THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Nên lựa chọn thành lập công ty TNHH hay công ty Cổ phần là hướng đi đúng đắn

Ngày nay, việc thành lập doanh nghiệp là mục tiêu lớn nhất đối với các nhà đầu nói chung và các start up nói riêng. Thành lập công ty nhanh nếu hoạt động tốt sẽ  mang lại thu nhập lớn cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, có rất nhiều loại hình doanh nghiệp nhiều người vẫn đang thắc mắc nên chọn loại nào thì phù hợp. Chính vì lý do đó, nên chúng tô sẽ chia sẻ cách nhìn kinh nghiệm của mình thông qua bài viết dưới đây.

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất

Đặc điểm chung giữa công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn

 • Chịu toàn bộ trách nhiệm về các khoản nợ và các tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp.
 • Đều có tư cách và thủ tục pháp nhân theo quy định của luật doanh nghiệp. 
 • Có trách nhiệm đóng thuế cho nhà nước và trách nhiệm với nhân viên và người lao động.
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty phải có hộ khẩu thường trú ở Việt Nam; trường hợp nếu vắng mặt trên 30 ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản theo điều lệ công ty cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật.

Điểm khác nhau cần phân biệt  giữa công ty cổ phần và trách nhiệm hữu hạn

Quy mô về số lượng thành viên

 • Quy mô công ty TNHH: bao gồm công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy đinhj. Thành viên trong công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng  không vượt quá 50 thành viên.
 • Quy mô công ty cổ phần: Cổ đông công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa thành viên công ty.

Lựa chọn mô hinh công ty

Vốn điều lệ doanh nghiệp 

 • Công ty TNHH: Vốn điều lệ được chia theo tỷ lệ phần trăm số vốn đóng góp vào công ty của các thành viên.
 • Công ty cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần các cổ đông có càng nhiều cổ phần thì vốn cành cao.

Khả năng huy động vốn

 • Công ty TNHH: không được được quyền phát hành cổ phần trên thị trường. Công ty tăng vốn điều lệ bằng cách đóng thêm vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận vốn góp của các thành viên mới.
 • Công ty cổ phần: có quyền phát hành cổ phần lên sàn giao dịch chứng khoán các loại để huy động vốn.

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất

Quá trình chuyển nhượng vốn

 • Công ty TNHH: Chỉ được chuyển nhượng vốn cho người không phải là thành viên công ty nếu trong công ty không có người mua hoặc không mua hết. Khi chuyển nhượng vốn cổ đông, thì công ty TNHH không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.
 • Công ty cổ phần: Các cổ đông được tự do chuyển nhượng cho nhau. Nhưng quyền chuyển nhượng của cổ đông bị hạn chế trong 3 năm. Cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần mà mình nắm giữ cho cổ đông sáng lập khác. Chỉ được phép chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông công ty. Khi chuyển nhượng vốn cổ đông công ty phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty cổ phần

Ưu điểm
 • Trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn là các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ; các nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi vốn đóng góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao.
 • Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt cho nhiều người cùng góp vốn vào công ty thông qua mua cổ phiếu.
 • Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu trên sàn chứng khoán, đầy là điều mà công ty TNHH không làm được.
 • Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần rất dễ dàng; do phạm vi đối tượng tham gia là rất rộng. Bất kì ai có tiền cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.
Nhược điểm
 • Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng cổ đông rất lớn có sự phân hóa các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích;
 • Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định quản lý của pháp luật
 • Góp vốn công ty trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.
 • Chỉ những cổ đông sáng lập mới hiển thị thông tin của mình trên hệ thống đăng ký kinh doanh doanh nghiệp quốc gia. Các cổ đông góp vốn chuyển nhượng cho nhau không phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chỉ thực hiện tại nội bộ doanh nghiệp.
 • Công ty cổ phần khi chuyển nhượng cổ phiếu bị áp thuế thu nhập cá nhân theo chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% cho dù công ty không có lãi.

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất

Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Ưu điểm:
 • Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro.
 • Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều. Các thành viên thường là người quen, tin tưởng nhau nên việc quản lý, việc điều hành công ty không quá phức tạp như công ty cổ phần.
 • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên giảm thiểu rủi ro từ bên ngoài công ty.
Nhược điểm:
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là công ty hợp doanh.
 • Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế sẽ rất ảnh hưởng nếu gặp khó khăn về tài chính.
 • Thời gian góp vốn của công ty TNHH hiện nay cũng như công ty cổ phần 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất

So sánh tổng quan về công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn

Về vốn và khả năng huy động

 • Ưu điểm công ty cổ phần: Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần cao hơn nhiều so với công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu hoặc trong nội bộ công ty. Chính vì vậy cơ cấu vốn huy động của công ty cổ phần hết sức linh hoạt.
 • Việc phát hành cổ phiếu ra thị trường chứng khoán xem là một điểm mạnh đồng thời cũng là điểm yếu của công ty cổ phần. Một mặt  giúp công ty huy động được nguồn vốn lớn, mặt khác giá cổ phiếu sẽ được niêm yết trên sàm sẽ phần nào phản ánh được tình hình kinh doanh của công ty một cách chân thật đến công chúng.

Về việc chuyển nhượng vốn

 • Việc chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên công ty TNHH cho người ngoài công ty bị hạn chế rất gắt gao theo quy định.  Phải bán phần vốn góp cho các thành viên trong công ty trước nếu không mua hoặc mua không hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán thì mới được chào bán ra bên ngoài. Việc chuyển nhượng vốn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý thành viên đại diện cho ít nhất 75% số vốn điều lệ của công ty. Quy định này đã hạn chế được sự thâm nhập của người ngoài vào công ty nên hoạt động của công ty TNHH được đảm bảo bí mật .
 • Trong khi đó, các cổ đông công ty cổ phần được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình thông qua mua bán trên sàn giao dịch chứng khoán. Trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập công ty, cho người không phải là cổ đông sáng lập trong 3 năm đầu tiên kể từ khi cấp giấy ĐKKD.

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất

Vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi hy vọng bạn có thể lựa chọn đăng ký mô hình kinh doanh một cách phù hợp. Củ thể hơn hãy đến công ty chúng tôi sẽ tư vấn loại hình phù hợp với điều kiện kinh tế và khả năng huy động vốn của bạn một cách hữu ích nhất. Liên hệ ngay với chúng tôi đễ được nhân viên hỗ trợ và trải nghiệm các dịch vụ kế toán trọn gọi đến từ công ty chúng tôi nhé.

 • Currently 4.55/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.55 sao của 1528 đánh giá
Nên lựa chọn thành lập công ty TNHH hay công ty Cổ phần là hướng đi đúng đắn
Nên lựa chọn thành lập công ty TNHH hay công ty Cổ phần là hướng đi đúng đắn
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886