THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi thành lập công ty

Nếu có thắc mắc về vấn đề thành lập công ty vui lòng liên hệ công ty Quang Minh chuyên tư vân thành lập doanh nghiệp trọn gói với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ tư vấn cho bạn.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi thành lập công ty

Ngày nay, việc đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp đã  được đơn giản hóa các vấn đề về hồ sơ thủ tục. Nhưng nếu không am hiểu về pháp luật cũng gặp không ích khó khăn, doanh nghiệp có thể kinh doanh tất cả các ngành nghề trừ những ngành mà pháp luật cấm. Nhiều ngành nghề kinh doanh muốn thành lập công ty  nhà đầu tư phài  đáp ứng điều kiện kèm theo mới được cấp phép đi vào hoạt động. Sau đây, công ty quang Minh sẽ đưa ra danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi thành lập công ty.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi thành lập công ty

Danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện thường gặp:

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH CHI TIẾT NGÀNH GHI CHÚ
4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)  
4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ kinh doanh vàng miếng) hoặc có chi tiết ngành nghề kinh doanh, ví dụ: bán buôn sắt, thép,...  
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)  
4690 Bán buôn tổng hợp (Trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM  và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)  
4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)  
4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác (Trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)  
4721 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)  
4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)  
4724 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh (Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. HCM)  
4764 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)  
4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM)  
4774 Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ bán lẻ hóa chất, đồ cổ, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn TP.HCM)  
4781 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ (Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. HCM)  
4789 Bán lẻ hàng hoá khác lưu động hoặc tại chợ (Trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM)  
4791 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM)  
4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM)  
4933 Vận tải hàng hoá bằng đường bộ (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)  
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hoá (Trừ kinh doanh kho bãi) Khi không đủ điều kiện kinh doanh bất động sản. Mã ngành kinh doanh bất động sản yêu cầu vốn điều lệ từ 20 tỷ
6820 Tư vấn, môi giới bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: tư vấn, môi giới bất động sản Nếu DN không đáp ứng đủ vốn điều lệ 20 tỷ đồng và không kinh doanh bất động sản
5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, hóa lỏng khí để vận chuyển)  
5224 Bốc xếp hàng hoá (Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không) Ngành nghề dịch vụ hàng không có mã ngành khác và có yêu cầu về vốn pháp định
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không)  
5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống (Trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)  
5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Trừ phát sóng, sản xuất phim và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)  
5912 Hoạt động hậu kỳ (Trừ sản xuất phim, phát sóng và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)  
5913 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Trừ sản xuất phim, phát sóng) Nếu doanh nghiệp không đủ vốn điều lệ 2 tỷ đồng.
6190 Hoạt động viễn thông khác (Trừ bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp)  
6329 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu (Trừ dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí)  
6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)  
7020 Hoạt động tư vấn quản lý (Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)  
7810 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Trừ cho thuê lại lao động) Nếu không đủ vốn điều lệ 02 tỷ đồng
7820 Cung ứng lao động tạm thời (Trừ cho thuê lại lao động) Nếu không đủ vốn điều lệ 02 tỷ đồng
8110 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (Trừ kinh doanh dịch vụ bảo vệ)  
8230 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)  
8292 Dịch vụ đóng gói (Trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)  
8551 Giáo dục thể thao và giải trí (Trừ hoạt động của các sàn nhảy)  
8552 Giáo dục văn hoá nghệ thuật (Trừ hoạt động của các sàn nhảy)  
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng - Đoàn thể)  
8620 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Không có bệnh nhân lưu trú)  
8730 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc (Trừ hoạt động khám, chữa bệnh)  
9000 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Trừ kinh doanh vũ trường, phòng trà ca nhạc và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)  
9329 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Trừ hoạt động của các sàn nhảy; trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)  
9311 Hoạt động của các cơ sở thể thao (Trừ hoạt động của các sàn nhảy)  
9312 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (Trừ hoạt động của các sàn nhảy)  
9321 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (Trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)  
9631 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Trừ hoạt động gây chảy máu)  
9633 Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ (Trừ môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài)  
9639 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Trừ kinh doanh dịch vụ bảo vệ)  

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi thành lập công ty

Đây là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện bạn cần lưu ý khi thành lập doanh nghiệp. Nếu có thắc mắc về vấn đề thành lập công ty vui lòng liên hệ công ty Quang Minh chuyên tư vân thành lập doanh nghiệp trọn gói với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ bạn xây dựng công ty tương lai của mình.  Mọi chi tiết xin liên hệ 0932068886 để được tư vấn miễn phí. Chúc các bạn thành công!

  • Currently 4.94/5
4.95 sao của 3145 đánh giá
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi thành lập công ty
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi thành lập công ty
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tìm hiểu dịch vụ kế toán trọn gói của tư vấn Quang Minh

Tìm hiểu dịch vụ kế toán trọn gói của tư vấn Quang Minh

Dịch vụ kế toán là một trong những dịch vụ vô cùng cần thiết của tất cả các đơn vị doanh nghiệp. Đây...
DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KHÔNG HOẠT ĐỘNG TẠI TRỤ SỞ Ở TP.HCM

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KHÔNG HOẠT ĐỘNG TẠI TRỤ SỞ Ở TP.HCM

Theo Luật Doanh Nghiệp năm 2014, doanh nghiệp sẽ được kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm. Nhưng theo quy hoạch...
Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập – Công ty  tư vấn Quang Minh

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập – Công ty tư vấn Quang Minh

Cổ đông sáng lập là người đứng ra sáng lập góp vốn thành lập lên công ty. Nhưng trong quá...
VIỆC CẦN LÀM SAU KHI THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG

VIỆC CẦN LÀM SAU KHI THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG

Chuyển nhượng vốn góp là nghiệp vụ ít xảy ra tại các công ty nên việc thực hiện đúng và đủ...
Ngành nghề kinh doanh cần có giấy phép con mà bạn cần biết

Ngành nghề kinh doanh cần có giấy phép con mà bạn cần biết

Kinh doanh là hình thức buôn bán, môi giới, thương mại. Dù dưới bất cứ hình thức nào cũng đòi...
Vì sao các doanh nghiệp nên sử dụng Dịch vụ khai thuế

Vì sao các doanh nghiệp nên sử dụng Dịch vụ khai thuế

Vì sao các doanh nghiệp nên sử dụng Dịch vụ khai thuế? Tư vấn thành lập công ty của Quang Minh xin cung cấp nhiều loại...
0932.068.886