THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online

Những lĩnh vực đăng ký đầu tư có điều kiện

Công ty Quang Minh chuyên hoạt động tư vấn thành lập công ty uy tín, trọn gói là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Những lĩnh vực đăng ký đầu tư có điều kiện

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Điều kiện để đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là những yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh một ngành nghề cụ thể.

Những lĩnh vực đăng ký đầu tư có điều kiện

Lĩnh vực đăng ký đầu tư có điều kiện được hiểu là gì?

Lĩnh vực đầu tư có điều kiện còn được hiểu là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Dưới góc độ pháp lý, ngành nghề đầu tư có điều kiện là những ngành nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư phải đáp ứng một số điều kiện nhất định vì an ninh quốc phòng, trật tự – an toàn xã hội, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng.
 
Những điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định tại các văn bản pháp lý cụ thể nhưng đều phải đảm bảo được sự minh bạch, công khai, khách quan cho nhà đầu tư.

Những lĩnh vực đăng ký đầu tư có điều kiện được quy định ở đâu?

Có thể kể đến một vài văn bản liên quan đến lĩnh vực đầu tư như: Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư, Luật kinh doanh bất động sản năm 2014, Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics.
 
Bên cạnh đó, bạn có thể dễ dàng tra cứu ngành nghề, lĩnh vực đăng ký đầu tư có điều kiện tại Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cục Đầu tư nước ngoài.

Điều kiện để nhà đầu tư được kinh doanh lĩnh vực có điều kiện là gì?

Những yêu cầu từ phía cơ quan có thẩm quyền mà doanh nghiệp phải thực hiện để đăng ký ngành nghề chính là điều kiện để nhà đầu tư được kinh doanh ngành nghề có điều kiện. Hiện nay, có một số điều kiện cơ bản đề đăng ký ngành nghề có điều kiện như: đăng ký giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề hay Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

 • Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật đầu tư 2014;
 • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật đầu tư 2014;
 • Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật đầu tư 2014;
 • Kinh doanh mại dâm;
 • Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;
 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 6 nghị định 78 trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Những lĩnh vực đăng ký đầu tư có điều kiện

Quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

2. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật đầu tư 2014.

3. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

4. Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với mục tiêu quy định tại khoản 1 Điều này và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.

5. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

6. Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh.

Những lĩnh vực đăng ký đầu tư có điều kiện

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Được quy định tại Điều 29 Luật đầu tư 2005 như sau:

Danh mục chung:

1. Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội;

2. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

3. Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng;

4. Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản;

5. Dịch vụ giải trí;

6. Kinh doanh bất động sản;

7. Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái;

8. Phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo;

9. Một lĩnh vực khác theo qui định của pháp luật

Những lĩnh vực đăng ký đầu tư có điều kiện

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài:

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, ngoài các lĩnh vực quy định như trên, các lĩnh vực đầu tư có điều kiện còn bao gồm các lĩnh vực đầu tư theo lộ trình thực hiện cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 1. Phát thanh, truyền hình.
 2. Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hóa.
 3. Khai thác, chế biến khoáng sản.
 4. Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và internet.
 5. Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.
 6. Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.
 7. Vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa.
 8. Đánh bắt hải sản.
 9. Sản xuất thuốc lá.
 10. Kinh doanh môi giới bất động sản.
 11. Kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.
 12. Giáo dục, đào tạo.
 13. Bệnh viện, phòng khám.
 14. Các lĩnh vực đầu tư khác trong điều kiện ước quốc tế mà Việt Nam là thanh viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài.

Những lĩnh vực đăng ký đầu tư có điều kiện

Văn bản pháp luật quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành nghề kinh doanh có điều kiên được quy định tại Luật đầu tư 2005, Luật đầu tư 2014.

Điều 8 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định: Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh áp dụng theo các quy định của các luật, pháp lệnh, nghị định chuyên ngành hoặc quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ.

Các quy định về loại ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề đó tại các văn bản quy phạm pháp luật khác ngoài các loại văn bản quy phạm pháp luật đã nêu trên đều không có hiệu lực thi hành.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các Luật của Quốc hội, Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ. Nghiêm cấm việc ban hành và quy định không đúng thẩm quyền về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Những lĩnh vực đăng ký đầu tư có điều kiện

Trên là các thông tin những lĩnh vực đăng ký đầu tư kinh doanh có điều kiện các bạn có thể tham khảo qua. Nếu có vấn đề hay thắc mắc vui lòng liên hệ cho chúng tôi Công ty quang Minh qua hotline 0932068886 để biết thêm thông tin chi tiết. Chúng tôi xin cam kết sẽ bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối phục vụ bằng lương tâm nghề nghiệp của mình mang đến dịch vụ tốt nhất.

 • Currently 4.84/5
4.85 sao của 3167 đánh giá
Những lĩnh vực đăng ký đầu tư có điều kiện
Những lĩnh vực đăng ký đầu tư có điều kiện
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm kinh doanh tốt hơn ở Việt Nam?

Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm kinh doanh tốt hơn ở Việt Nam?

Địa điểm kinh doanh ở Việt Nam thường được xem những ưu và nhược điểm nhiều nhất là Hà Nội hay Thành phố Hồ...
Thành lập doanh nghiệp giáo dục tại Việt Nam

Thành lập doanh nghiệp giáo dục tại Việt Nam

Với hơn một nửa dân số dưới 30 tuổi, việc phát triển một lực lượng lao động được đào tạo bài bản là rất...
Cách thành lập doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam

Cách thành lập doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam

Việt Nam đã trở thành một thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài do sự tăng trưởng ổn...
Ý tưởng thành lập doanh nghiệp

Ý tưởng thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp và mong muốn sỡ hửu và làm chủ là điều mà nhiều người mong mỏi từ lâu. Nhưng...
Thành lập công ty tại Bình Phước

Thành lập công ty tại Bình Phước

Quang Minh là dịch vụ thành lập công ty tại Bình Phước, được biết đến với dịch vụ vượt trội với các ưu...
Thay đổi giấy phép kinh doanh ở đâu và trong trường hợp nào

Thay đổi giấy phép kinh doanh ở đâu và trong trường hợp nào

Tên doanh nghiệp liên hệ chặt chẽ với thương hiệu của doanh nghiệp. Dựa vào thực tế kinh doanh và nhu cầu thị trường...
0932.068.886