THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hướng dẫn lập kế hoạch thuế ở Việt Nam

Lập kế hoạch thuế là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi quản lý một doanh nghiệp, đặc biệt là khi bạn vừa thành lập doanh nghiệp ở một thị trường mới. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về hệ thống thuế tại Việt Nam cũng như nêu lên những điểm khác biệt chính giữa hệ thống báo cáo quốc tế và các hệ thống báo cáo địa phương.

Hướng dẫn lập kế hoạch thuế ở Việt Nam

Tổng quan về lập kế hoạch thuế ở Việt Nam

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Việt Nam áp dụng tỷ lệ cố định tiêu chuẩn là 20% (trước đây là 22%). Thuế suất đối với các tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực năng lượng (dầu khí) dao động từ 32% đến 50% tùy theo vị trí địa lý. Các ngành hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản (ví dụ: niken, vàng, đá quý, v.v.) chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 40% hoặc 50% tùy theo địa bàn.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Các ngành được Chính phủ Việt Nam khuyến khích đầu tư và do đó sẽ được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đặc biệt là 10% và 17% trong 15 năm và 10 năm.
 • Giáo dục
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Thể thao/ văn hóa
 • Công nghệ cao
 
Hướng dẫn lập kế hoạch thuế ở Việt Nam
 
 • Nghiên cứu khoa học
 • Phát triển cơ sở hạ tầng
 • Sản xuất phần mềm máy tính
 • Các dự án sản xuất (> 6 nghìn tỷ đồng (khoảng 260 triệu USD) được giải ngân trong vòng 3 năm)
  • Doanh thu hàng năm tối thiểu 10 nghìn tỷ đồng (khoảng 439 triệu USD) vào năm thứ tư
  • Số nhân viên tối thiểu là 3000 vào năm thứ tư
Các lĩnh vực như giáo dục, y tế sẽ được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian hoạt động của dự án.

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam được áp dụng lũy tiến đối với cả người trong nước và người nước ngoài. Người không cư trú phải chịu thuế thu nhập cá nhân cố định 20%.
 
Hướng dẫn lập kế hoạch thuế ở Việt Nam
 

Người nộp thuế thường trú và không cư trú tại Việt Nam

Người nộp thuế thường trú

Một số mức thuế suất khác nhau tùy thuộc vào việc người nộp thuế là cư dân hay không cư trú. Cư trú được xác định trong các yêu cầu dưới đây:
 • Thời gian ở Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong tổng thời gian 12 tháng kể từ ngày đầu tiên đến Việt Nam
 • Có thẻ thường trú 
 • Địa chỉ được đăng ký với cảnh sát lâu hơn 183 ngày.

Người nộp thuế không cư trú

Cá nhân không đáp ứng các yêu cầu trên là người không cư trú.
 
Hướng dẫn lập kế hoạch thuế ở Việt Nam
 

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Tất cả các doanh nghiệp phải nộp VAT đầu ra khi họ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của họ. Các doanh nghiệp cũng nhận được tờ khai thuế GTGT khi họ mua hàng hóa / dịch vụ.

VAT sử dụng phương pháp khấu trừ

Cuối tháng hoặc quý, doanh nghiệp sẽ lấy chênh lệch giữa thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT thu nhập nộp cho cơ quan thuế nếu thuế GTGT đầu ra cao hơn thuế GTGT thu nhập thì doanh nghiệp sẽ nhận được tờ khai thuế GTGT.
Thuế suất tùy theo loại hình kinh doanh và bao gồm 3 mức thuế suất: 0%, 5%, 10%
 • Tỷ lệ tiêu chuẩn: 10%
 • 0% VAT thường thuộc các loại sau:
  • Hàng hóa xuất khẩu
  • Tiêu dùng bên ngoài Việt Nam (miễn thuế)
  • Hàng không
  • Gần biển
  • Dịch vụ vận tải quốc tế
 
Hướng dẫn lập kế hoạch thuế ở Việt Nam
 
 • 5% VAT:
  • Các loại dịch vụ và hàng hóa thiết yếu
  • Dịch vụ khoa học/ kỹ thuật
  • Đường
  • Sách
  • Thực phẩm chưa qua chế biến
  • Thuốc/ thiết bị y tế
  • Sản phẩm/ dịch vụ nông nghiệp
  • Các môn thể thao
  • Nhà ở xã hội
  • Mủ cao su
 
Hướng dẫn lập kế hoạch thuế ở Việt Nam
 

VAT sử dụng phương pháp trực tiếp

VAT (phải tính nộp cơ quan thuế) = Thuế suất * doanh thu
Thuế suất phụ thuộc vào tính chất kinh doanh như mô tả dưới đây:
 • Phân phối hàng hóa: 1%
 • Dịch vụ không đính kèm hàng hóa & Công trình không đính kèm vật tư: 5%
 •  Sản xuất, vận chuyển, Dịch vụ gắn hàng hóa & Vật liệu gắn liền công trình: 3%
 • Khác: 2%
Có 3 cách để nộp thuế cho cơ quan thuế:
 • Nộp tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước nơi kiểm soát của cơ quan thuế
 • Chuyển khoản ngân hàng bằng ủy nhiệm chi
 • Nộp thuế qua Internet Banking
 
Hướng dẫn lập kế hoạch thuế ở Việt Nam
 

Báo cáo Thuế ở Việt Nam như thế nào?

Các báo cáo thuế ở Việt Nam phải tuân theo tiêu chuẩn Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) Hệ thống Kế toán Việt Nam là phiên bản sửa đổi của chuẩn mực kế toán IFRS. Báo cáo thuế được nộp cho cơ quan Thuế quản lý và kiểm soát trực tiếp doanh nghiệp.

Tuân thủ thuế

Dưới đây là các thủ tục báo cáo thuế cần thiết tại Việt Nam:

Báo cáo thuế hàng quý

Ba tài liệu phải được nộp cho cơ quan thuế khu vực:
 • Trả lại thuế VAT
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
 • Báo cáo sử dụng thuế GTGT đầu ra
Sau khi báo cáo đã được nộp, đơn vị phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN dựa trên các tờ khai.
 
Hướng dẫn lập kế hoạch thuế ở Việt Nam
 

Báo cáo thuế hàng năm

Các tài liệu phải nộp cho cơ quan thuế khu vực:
 • Báo cáo tài chính hàng năm
 • Báo cáo hoàn thuế TNCN
 • Bảng kê khai thuế TNDN

Kiểm toán

Các tổ chức tài chính, tổ chức tài chính nước ngoài cũng như các doanh nghiệp niêm yết phải được kiểm toán ít nhất mỗi năm một lần. Quá trình đánh giá phải được hoàn thành trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm thương mại. Tất cả các hoạt động kiểm toán sẽ tuân theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này do Bộ Tài chính và các Chuẩn mực Quốc tế về Kiểm toán ban hành.
 
Hướng dẫn lập kế hoạch thuế ở Việt Nam
 

Chuẩn mực kế toán ở Việt Nam so với chuẩn mực IFRS 

Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) là một chuẩn mực IFRS với những sửa đổi nhỏ do chính phủ Việt Nam thực hiện. Điều này có nghĩa là các báo cáo tài chính không tuân theo định dạng giống như IFRS và là báo cáo duy nhất ở Việt Nam.

Những điểm khác biệt cơ bản giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam

Trình bày báo cáo tài chính

Theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS) 1 phù hợp với Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế quy định rằng việc trình bày các báo cáo tài chính bao gồm các nội dung sau:
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo thu nhập
 • Báo cáo lưu chuyển tiền mặt
 • Tuyên bố về sự thay đổi của công bằng
 • Thuyết minh (bao gồm tóm tắt chính sách kế toán và các ghi chú khác)
Trong khi theo VAS 21, Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu là một phần của thuyết minh chứ không phải là thành phần chính của báo cáo tài chính.
 
Hướng dẫn lập kế hoạch thuế ở Việt Nam
 

Tiết lộ

VAS không yêu cầu công bố các xét đoán, giả định chính và ước tính độ không chắc chắn trong khi IAS yêu cầu công bố bên trong thuyết minh.

Hàng tồn kho - Giá vốn hàng bán

Theo IAS 2, chỉ có phương pháp bình quân gia quyền và Phương pháp nhập trước (FIFO) được phép sử dụng, LIFO bị cấm sử dụng (IAS 2 sửa đổi vào tháng 12 năm 2003) trong khi theo VAS thì được phép sử dụng sử dụng bất kỳ phương pháp nào, tuy nhiên, khi sử dụng LIFO, doanh nghiệp nên tiết lộ về hiệu quả của việc sử dụng LIFO so với FIFO hoặc trung bình có trọng số.

Thiết lập phần mềm kế toán

Do Việt Nam sử dụng các chuẩn mực kế toán riêng nên không thể sử dụng trực tiếp các phần mềm kế toán toàn cầu. Tuy nhiên, miễn là phần mềm kế toán có thể được sửa đổi, bạn sẽ có thể chỉnh sửa cấu hình nó để tuân theo các tiêu chuẩn VAS.
 
Hướng dẫn lập kế hoạch thuế ở Việt Nam
 
Để dễ dàng hơn bạn có thể sử dụng dịch vụ khai báo thuế của chúng tôi, với đội ngũ chuyên nghiệp chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn, đừng chần chừ mà hãy nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được những dịch vụ tốt nhất nhé.
 
 • Currently 4.71/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.75 sao của 2547 đánh giá
Hướng dẫn lập kế hoạch thuế ở Việt Nam
Hướng dẫn lập kế hoạch thuế ở Việt Nam
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886