THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online

Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn về các vấn đề pháp lý hãy liên hệ qua hotline công ty Quang Minh
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Các hành vi bị coi là trốn thuế, gian lận thuế

 • Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 
 • Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, chứng từ; hóa đơn không có giá trị sử dụng để kê khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.

Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

 • Lập thủ tục, hồ sơ hủy vật tư, hàng hóa hoặc giảm số lượng, giá trị vật tư, hàng hóa không đúng thực tế làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, được miễn, giảm.
 • Lập hóa đơn sai về số lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra làm căn cứ kê khai nộp thuế thấp hơn thực tế.
 • Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp; không kê khai, kê khai sai, không trung thực làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm.
 • Không xuất hóa đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hoá, dịch vụ đã bán và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế.
 • Sử dụng hàng hóa được miễn thuế, xét miễn thuế (bao gồm cả không chịu thuế) không đúng với mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng, khai thuế với cơ quan thuế.

Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

 • Sửa chữa, tẩy xoá chứng từ kế toán, sổ kế toán làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.
 • Hủy bỏ chứng từ kế toán, sổ kế toán làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.
 • Sử dụng hóa đơn, chứng từ, tài liệu không hợp pháp trong các trường hợp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn; khai sai căn cứ tính thuế phát sinh số thuế trốn, số thuế gian lận.
 • Người nộp thuế đang trong thời gian xin tạm ngừng kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh.
 • Hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trốn thuế gian lận thuế từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là gì?

Căn cứ vào kết luận của công văn số 568/TCT-CS, do Tổng Cục Thuế ban hành ngày 26 tháng 02 năm 2014, thì:
 • Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP, Thông tư số 61/2007/TT-BTC, Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên, không bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, Thông tư số 10/2014/TT-BTC nêu trên.

Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Vậy hành vi trốn thuế gian lận thuế sẽ bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ vào điểm điểm b, khoản 1 và khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Thông tư 166/2013/TT-BTC thì mức phạt của hành vi trốn thuế gian lận thuế sẽ bị xử phạt như sau:
 • 1. Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu (trừ các trường hợp bị xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư này) hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây:
 • b) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, chứng từ; hóa đơn không có giá trị sử dụng để kê khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.
 • 2. Phạt tiền 1,5 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần đầu, có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ hai, có một tình tiết giảm nhẹ.
 • 3. Phạt tiền 2 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần thứ hai mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vi phạm lần thứ ba và có một tình tiết giảm nhẹ.
 • 4. Phạt tiền 2,5 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần thứ hai mà có một tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ ba mà không có tình tiết giảm nhẹ.

Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

 • 5. Phạt tiền 3 lần tính trên số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ ba có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm từ lần thứ tư trở đi.
 • 6. Các hành vi trốn thuế, gian lận thuế bị xử phạt quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này còn bị buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp đủ số tiền thuế trốn, gian lận vào ngân sách nhà nước.
 • Số tiền thuế trốn, gian lận theo quy định tại Điều này là số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật mà người nộp thuế bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và xác định trong biên bản, kết luận kiểm tra, thanh tra.

Ví dụ về mức xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Trong kỳ, công ty TNHH ABC có mua hàng của công ty Minh Quân và được xuất hóa đơn số 0000001 với số tiền 10.000.000 đồng. Nhưng tại thời điểm đó, do công ty Minh Quân không nộp tờ khai thuế và bị khóa mã số thuế nên hóa đơn GTGT của công ty Minh Quân không có giá trị sử dụng (hóa đơn bất hợp pháp).  Trong kỳ, công ty TNHH ABC có bán lô hàng do công ty Minh Quân giao và đã xuất hóa đơn cho khách hàng. Từ đó, phát sinh lợi nhuận là 20.000.000 đồng và nộp thuế TNDN với số tiền là: 4.000.000 đồng. Và phát sinh thuế GTGT phải nộp là 5.000.000 đồng. Và hóa đơn số 0000001 này được chi cục thuế quản lý phát hiện là hóa đơn bất hợp pháp và công ty TNHH ABC vi phạm lần đầu nên:

Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

 • Về thuế GTGT: công ty TNHH ABC phải nộp thêm số tiền thuế GTGT do bị xuất toán hóa đơn số 0000001 này với số tiền là 1.000.000 đồng. Cộng với số tiền phạt do vô tình vi phạm việc trốn, gian lận thuế GTGT là: 1.000.000 đồng. Cộng với mức phạt nộp chậm tiền thuế GTGT là 0.03%/ngày trên số tiền 1.000.000 đồng, kể từ tiếp theo ngày cuối cùng nộp tờ khai thuế GTGT của kỳ đó.
 • Về thuế TNDN: do bị xuất toán toàn bộ giá vốn hàng hóa của hóa đơn 0000001, nên trong kỳ tính thuế này, công ty TNHH ABC phát sinh thêm lợi nhuận là: 10.000.000 đồng. Vì thế, số tiền thuế TNDN phải nộp thêm vào ngân sách nhà nước là: 2.000.000 đồng (10.000.000 đồng x 20%). Cộng với số tiền phạt do trốn thuế, gian lận thuế là: 2.000.000 đồng. Cộng với tiền phạt chậm nộp của số tiền thuế TNDN phát sinh là: 0.03%/ngày trên số tiền 2.000.000 đồng, tính từ ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn tạm tính thuế TNDN. 

Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Công ty Quang Minh chuyên các tư vấn thành lập công ty uy tín, chất lượng. Nếu bạn có thắc mắc về các vấn đề pháp lý của công ty hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0932068886 để được tư vấn miễn phí. Với đội ngũ nhân viên tư vấn luật chuyên nghiệp sẽ giúp bạn hỗ trợ các vấn đề về thành lập doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!

 • Currently 4.84/5
4.85 sao của 2391 đánh giá
Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
MẪU CÔNG VĂN XIN GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỚI NHẤT

MẪU CÔNG VĂN XIN GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỚI NHẤT

Đối với các công ty mới thành lập trong vòng 90 ngày trước ngày kết thúc năm tài chính sẽ đủ...
Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Long An

Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Long An

Long An là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Là tỉnh duy nhất của miền Tây nối liền cửa...
Quy trình Kế toán Bạn nên biết Khi làm Kế toán Viên và Kế toán Tổng hợp

Quy trình Kế toán Bạn nên biết Khi làm Kế toán Viên và Kế toán Tổng hợp

  Xem ngay các buy trình kế toán bạn cần biết khi làm kế toán viên và kế toán tổng hợp,...
Những kinh nghiệm cần lưu ý khi mở công ty giao nhận hàng hóa

Những kinh nghiệm cần lưu ý khi mở công ty giao nhận hàng hóa

Việc thành lập được công ty đã phải trải qua một quá trình phức tạp nhưng việc chuẩn bị có đủ điều...
CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN CHƯA THÔNG BÁO PHÁT HÀNH ĐÃ SỬ DỤNG

CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN CHƯA THÔNG BÁO PHÁT HÀNH ĐÃ SỬ DỤNG

Có nhiều trường hợp, công ty đặt in/mua hóa đơn điện tử chưa làm thông báo phát hành nhưng đã...
Đăng kí kinh doanh tại Bình Dương mới nhất năm 2021

Đăng kí kinh doanh tại Bình Dương mới nhất năm 2021

Bình Dương là một trong những tỉnh có kinh tế tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Ngày càng có...
0932.068.886