THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hướng dẫn thay đổi thành viên góp vốn trong công ty

Quá trình thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là điều tất yếu do sự biến động, thay đổi kinh tế, thị trường và xã hội. Nên việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, trụ sở thành viên góp vốn là điều không  tránh khỏi của các doanh nghiệp sau khi thành lập công ty. Tiếp theo đây Quang Minh sẽ tư vấn nội dung và thủ tục thay đổi thành viên góp vốn trong công ty, giúp các chủ sở hữu Thành lập doanh nghiệp ổn định lại cơ cấu tổ chức kinh doanh.

Hướng dẫn thay đổi thành viên góp vốn trong công ty

Thủ tục hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn của công ty:

 • Thông báo thay đổi thành viên công ty 
 • Danh sách thành viên, cổ đông mới 
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 TV trở lên;
 • Quyết định quan trọng của Chủ tịch hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, Quyết định của Chủ tịch hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 TV trở lên
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn của các thành viên công ty thay đổi
 • Biên bản thanh lý vốn;
 • Lập sổ thông báo thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên và  cổ đông với Công ty cổ phần;
 • Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên nhận chuyển nhượng vốn trong công ty
 • Bản gốc đăng ký kinh doanh và kèm mã số thuế;
 • Các văn bản khác cần thiết

Hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn

Nội dung  thay đổi thành viên góp vốn của doanh nghiệp cần các loại giấy tờ sau:

 • Giấy thông báo thay đổi thành viên góp vốn do người đại diện theo pháp luật đã ký. 
 • Có quyết định về việc thay đổi thành viên góp vốn của Hội đồng thành viên do Chủ tịch Hội đồng thành viên ký.
 • Biên bản họp đầy đủ về việc thay đổi thành viên góp vốn của Hội đồng thành viên có chữ ký của các thành viên dự họp và có đóng dấu treo của công ty.
 • Hợp đồng chuyển nhượng, các giấy tờ có chứng thực hoàn tất việc chuyển nhượng với sự xác nhận của đại diện pháp luật của công ty.
 • Giấy tờ chứng thực của thành viên mới góp vốn vào công ty:

Nếu thành viên mới là cá nhân

 • Nếu là quốc tịch Việt Nam: Bản sao chứng minh nhân dân còn hiệu lực;
 • Nếu là quốc tịch nước ngoài: Bản sao hộ chiếu còn hiệu lực
 • Nếu thành viên mới là tổ chức
 • Bản sao Quyết định thành lập; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký giấy phép kinh doanh / giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; Bản sao Điều lệ hoặc tài liệu tương đương 
 • Bản sao bao gồm một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Bản sao và Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản chính hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế bản sao.

Hướng dẫn thay đổi thành viên góp vốn trong công ty

Việc thay đổi thành viên góp vốn có 4 trường hợp chính sau:

 • Trường hợp 1: Thay đổi thành viên do công ty có sự tiếp nhận thêm thành viên mới;
 • Trường hợp 2: Thay đổi thành viên do việc chuyển nhượng /tặng cho phần vốn góp giữa các thành viên trong doanh nghiệp với nhau hoặc giữa thành viên doanh nghiệp với cá nhân, tổ chức bên ngoài;
 • Trường hợp 3: Thay đổi thành viên góp vốn do thừa kế trong doanh nghiệp
 • Trường hợp 4: Thay đổi thành viên do thành viên không thực hiện cam kết góp vốn và không tuân theo đúng Luật Doanh nghiệp;

Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn trong từng trường hợp cụ thể

1. Trường hợp có sự tiếp nhận thành viên mới, thời gian gia hạn 10 ngày bắt đầu từ ngày làm việc, và từ ngày có quyết định thay đổi, công ty phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Nội dung bao gồm:

 • Tên công ty, địa chỉ, số ngà ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính đới với thành viên là tổ chức, bao gồm họ, tên, quốc tịch, số CNND hoặc hộ chiếu có chứng thực đối với thành viên là cá nhân, giá trị và phần góp vốn, thời điểm, loại tài sản góp vốn, số lượng giá trị tài sản góp vốn của thành viên mới 
 • Phần góp vốn có sự thay đổi của thành viên sau khi tiếp nhận thành viên mới
 • Phần vốn điều lệ của công ty sau khi có sự tiếp nhận thành viên
 • Họ tên đầy đủ và chữ ký của người đại diện pháp luật công ty

Hướng dẫn thay đổi thành viên góp vốn trong công ty

2. Trường hợp thay đổi đổi do có sự chuyển nhượng phần góp vốn, trong 10 ngày làm việc, tính từ ngày quyết định thay đổi, công ty sẽ phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Nôi dung gồm:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với cá nhân; phần vốn góp bao gồm của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng;
 • Phần vốn góp của các thành viên sau khi đã chuyển nhượng; 
 • Thời điểm thực hiện việc chuyển nhượng;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Kèm theo thông báo phải có hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty. 
 
Hướng dẫn thay đổi thành viên góp vốn trong công ty
3. Trường hợp thay đổi thành viên do có sự thừa kế, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh.

Nội dung gồm: 

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty đăng ký 
 • Họ và tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế và của từng người nhận thừa kế trong công ty
 • Thời điểm thành viên thừa kế;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
Hướng dẫn thay đổi thành viên góp vốn trong công ty
4. Đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên góp vốn do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Doanh nghiệp, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh.

Nội dung thông báo gồm:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty; 
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính hoặc họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên không thực hiện cam kết góp vốn và của người nhận góp bù;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Hướng dẫn thay đổi thành viên góp vốn trong công ty

Trên đây Tư vấn Thành lập doanh nghiệp Quang Minh gửi tới các bạn hồ sơ , thủ tục thay đổi thành viên công ty, nếu các bạn không co thời gian cũng như cảm thấy thủ tục rườm rà, thì đừng ngần ngại hãy gọi ngay cho chúng tôi để được đội ngũ Luật sư tư vấn miễn phí, để hiểu rõ chi tiết hơn các văn bản.
 • Currently 4.71/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.75 sao của 3015 đánh giá
Hướng dẫn thay đổi thành viên góp vốn trong công ty
Hướng dẫn thay đổi thành viên góp vốn trong công ty
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886