THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Mức phạt hành chính kế toán đối với trường hợp vi phạm

Quy định về mức phạt vi phạm hành chính về sổ sách kế toán như: Lập sai sổ sách kế toán; không có chữ ký; Không mở sổ sách kế toán; Không in sổ kế toán ra giấy; Số liệu trên sổ kế toán không đúng với năm trước. Kế toán trọn gói Quang Minh cung cấp đến Quý khách những thông tin cần thiết giúp các kế toán viên tránh những vi phạm trong quá trình làm việc

1.Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán

Phạt cảnh cáo:  Ký chứng từ kế toán không đúng với quy định về vị trí chữ ký của các chức danh đối với từng loại chứng từ kế toán.
Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng: 
 • Lập chứng từ kế toán không đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật về kế toán;
 • Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán.
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 • Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán;
 • Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký;
 • Ký chứng từ kế toán mà không có thẩm quyền ký hoặc không được ủy quyền ký.

Mức phạt hành chính kế toán đối với trường hợp vi phạm

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng:
 • Giả mạo, khai man chứng từ kế toán;
 • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán;
 • Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
 • Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
 • Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
 • Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng chứng từ kế toán.

Mức phạt hành chính kế toán đối với trường hợp vi phạm

2.Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
 • Lập sổ kế toán không đầy đủ các nội dung theo quy định như: không ghi tên đơn vị kế toán, tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang, không đóng dấu giáp lai giữa các trang trên sổ kế toán;
 • Ghi sổ kế toán không đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định;
 • Vi phạm các quy định về ghi sổ kế toán như ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ không ghi; không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp;
 • Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán và thực hiện các thủ tục pháp lý sau khi in sổ ra giấy trong trường hợp thực hiện kế toán trên máy vi tính.
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
 • Mở sổ kế toán không theo đúng nguyên tắc chung của một trong các hình thức sổ kế toán theo quy định;
 • Ghi sổ kế toán không tuân thủ phương pháp quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;
 • Ghi sổ, khóa sổ kế toán không kịp thời theo quy định;
 • Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy định.

Mức phạt hành chính kế toán đối với trường hợp vi phạm

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 • Không thực hiện việc mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán;
 • Không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán;
 • Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề hoặc sổ kế toán ghi không liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ;
 • Không thực hiện việc khóa sổ kế toán trong các trường hợp mà pháp luật về kế toán quy định phải khóa sổ kế toán;
 • Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên máy vi tính đối với các loại sổ phải in theo quy định, hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in sổ.
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
 • Mở sổ kế toán ngoài hệ thống sổ kế toán chính thức của đơn vị;
 • Giả mạo sổ kế toán;
 • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo sổ kế toán;
 • Cố ý để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị hoặc tài sản có liên quan đến đơn vị;
 • Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán.

Mức phạt hành chính kế toán đối với trường hợp vi phạm

3.Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 • Hạch toán không theo đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán;
 • Sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc mở thêm tài khoản kế toán trong hệ thống tài khoản kế toán cấp I đã lựa chọn mà không được Bộ Tài chính chấp nhận.
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
 • Không áp dụng đúng hệ thống tài khoản kế toán quy định cho ngành và lĩnh vực hoạt động của đơn vị;
 • Không thực hiện đúng hệ thống tài khoản đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

Mức phạt hành chính kế toán đối với trường hợp vi phạm

4.Xử phạt hành vi vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 • Không lập báo cáo tài chính hoặc lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;
 • Lập và trình bày báo cáo tài chính không đúng phương pháp; không rõ ràng; không nhất quán theo quy định;
 • Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định;
 • Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định, gồm: Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm và các khoản thu chi tài chính khác; tình hình tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, kết quả hoạt động kinh doanh, trích lập và sử dụng các quỹ, thu nhập của nguời lao động;
 • Công khai báo cáo tài chính chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định.

Mức phạt hành chính kế toán đối với trường hợp vi phạm

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
 • Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định;
 • Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;
 • Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính;
 • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính;
 • Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật;
 • Thực hiện việc công khai báo cáo tài chính chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định;
 • Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;
 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán.

Mức phạt hành chính kế toán đối với trường hợp vi phạm

Nếu Qúy khách còn những khó khăn trong tuyển nhân sự kế toán, đừng lo lắng quá nhé. Hãy liên hệ với chúng tôi, Quang Minh sẽ cung cấp bảng giá dịch vụ kế toán để Qúy khách hàng có thể tham khảo.
Trên đây là những hành vi vi phạm về sổ kế toán và các mức xử phạt hành chính mà chúng tôi đã tổng hợp. Kế toán viên cần nằm rõ và tránh xa những lỗi vi phạm này.
 • Currently 4.50/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.55 sao của 1657 đánh giá
Mức phạt hành chính kế toán đối với trường hợp vi phạm
Mức phạt hành chính kế toán đối với trường hợp vi phạm
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886