặc một tổ chức thành lập, sở hữu.

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên: là mô hình trong đó khi thành lập và hoạt động phải có ít nhất từ 2 thành viên trở lên và không quá 50 thành viên trở lên.

 • Công ty Cổ phần: là mô hình công ty yêu cầu ít nhất có 3 thành viên và không giới hạn số lượng thành viên tối đa.

 • Doanh nghiệp tư nhân: là mô hình do một cá nhân thành lập, sở hữu.

 • Công ty hợp danh: là  là mô hình doanh nghiệp yêu cầu tối thiểu hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty và có thể có các thành viên góp vốn khác ( không giới hạn số lượng tối đa).

Những lưu ý khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Tiêu chí về sự linh động về vốn

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 Thành viên: Chủ thể sở hữu doanh nghiệp có thể huy động vốn bằng hình thức chuyển nhượng.

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên: Đây cũng là loại hình có khả năng huy động vốn cao khi mỗi thành viên trong doanh nghiệp đều có thể chuyển nhượng, bán lại phần vốn góp của mình.

 • Công ty Cổ phần: Vì pháp luật chỉ quy định số lượng thành viên tối thiểu và không quy định số lượng thành viên đối đa nên khả năng huy động vốn của công ty này, có thể chuyển nhượng vốn cho cổ đông trong và ngoài công ty, số lượng cổ đông trong công ty là không giới hạn, chính vì vậy có thể xem công ty cổ phần là loại hình có khả năng huy động vốn cao nhất trong các loại hình doanh nghiệp.

 • Doanh nghiệp tư nhân:  Đây là mô hình doanh nghiệp mà chủ thể kinh doanh không có khả năng huy động vốn và phát hành cổ phiếu hay trái phiếu.

 • Công ty hợp danh: Hoạt động huy động vốn của công ty hợp danh cũng bị hạn chế khi công ty hợp danh không được phát hành chứng khoán.

Những lưu ý khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Tiêu chí về cơ cấu tổ chức

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 Thành viên: Đây là mô hình doanh nghiệp chỉ yêu cầu một chủ sở hữu. Do vậy, nếu cá nhân, tổ chức có ý tưởng khởi nghiệp thì có thể lựa chọn loại hình này mà không cần tìm thêm cá nhân, tổ chức khác để thành lập công ty. Do vậy, cá nhân tự chủ, chủ động và toàn quyền quyết định mọi hoạt động của công ty mà không bị cá  nhân, tổ chức khác can thiệp. Cơ cấu tổ chức của loại hình này cũng đơn giản nên dễ dàng quản lý, hoạt động. Tùy thuộc vào mục đích, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp thì cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ bản gồm: Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Chủ tịch công ty và Giám đốc.

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên: Cơ cấu tổ chức của công ty cơ bản bao gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên, Giám đốc. Nếu công ty có quá mười một thành viên thì phải thành lập Ban kiểm soát.

 • Công ty Cổ phần: Cơ cấu tổ chức của công ty cơ bản gồm: Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Giám đốc. Nếu công ty có trên 11 cổ đông thì phải thành lập Ban kiểm soát.

 • Doanh nghiệp tư nhân:  Chủ doanh nghiệp tư nhân trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc doanh nghiệp, thì chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những ưu, nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp.

 • Công ty hợp danh: cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh cơ bản gồm: chủ tịch hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên, Giám đốc / Tổng giám đốc.

Những lưu ý khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Tiêu chí về chế độ trách nhiệm tài sản

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 Thành viên: Nếu có bất kỳ rủi ro nào xảy ra trong quá trình hoạt động thì chủ thể kinh doanh chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã cam kết. Khi xảy ra rủi ro chỉ công ty phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã cam kết do vậy sẽ gặp khó khăn trong việc lấy được sự tin tưởng từ các chủ thể kinh doanh, doanh nghiệp khác để hợp tác làm ăn.

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên: Các thành viên của công ty sẽ chịu ít rủi ro hơn vì mỗi thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp.

 • Công ty Cổ phần: Các cổ đông chịu trách nhiệm pháp lý trong phạm vi vốn góp nên có thể san sẻ gánh nặng về rủi ro cho nhau.

 • Doanh nghiệp tư nhân:  Đây là mô hình doanh nghiệp trong đó chủ thể kinh doanh tự chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình( tức là không chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp mà cả các tài sản hiện có của mình).

Nếu có thắc mắc hãy liên hệ cho chúng tôi công ty Quang Minh chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn thành lập công ty uy tín. Với đội ngũ nhân viên tư vấn luật chuyên nghiệp sẽ làm cho quý khách hàng hài lòng nhất có thể. Mọi chi tiết xin liên hệ 0932068886 để được tư vấn miễn phí.

 • Currently 4.92/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.95 sao của 2567 đánh giá
Những lưu ý khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp
Những lưu ý khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886