THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Những đều doanh nghiệp tại Việt Nam sau một năm hoạt động cần tuân thủ

Sau khi thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bạn cần đảm bảo công ty đó tuân thủ luật pháp và các yêu cầu báo cáo của địa phương. Chúng tôi đã tổng hợp bài viết này để cho bạn thấy những điều tuân thủ của doanh nghiệp tại Việt Nam theo chu kỳ một năm và giúp bạn lập kế hoạch báo cáo thuế tại Việt Nam.

Những đều doanh nghiệp tại Việt Nam sau một năm hoạt động cần tuân thủ

Yêu cầu cần tuân thủ sau khi thành lập

Đăng ký thuế

Việc đầu tiên bạn cần làm sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay đăng ký doanh nghiệp là việc hoàn thành đăng ký thuế  tại chi cục thuế ở địa phương. Mỗi công ty sẽ nhận được một mã số đăng ký công ty đồng thời nó cũng đóng vai trò như một mã số thuế.

Hóa đơn VAT

Các công ty tại Việt Nam có thể sử dụng hóa đơn điện tử, in sẵn, tự in hoặc đặt in. Hóa đơn đặt in do Cục thuế thành phố bán và dành cho doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ trực tiếp. Bạn cũng có thể sử dụng các mẫu hóa đơn VAT điện tử, tự in. Tuy nhiên, bạn cần đăng ký hóa đơn với Cục thuế thành phố, quá trình xuất hóa đơn có thể mất đến 10 ngày. 
 
Những đều doanh nghiệp tại Việt Nam sau một năm hoạt động cần tuân thủ
 

Thuế môn bài

Doanh nghiệp mới thành lập phải kê khai giấy phép kinh doanh bằng việc nộp thuế môn bài và nộp hồ sơ, hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Thuế được khai báo và trả hàng năm, bạn sẽ được hỗ trợ khi sử dụng dịch vụ khai báo thuế của chúng tôi.

Góp vốn

Các sáng lập viên có 90 ngày để thực hiện việc góp vốn sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu số vốn góp ít hơn hoặc nhiều hơn số vốn đã đăng ký ban đầu thì bạn phải đăng ký lại giấy phép kinh doanh và thay đổi số vốn góp trong đó.
 
Những đều doanh nghiệp tại Việt Nam sau một năm hoạt động cần tuân thủ
 

Sự tuân thủ của doanh nghiệp ở Việt Nam trong suốt cả năm

Tuân thủ hàng quý

Báo cáo và thuế

Loại thuế - Kê khai và thanh toán hàng quý
 • Thuế giá trị gia tăng - Chậm nhất là ngày 30 của quý sau
 • Thuế thu nhập cá nhân - Chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp - Trả theo ước tính, không cần khai báo, đến hạn: ngày 30 của quý tiếp theo

Báo cáo về việc sử dụng lao động nước ngoài

Việc thuê lao động nước ngoài yêu cầu bạn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài hàng quý theo Thông tư 40/2016 / TT-BLĐTBXH. Báo cáo cần đưa ra một cái nhìn tổng quan về việc sử dụng lực lượng lao động nước ngoài trong quý vừa qua.
 
Những đều doanh nghiệp tại Việt Nam sau một năm hoạt động cần tuân thủ
 

Tuân thủ hai lần một năm

Báo cáo sử dụng lao động

Bạn cũng cần đăng ký lao động cho tất cả nhân viên trong biên chế của mình tại Việt Nam trong vòng 30 ngày sau khi thành lập doanh nghiệp. Sở Lao động thành phố cũng yêu cầu báo cáo tình hình sử dụng lao động hai lần một năm. Báo cáo cần cung cấp thông tin tổng quan về số lượng lao động, vị trí, trình độ, loại hợp đồng lao động chẳng hạn như hợp đồng lao động có thời hạn hoặc hợp đồng lao động không thời hạn.

Tuân thủ hàng năm

Báo cáo thường niên đã được kiểm toán

Luật Kiểm toán độc lập quy định báo cáo tài chính đã được kiểm toán phải được nộp vào cuối quý I, sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam cũng phải kiểm tra các báo cáo.
 
Những đều doanh nghiệp tại Việt Nam sau một năm hoạt động cần tuân thủ
 

Báo cáo đầu tư nước ngoài

Hãy nhớ rằng bạn cũng cần trình bày báo cáo dự án của nhà đầu tư nước ngoài vào đầu năm. Các báo cáo này đưa ra phản hồi về lợi nhuận, chi phí và các khoản lỗ đã gặp trong năm.

Thuế môn bài

Nộp thuế môn bài là một trong những việc đầu tiên phải làm, nó là một loại thuế hàng năm. Ngày hết hạn nộp thuế môn bài là ngày 30 tháng 1. Số thuế được nộp theo vốn đăng ký của họ. Nếu bạn muốn thay đổi số vốn góp và lần góp vốn mới này làm thay đổi số thuế công ty phải nộp thì bạn cần phải kê khai và nộp lại hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh.

Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân

Báo cáo cuối cùng về Thuế Thu nhập Doanh nghiệp phải được nộp hàng năm và chậm nhất là 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính. Nhu cầu thuế còn thiếu phải được hoàn thành đồng thời. Điều này cũng được áp dụng cho báo cáo Thuế Thu nhập Cá nhân. Ngoài việc tuân thủ hàng quý, công ty có 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính để nộp báo cáo thuế TNCN cuối cùng và nộp bất kỳ khoản thuế bổ sung còn thiếu nào hoặc nhận bất kỳ khoản thuế vượt quá nào.
 
Những đều doanh nghiệp tại Việt Nam sau một năm hoạt động cần tuân thủ
 

Đăng ký nhân viên trong và ngoài nước

Đăng ký bảo hiểm xã hội

Bộ luật Lao động mới số 10/2012 / QH13 quy định thời gian thử việc ở Việt Nam giống như bộ luật trước đó - 2 tháng. Sau đó, bạn phải đăng ký cho tất cả nhân viên địa phương tham gia bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp. Người sử dụng lao động và người lao động đài thọ ba loại chi phí bảo hiểm này. Vào tháng 10 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 143/2018 / NĐ-CP được mong đợi từ lâu, trong đó bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động nước ngoài bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2018. Theo đó, tỷ lệ phần trăm là:
 • 0% bởi nhân viên
 • 3,5% bởi người sử dụng lao động

Giấy phép lao động cho nhân viên nước ngoài

Báo cáo sử dụng lao động phải được nộp định kỳ 6 tháng. Tuy nhiên, nếu một công ty sử dụng nhân viên nước ngoài, họ phải đăng ký ngay lập tức. Bộ luật Lao động 2012 nêu trên cũng quy định hạn chế hơn đối với việc tuyển dụng lao động nước ngoài. Như đã nêu trong Điều 173, giấy phép lao động hiện được cấp trong 24 tháng, thay vì 36 tháng trước đây. Ngoài ra, trước tiên bạn cần giải thích sự cần thiết đối với lực lượng lao động nước ngoài, chẳng hạn như nếu vị trí đó yêu cầu trình độ thông thạo một ngôn ngữ cụ thể, các kỹ năng cụ thể, kinh nghiệm quốc tế, v.v.
 
Những đều doanh nghiệp tại Việt Nam sau một năm hoạt động cần tuân thủ
 

Thay đổi cấu trúc công ty

Mặc dù báo cáo và thuế có thời hạn xác định, nhưng tất cả những thay đổi khác diễn ra trong công ty phải được khai báo ngay lập tức. Ví dụ nếu:
 • Địa chỉ của công ty thay đổi
 • Có sự thay đổi trong ban giám đốc
 • Một cổ đông hoặc một thành viên hội đồng quản trị được cấp hộ chiếu mới
Điều tương tự cũng được áp dụng cho các loại giấy phép khác. Nếu trong năm bạn muốn bắt đầu cung cấp một dịch vụ mới hoặc bán một sản phẩm mới, trước tiên bạn phải xin giấy phép tương ứng trong vòng 30 ngày.

Hậu quả của việc không tuân thủ

Việc không tuân thủ các yêu cầu về báo cáo và nộp thuế tại Việt Nam có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp của bạn. Nộp hồ sơ trễ hoặc không nộp hoặc không nộp thuế, phí bảo hiểm sẽ bị phạt. Số tiền phạt sẽ được tính dựa trên số ngày trễ hạn. Nếu công ty bỏ qua các khoản tiền phạt và các yêu cầu báo cáo, các cơ quan chính phủ sẽ hủy bỏ giấy phép của công ty và không cho công ty hoạt động trong tương lai.
 
Những đều doanh nghiệp tại Việt Nam sau một năm hoạt động cần tuân thủ
 
Việc theo kịp các quy định tại Việt Nam đòi hỏi sự chính xác và tiêu tốn rất nhiều thời gian. Công ty tư vấn thành lập doanh nghiệp Quang Minh cung cấp cho bạn đầy đủ các dịch vụ tuân thủ của công ty để đảm bảo rằng công ty của bạn tuân thủ tất cả các quy định của địa phương.
 
 • Currently 4.78/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 2632 đánh giá
Những đều doanh nghiệp tại Việt Nam sau một năm hoạt động cần tuân thủ
Những đều doanh nghiệp tại Việt Nam sau một năm hoạt động cần tuân thủ
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886