THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Những điều cần chú ý khi kê khai thuế

Khi kê khai thuế của cá nhân hay doanh nghiệp ở Việt Nam, có một số điều cần lưu ý khi thực hiện, về các loại bồi thường chịu thuế, về loại thu nhập được miễn thuế và những câu hỏi về nhượng bộ đối với người nước ngoài như thế nào. Công ty tư vấn Quang Minh xin chia sẻ những thông tin hữu ích và luôn cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ báo cáo thuế tốt nhất ở Việt Nam.

 

Các loại bồi thường chịu thuế

Những danh mục nào phải chịu thuế thu nhập trong các tình huống chung?

Theo quy định, hầu hết các loại thù lao và một số lợi ích bằng hiện vật mà một cá nhân thu được từ việc làm ở Việt Nam thường phải chịu thuế bất kể nó được trả ở đâu:
 • tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công
 • các khoản phụ cấp bao gồm cả phụ cấp sinh hoạt phải thu của người lao động
 • thù lao phải thu dưới mọi hình thức như tiền hoa hồng môi giới, tiền chi tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ; tiền bản quyền cho các cuốn sách viết hoặc các bài báo hoặc dịch tài liệu, v.v.; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao và trò chơi, v.v. và khoản thanh toán phải thu từ quảng cáo và các dịch vụ khác

Những điều cần chú ý khi kê khai thuế

 • các khoản thanh toán phải thu do tham gia vào các hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp, vào hội đồng quản trị và ủy ban kiểm tra của công ty, vào ban quản lý dự án, vào hội đồng quản lý và công ty và các tổ chức khác
 • các lợi ích bằng tiền hoặc phi tiền tệ khác ngoài tiền lương mà người lao động được hưởng và được người sử dụng lao động trả cho hoặc thay mặt người lao động
 • tiền thưởng bằng tiền hoặc phi tiền tệ (bao gồm cả tiền thưởng bằng cổ phiếu).

Giám đốc theo luật định trong nội bộ nhóm

Liệu một người không cư trú tại Việt Nam, với tư cách là một phần công việc của họ trong một công ty tập đoàn, cũng được bổ nhiệm làm giám đốc theo luật định (tức là thành viên Hội đồng quản trị trong một công ty tập đoàn đặt tại Việt Nam) có phát sinh nghĩa vụ thuế cá nhân tại Việt Nam không, mặc dù không có phí / thù lao giám đốc riêng nào được trả cho các nhiệm vụ của họ với tư cách là thành viên hội đồng quản trị?

 
Đúng. Trường hợp không có phí / thù lao giám đốc riêng được trả, thì tổng thu nhập của họ sẽ được đánh giá để xác định thu nhập có nguồn gốc từ Việt Nam của họ.
 
Những điều cần chú ý khi kê khai thuế
 
a) Việc đánh thuế có được thực hiện bất kể thành viên hội đồng quản trị có hiện diện trực tiếp tại các cuộc họp hội đồng quản trị ở Việt Nam hay không?
 
Đúng. Người không cư trú bị đánh thuế ngay cả trong trường hợp họ không có mặt tại Việt Nam.
 
b) Câu trả lời sẽ khác nếu chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp được tính cho / phân bổ cho công ty đặt tại Việt Nam (tức là phí quản lý chung bao gồm các nhiệm vụ của thành viên hội đồng quản trị)?
 
Không. Trong trường hợp chi phí được tính không có dấu, nó có thể được sử dụng làm thu nhập tại Việt Nam để tính thuế cho người lao động. Nếu không, thu nhập thực tế trên toàn thế giới của họ sẽ được đánh giá để xác định thu nhập từ Việt Nam của họ.
 
c) Trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ thuế thì thu nhập chịu thuế được xác định như thế nào?
 
Thu nhập chịu thuế (thu nhập từ Việt Nam) được xác định bằng cách tính theo tỷ lệ thu nhập trên toàn thế giới của người lao động trên số ngày hiện tại của người lao động ở Việt Nam. Trường hợp người lao động không có mặt tại Việt Nam thì được sử dụng ngày làm việc cho công ty Việt Nam trong năm tính thuế.
 
Những điều cần chú ý khi kê khai thuế

Thu nhập được miễn thuế

Có những lĩnh vực thu nhập nào được miễn thuế tại Việt Nam? Nếu vậy, vui lòng cung cấp một định nghĩa chung về các lĩnh vực này.
Thu nhập từ việc làm được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành về thuế hoặc theo thông lệ của cơ quan thuế tại Việt Nam bao gồm:
 
 • Thu nhập làm thêm giờ hoặc ca đêm cao hơn mức lương giờ làm việc bình thường
 • phụ cấp tiền ăn giữa ca hoặc ăn trưa, phụ cấp đồng phục và công tác phí phù hợp với quy định / chính sách của công ty
 • trợ cấp cho người có công với sự nghiệp cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công
 • phụ cấp quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật
 • phụ cấp theo quy định của Bộ luật Lao động, bao gồm phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề, công việc tại nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút đối với vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế, hải đảo xa, vùng đặc biệt khó khăn; và phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật đối với những người làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khí hậu không thuận lợi
 • các khoản trợ cấp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động như trợ cấp khó khăn một lần, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ cấp một lần khi sinh hoặc nhận con nuôi; trợ cấp do suy giảm khả năng lao động; trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp góa bụa hàng tháng; thôi việc, mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp; các khoản trợ cấp khác do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; trợ cấp giải quyết các tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật
 • tiền thưởng / phần thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng hoặc các giải thưởng quốc gia, quốc tế được Nhà nước Việt Nam công nhận; giải thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, sáng kiến được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận; khen thưởng khi phát hiện và báo cáo các hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
 • Phụ cấp văn phòng phẩm, điện thoại, công tác phí, phụ cấp đồng phục, phụ cấp tiền ăn theo quy định hiện hành của Nhà nước và chính sách của Công ty.

Những điều cần chú ý khi kê khai thuế

Nhượng bộ người nước ngoài

Có nhượng bộ nào dành cho kiều bào ở Việt Nam không?
 
Nói chung, không có ưu đãi nào dành cho người nước ngoài ở Việt Nam ngoại trừ việc miễn thuế đối với khoản trợ cấp tái định cư một lần khi chuyển đến Việt Nam, được xác định dựa trên hợp đồng lao động; học phí cho con em người nước ngoài từ mẫu giáo đến trung học phổ thông tại Việt Nam được hỗ trợ kèm theo các chứng từ liên quan (chỉ tính tiền học phí và nộp trực tiếp cho nhà trường); tiền vé máy bay khứ hồi về quê một năm cho kiều bào có kèm theo giấy tờ liên quan (không áp dụng cho người nhà); và các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc theo quy định của nước sở tại / khu vực tài phán của người nước ngoài. Chỗ ở của người lao động do người sử dụng lao động cung cấp chịu thuế dựa trên số tiền cho thuê thực tế nhưng không vượt quá 15 phần trăm tổng thu nhập chịu thuế (không bao gồm chi phí trợ cấp nhà ở). Ngoài ra,
 

Tiền lương đi làm việc ở nước ngoài

Tiền lương đi làm việc ở nước ngoài có bị đánh thuế tại Việt Nam không? Nếu vậy, làm thế nào?
 
Người cư trú tại Việt Nam phải nộp thuế đối với thu nhập trên toàn thế giới của họ theo thuế suất lũy tiến. Do đó, tiền lương đi làm việc ở nước ngoài phải chịu thuế tại Việt Nam.
 
Người không cư trú tại Việt Nam chỉ phải nộp thuế đối với thu nhập có nguồn gốc từ Việt Nam, với thuế suất cố định là 20%. Tiền lương làm việc ở nước ngoài không bị đánh thuế tại Việt Nam.
 
Những điều cần chú ý khi kê khai thuế
 
Việt Nam đã có các hiệp định về đánh thuế hai lần (DTAs) được ký kết với một số quốc gia / khu vực tài phán. Về vấn đề này, nếu người nộp thuế đã nộp thuế tại một quốc gia / khu vực tài phán có Hiệp định chung với Việt Nam thì có thể không phải nộp thuế tại Việt Nam hoặc ngược lại. Đây không phải là một quá trình tự động. Đơn đăng ký bao gồm giấy chứng nhận nộp thuế của quốc gia / khu vực tài phán khác phải được nộp cho cơ quan thuế tại Việt Nam để được khấu trừ thuế đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài.
Ngoài những kiến thức bổ trợ trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, công ty tư vấn Quang Minh còn cung cấp cho quý doanh nghiệp các dịch vụ cần thiết như dịch vụ kế toán uy tín, dịch vụ khai báo thuế, đặc biệc dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Long An giá rẻ cho những chủ doanh nghiệp tương lai có mong ước khởi nghiệp tại Long An. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin hãy liên hệ để được tư vấn kỹ hơn về dịch vụ của chúng tôi.
 
 • Currently 4.79/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 3174 đánh giá
Những điều cần chú ý khi kê khai thuế
Những điều cần chú ý khi kê khai thuế
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886