THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp là gì? Mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp như thế nào? Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp khi bên mua hàng phát hiện được? Hãy cùng Tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói Quang Minh tìm hiểu cụ thể qua bài viết sau:

1.Các hành vi bị coi là trốn thuế, gian lận thuế

 • Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 
 • Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, chứng từ; hóa đơn không có giá trị sử dụng để kê khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.

Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

 • Lập thủ tục, hồ sơ hủy vật tư, hàng hóa hoặc giảm số lượng, giá trị vật tư, hàng hóa không đúng thực tế làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, được miễn, giảm.
 • Lập hóa đơn sai về số lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra làm căn cứ kê khai nộp thuế thấp hơn thực tế.
 • Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp; không kê khai, kê khai sai, không trung thực làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm.
 • Không xuất hóa đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hoá, dịch vụ đã bán và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế.
 • Sử dụng hàng hóa được miễn thuế, xét miễn thuế (bao gồm cả không chịu thuế) không đúng với mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng, khai thuế với cơ quan thuế.

Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

 • Sửa chữa, tẩy xoá chứng từ kế toán, sổ kế toán làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.
 • Hủy bỏ chứng từ kế toán, sổ kế toán làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.
 • Sử dụng hóa đơn, chứng từ, tài liệu không hợp pháp trong các trường hợp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn; khai sai căn cứ tính thuế phát sinh số thuế trốn, số thuế gian lận.
 • Người nộp thuế đang trong thời gian xin tạm ngừng kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh.
 • Hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

2.Trốn thuế gian lận thuế từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là gì?

Căn cứ vào kết luận của công văn số 568/TCT-CS, do Tổng Cục Thuế ban hành ngày 26 tháng 02 năm 2014, thì:

 • Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP, Thông tư số 61/2007/TT-BTC, Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên, không bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, Thông tư số 10/2014/TT-BTC nêu trên. Dịch vụ báo cáo thuế Quang Minh sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về những vi phạm khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

3.Vậy hành vi trốn thuế gian lận thuế sẽ bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ vào điểm điểm b, khoản 1 và khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Thông tư 166/2013/TT-BTC thì mức phạt của hành vi trốn thuế gian lận thuế sẽ bị xử phạt như sau:

 • Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu (trừ các trường hợp bị xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư này) hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây:
 • Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, chứng từ; hóa đơn không có giá trị sử dụng để kê khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.
 •  Phạt tiền 1,5 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần đầu, có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ hai, có một tình tiết giảm nhẹ.
 •  Phạt tiền 2 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần thứ hai mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vi phạm lần thứ ba và có một tình tiết giảm nhẹ.
 •  Phạt tiền 2,5 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần thứ hai mà có một tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ ba mà không có tình tiết giảm nhẹ.

Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

 •  Phạt tiền 3 lần tính trên số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp: vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ ba có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm từ lần thứ tư trở
 • Các hành vi trốn thuế, gian lận thuế bị xử phạt quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này còn bị buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp đủ số tiền thuế trốn, gian lận vào ngân sách nhà nước.
 • Số tiền thuế trốn, gian lận theo quy định tại Điều này là số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật mà người nộp thuế bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và xác định trong biên bản, kết luận kiểm tra, thanh tra.

4.Mức xử phạt khi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp và bất hợp pháp hoá đơn.

Căn cứ vào điều 10, điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC, thì:
“1.Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
 • Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng.
 • Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.
 • Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.
Việc niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.     
Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
2. Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng:
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.
 • Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.
 • Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.
 • Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này.”
Theo điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC đã quy định:
“5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này).
Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và các trường hợp cụ thể xác định là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”

5.Ví dụ về mức xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Trong kỳ, công ty TNHH ABC có mua hàng của công ty Minh Quân và được xuất hóa đơn số 0000001 với số tiền 10.000.000 đồng. Nhưng tại thời điểm đó, do công ty Minh Quân không nộp tờ khai thuế và bị khóa mã số thuế nên hóa đơn GTGT của công ty Minh Quân không có giá trị sử dụng (hóa đơn bất hợp pháp).  Trong kỳ, công ty TNHH ABC có bán lô hàng do công ty Minh Quân giao và đã xuất hóa đơn cho khách hàng. Từ đó, phát sinh lợi nhuận là 20.000.000 đồng và nộp thuế TNDN với số tiền là: 4.000.000 đồng. Và phát sinh thuế GTGT phải nộp là 5.000.000 đồng. Và hóa đơn số 0000001 này được chi cục thuế quản lý phát hiện là hóa đơn bất hợp pháp và công ty TNHH ABC vi phạm lần đầu nên:

Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

 • Về thuế GTGT: công ty TNHH ABC phải nộp thêm số tiền thuế GTGT do bị xuất toán hóa đơn số 0000001 này với số tiền là 1.000.000 đồng. Cộng với số tiền phạt do vô tình vi phạm việc trốn, gian lận thuế GTGT là: 1.000.000 đồng. Cộng với mức phạt nộp chậm tiền thuế GTGT là 0.03%/ngày trên số tiền 1.000.000 đồng, kể từ tiếp theo ngày cuối cùng nộp tờ khai thuế GTGT của kỳ đó.
 • Về thuế TNDN: do bị xuất toán toàn bộ giá vốn hàng hóa của hóa đơn 0000001, nên trong kỳ tính thuế này, công ty TNHH ABC phát sinh thêm lợi nhuận là: 10.000.000 đồng. Vì thế, số tiền thuế TNDN phải nộp thêm vào ngân sách nhà nước là: 2.000.000 đồng (10.000.000 đồng x 20%). Cộng với số tiền phạt do trốn thuế, gian lận thuế là: 2.000.000 đồng. Cộng với tiền phạt chậm nộp của số tiền thuế TNDN phát sinh là: 0.03%/ngày trên số tiền 2.000.000 đồng, tính từ ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn tạm tính thuế TNDN. 

Công ty Quang Minh chuyên các tư vấn thành lập công ty uy tín, chất lượng. Nếu bạn có thắc mắc về các vấn đề pháp lý của công ty hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0932068886 để được tư vấn miễn phí. Với đội ngũ nhân viên tư vấn luật chuyên nghiệp sẽ giúp bạn hỗ trợ các vấn đề về thành lập doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!

 • Currently 4.66/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.75 sao của 1181 đánh giá
Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Mức phạt trốn thuế gian lận từ việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886