THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Kiểm toán và Tuân thủ tại Việt Nam: Hướng dẫn cho Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại VN

Theo Luật Kế toán, Kiểm toán và Tuân thủ Việt Nam là việc kiểm tra và xác nhận sự tuân thủ của công ty bạn. Để đảm bảo công ty của bạn luôn tuân thủ trên thị trường, khía cạnh này phải được chú trọng. Vì vậy, trong bài viết này, dịch vụ kế toán uy tín Quang Minh sẽ chia sẻ một hướng dẫn cô đọng về Kiểm toán và Tuân thủ đối với Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam.

Tổng quan về Kiểm toán và Tuân thủ tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 17/2012 / NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012, Luật Kiểm toán độc lập, các đối tượng sau đây phải kiểm toán báo cáo tài chính năm:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
 • Các tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh;
 • Doanh nghiệp, tổ chức khác phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan.

Năm tài chính

Luật Kế toán Việt Nam  quy định các nguyên tắc kế toán, kiểm toán và cấu trúc doanh nghiệp để các doanh nghiệp tuân thủ tại Việt Nam. Thuế tại Việt Nam được xác định theo năm dương lịch và công ty kiểm toán tại Việt Nam phải chịu trách nhiệm kiểm toán. 
Báo cáo tài chính được gửi cho Bộ Tài chính và Cục Thống kê Việt Nam 90 ngày trước khi kết thúc Năm tài chính. 
Đối với giai đoạn tài chính, bạn có thể chọn năm tài chính dương lịch bắt đầu từ ngày 01 tháng 1 hoặc giai đoạn tài chính 12 tháng bắt đầu vào ngày đầu tiên của bất kỳ quý nào.
* Lưu ý: Các yêu cầu về kiểm toán và tuân thủ là khác nhau giữa các công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FIC) và các văn phòng đại diện (RO). 
Kiểm toán và Tuân thủ tại Việt Nam: Hướng dẫn cho Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại VN

Tiêu chí đánh giá và tuân thủ

Theo Luật Doanh nghiệp, tất cả các công ty có vốn nước ngoài bắt buộc phải có báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập. Các cuộc kiểm toán hợp pháp tại Việt Nam được thực hiện theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và hồ sơ quyết toán thuế phải được lập trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ này và thông báo với cơ quan thuế địa phương trước ít nhất 07 ngày làm việc, bạn được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Sẽ không có thuế đối với lợi nhuận hồi hương.
Sau khi thực hiện kiểm toán, bạn phải duy trì hồ sơ kế toán dựa trên các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS), nói tóm lại - các yêu cầu đối với kế toán bao gồm:
 • Sử dụng tiếng Việt (ngoài tiếng nước ngoài nếu có)
 • Sử dụng VND làm đơn vị tiền tệ
 • Tuân thủ biểu đồ tài khoản của Việt Nam (COA)
 • Bao gồm các báo cáo theo quy định của VAS, in hàng tháng và có chữ ký của Tổng Giám đốc, đóng dấu công ty.
Trường hợp bạn muốn sử dụng ngoại tệ không phải VND để làm hồ sơ tài chính thì bạn cần phải nộp cho cơ quan thuế địa phương. Đơn vị tiền tệ này phải là đơn vị tiền tệ được sử dụng cho các giao dịch ngân hàng, dịch vụ và báo giá. Đồng tiền này cũng có thể được sử dụng để hạch toán doanh thu, trả lương cho nhân viên và nguyên vật liệu.
Bạn có thể chọn quản lý hai hồ sơ kế toán; một dựa trên VAS và một biên soạn riêng cho trụ sở chính ở nước ngoài. Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì hệ thống kế toán theo VAS và chỉ chuyển đổi sang IFRS, nhằm mục đích hợp nhất doanh nghiệp, hàng quý hoặc thậm chí hàng năm - điều này có thể được hỗ trợ bởi công ty kiểm toán sau khi hoàn thành kiểm toán theo luật định.
Kiểm toán và Tuân thủ tại Việt Nam: Hướng dẫn cho Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại VN

Tuân thủ Đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FOC)

Đối với các doanh nghiệp FDI, theo Luật Kiểm toán độc lập được Chính phủ Việt Nam thông qua năm 201, bạn phải cung cấp báo cáo kiểm toán, quyết toán doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân hàng năm. Các yêu cầu kiểm toán và tuân thủ bao gồm:
 • Báo cáo thu nhập;
 • Báo cáo tình hình tài chính (lãi lỗ);
 • Các thay đổi trong Báo cáo vốn chủ sở hữu, nếu có; 
 • Bảng cân đối.
Sau đó, bạn cần gửi các báo cáo đã được kiểm toán cho ba cơ quan chính phủ không muộn hơn 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính. Ba cơ quan chính phủ bao gồm:
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH & ĐT) hoặc Chi cục Khu chế xuất và Công nghiệp cấp tỉnh đối với trường hợp doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX);
 • Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Cơ quan thống kê cấp tỉnh.

Kiểm toán và Tuân thủ tại Việt Nam: Hướng dẫn cho Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại VN

Kiểm toán và Tuân thủ đối với văn phòng đại diện (RO)

Thành lập Văn phòng đại diện (ROs) là một trong những cách đơn giản và nhanh nhất để thành lập một pháp nhân tại Việt Nam. Yêu cầu báo cáo của họ cũng đơn giản hơn so với FOC.
Do RO bị cấm trực tiếp thực hiện các hoạt động tạo ra lợi nhuận và bị giới hạn trong việc nghiên cứu thị trường, phát triển các mối quan hệ thương mại và thu thập thông tin về các quy định và luật, nên các yêu cầu tuân thủ của họ cũng đơn giản hơn FOC. 
Kiểm toán và Tuân thủ tại Việt Nam: Hướng dẫn cho Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại VN

Kiểm tra yêu cầu thủ tục - danh sách (cập nhật năm 2021)

1. Các thủ tục về thuế và kế toán

Bắt buộc: 
 • Quyết toán thuế TNCN
 • Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có nhiều nguồn thu nhập hoặc có thu nhập trực tiếp từ nước ngoài
Các công việc cần lưu ý:
 • Hoàn thiện sổ quỹ, thẻ nhỏ, có hóa đơn, chứng từ phù hợp để kiểm tra thuế
 • Kiểm tra lại tờ khai thuế - biên lai nộp thuế và nộp thuế
 • Kiểm tra chéo số dư - tình trạng thuế với cơ quan thuế

2. Báo cáo hoạt động hàng năm

 • Lập và trình Sở Công Thương Báo cáo tình hình hoạt động của Văn phòng trong năm.

3. Thủ tục lao động tiền lương

Bắt buộc: 
 • Ký hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động về mức lương và thu nhập mới trong năm cho từng người lao động trong cả nước.
 • Cung cấp giấy hẹn, giấy xác nhận thu nhập hàng năm cho người lao động nước ngoài.
 • Đăng ký, điều chỉnh hệ thống thang lương, nội quy lao động, thỏa ước lao động… để cập nhật các quy định, chính sách phúc lợi.
 • Thông tin đầy đủ về sổ quản lý nhân viên với các nội dung cần cập nhật như ngày nghỉ, giờ làm thêm, kỷ luật, tăng lương,…
Các công việc cần lưu ý:
 • Thực hiện các thủ tục xác minh thu nhập, cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động thời vụ, người lao động có thu nhập trực tiếp từ nước ngoài.
 • Xác định danh sách nhân sự tự quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế.

Kiểm toán và Tuân thủ tại Việt Nam: Hướng dẫn cho Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại VN

Hình phạt không tuân thủ (bản cập nhật năm 2021)

Theo Bộ luật Hình sự mới nhất của Chính phủ, những doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật có thể bị coi là hình sự và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nếu cơ quan thuế phát hiện sai phạm trong báo cáo tài chính, sau khi kiểm toán sẽ áp dụng mức thuế 20% đối với số tiền kê khai thiếu.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị phạt 0,03% tiền lãi chậm nộp theo ngày.
Kiểm toán và Tuân thủ tại Việt Nam: Hướng dẫn cho Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại VN
Tóm lại, Kiểm toán và Tuân thủ không còn phức tạp và khó hiểu một khi bạn hiểu về nó. Nếu bạn muốn bắt đầu đặt nền móng cho hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam, hãy luôn nhớ rằng bạn luôn có thể tìm thấy một đối tác trung thành và đáng tin cậy. Chúng tôi Quang Minh luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn bất cứ lúc nào! Vui lòng liên hệ với chúng tôi trên trang web để biết thêm thông tin!
 
 • Currently 4.88/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.95 sao của 1838 đánh giá
Kiểm toán và Tuân thủ tại Việt Nam: Hướng dẫn cho các Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam
Kiểm toán và Tuân thủ tại Việt Nam: Hướng dẫn cho các Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886