THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hướng dẫn xuất hóa đơn cho hàng xuất khẩu mới nhất

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay thì xuất khẩu hàng hóa được coi là hướng đi mới, mở ra cơ hội cho rất nhiều doanh nghiệp. Theo đó, việc nắm vững được các quy định và cách viết hóa đơn xuất khẩu hàng hóa sao cho đúng ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết.

Hàng xuất khẩu có phải xuất hóa đơn không?

Liên quan đến vấn đề viết hóa đơn đối với hàng xuất khẩu, đầu tiên, chúng ta hãy phân biệt có bao nhiêu dạng xuất khẩu liên quan đến vấn đề xuất hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Căn cứ vào khoản 2, điều 3, thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014, thì:
 
Hướng dẫn xuất hóa đơn cho hàng xuất khẩu mới nhất

Các loại hóa đơn:

Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

 • Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
 • Hoạt động vận tải quốc tế;
 • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
 • Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.”

Hướng dẫn xuất hóa đơn cho hàng xuất khẩu mới nhất

Như vậy, căn cứ vào quy định pháp luật bên trên, theo quy định pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì có 2 loại xuất khẩu, như sau:
 • Xuất khẩu tại chỗ: Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu
 • Xuất khẩu ra nước ngoài: xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

Hóa đơn hàng xuất khẩu có bao nhiêu loại ở thời điểm hiện tại

Nhưng tại khoản 7, điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 25 tháng 8 năm 2014, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC và các thông tư liên quan. Có hiệu lực thi hành ngày 01/09/2014. Sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:
 
 • Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

Như vậy, có thể kết luận rằng:

 • Đối với hàng hóa thuộc dạng xuất khẩu tại chổ như xuất vào khu phi thuế quan: sử dụng hóa đơn GTGT.
 • Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài: sử dụng hóa đơn thương mại.

Hướng dẫn xuất hóa đơn cho hàng xuất khẩu mới nhất

Thời điểm xuất hóa đơn đối với hàng xuất khẩu

Cũng căn cứ vào khoản 7, điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 25 tháng 8 năm 2014 nêu trên, thì ngày viết hóa đơn hàng xuất khẩu chính là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.
 

Một số công văn hướng dẫn về việc xuất hóa đơn hàng xuất khẩu

Có rất nhiều công văn hướng dẫn về việc xuất hóa đơn hàng xuất khẩu được Tổng cục thuế, các cục/chi cục thuế ban hành để hướng dẫn về vấn đề này. Sau đây, dịch vụ kế toán trọn gói sẽ gởi đến bạn một số công văn tiêu biểu.
 

Công văn số 483/TCT-CS về việc lập hóa đơn xuất khẩu đối với hoạt động đóng tàu

Nội dung kết luận của công văn ghi rõ:
 
Hướng dẫn xuất hóa đơn cho hàng xuất khẩu mới nhất

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trường hợp Công ty TNHH Vard Vũng Tàu thực hiện các hợp đồng đóng tàu cho khách hàng nước ngoài mà thời gian thực hiện hợp đồng dài, thời điểm nghiệm thu, bàn giao tàu là thời điểm giao tàu xuất khẩu đi nước ngoài thì:

 • Trước 01/9/2014, Công ty TNHH Vard Vũng Tàu thực hiện lập hóa đơn GTGT, hóa đơn xuất khẩu tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao tàu, xuất khẩu ra nước ngoài, Công ty ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN căn cứ theo hóa đơn.
 • Từ 01/9/2014, Công ty TNHH Vard Vũng Tàu không phải lập hóa đơn xuất khẩu mà sử dụng hóa đơn thương mại và xác định doanh thu xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC nêu trên. Thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế của hoạt động này là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.”

Công văn số 76605/CT-TTHT của Cục Thuế Hà Nội về việc lập hóa đơn hàng xuất khẩu đối với hoạt động dịch vụ phần mềm

Tại nội dung kết luận của công văn này, Cục Thuế Tp. Hà Nội có hướng dẫn rõ:
 
 • “Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty đang sử dụng hóa đơn GTGT, Công ty phát sinh hoạt động xuất khẩu dịch vụ phần mềm cho tổ chức nước ngoài thì Công ty không cần phải lập hóa đơn GTGT cho hoạt động này. Công ty lập hóa đơn thương mại theo hướng dẫn tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.”

Quy định sử dụng hóa đơn xuất khẩu hiện nay

Hướng dẫn xuất hóa đơn cho hàng xuất khẩu mới nhất

Hóa đơn xuất khẩu thì dùng loại nào? Căn cứ theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn sẽ được dùng cho các tổ chức, doanh nghiệp khai và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nhằm phục vụ cho các hoạt động như: Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa; hoạt động vận tải quốc tế; xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu; xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.
 

Quy định sử dụng hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu hiện nay

 • Trường hợp các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân sử dụng khai và tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì các hoạt động trên sẽ sử dụng hóa đơn bán hàng. Mẫu hóa đơn bán hàng này sẽ tuân thủ theo mẫu 3.2, tại Phụ lục 3 hoặc mẫu 5.2 tại Phụ lục 5, được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.
 • Đối với trường hợp đơn vị đóng tàu thực hiện hợp đồng dài, thời điểm nghiệm thu bàn giao là tàu là thời điểm xuất khẩu đi nước ngoài thì doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn thương mại. Điều này đã được Tổng cục Thuế quy định trong Công văn số 483/TCT-CS ban hành ngày 6/2/2015.
 • Đối với trường hợp công ty mới thành lập nhưng có hoạt động xuất khẩu trực tiếp nông sản ra nước ngoài thì công ty này cũng sẽ sử dụng hóa đơn thương mại khi xuất khẩu. Điều này đã được quy định trong Công văn số 79581/CT-TTHT, do Cục Thuế TP Hà Nội ban hành.
 • Đối với xuất khẩu dịch vụ phần mềm, các doanh nghiệp cũng sẽ sử dụng hóa đơn thương mại theo hướng dẫn tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Điều này đã được Cục Thuế TP Hà Nội quy định rõ trong Công văn số 76605/CT-TTHT.

Hướng dẫn xuất hóa đơn cho hàng xuất khẩu mới nhất

Ngoài ra, trong Thông tư số 38/2015/TT-BTC, tại Khoản 1 của Điều 88,  Bộ Tài chính còn quy định rõ về việc sử dụng hóa đơn xuất nhập khẩu tại chỗ. Theo đó, hàng hóa được quy là xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ sẽ bao gồm:

 • Các sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định của Khoản 3, Điều 32, Nghị định 187/2013/NĐ-CP;
 • Các hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;
 • Các hàng hóa mua và bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài không có trụ sở tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.
 • Theo đó, trường hợp này, người khai hải quan sẽ sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính chứ không dùng hóa đơn thương mại.
Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên thì khi xuất hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sẽ sử dụng hóa đơn thương mại. Còn khi bán hàng hóa vào khu chế xuất, khu phi thuế quan thì các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sẽ sử dụng hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn GTGT.
 

Cách viết hóa đơn cho hàng hóa xuất khẩu hiện nay

Hướng dẫn xuất hóa đơn cho hàng xuất khẩu mới nhất

 • Muốn tiến hành cách viết hóa đơn xuất khẩu sau cho đúng thì các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức cũng cần căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành.
 • Khi viết hóa đơn để xuất khẩu hàng hóa vào khu chế xuất, khu phi thuế quan thì doanh nghiệp sẽ sử dụng 1 trong 2 loại là hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng thông thương.
 • Trường hợp sử dụng hóa đơn GTGT thì khi viết, các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức cần ghi đầy đủ các tiêu thức trên hóa đơn. Ngoài ra hóa đơn GTGT phải có dòng thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT và tổng tiền thanh toán phải ghi bằng số và bằng chữ. Cụ thể hơn thì dòng thuế suất sẽ ghi bằng 0% và dòng tiền thuế GTGT ghi bằng 0.
 • Nếu xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phải sử dụng hóa đơn thương mại, đồng thời phải có phiếu xuất kho để làm căn cứ mở Tờ khai hải quan.
 • Nếu là các doanh nghiệp xuất khẩu song kê công ty khai báo thuế theo phương pháp trực tiếp thì sẽ sử dụng hóa đơn bán hàng bình thường, cách viết cũng giống như khi thực hiện mọi hóa đơn bán hàng thông thường khác.

Hướng dẫn xuất hóa đơn cho hàng xuất khẩu mới nhất

 

Trên là những thông tin về cách xuất hóa đơn cho hàng xuất khẩu mới nhất. Nếu bạn có nhu cầu cần tư vấn hãy liên hệ cho công ty Quang Minh chúng tôi chuyên hoạt động tư vấn Thành lập doanh nghiệp uy tín, chất lượng. Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline 0932068886 để biết thêm thông tin chi tiết. Chúc các bạn thành công!

 • Currently 4.71/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.75 sao của 1262 đánh giá
Hướng dẫn xuất hóa đơn cho hàng xuất khẩu mới nhất
Hướng dẫn xuất hóa đơn cho hàng xuất khẩu mới nhất
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886