THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hướng dẫn đóng lệ phí môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập

Thuế môn bài là loại thuế trực thu đã rất quen thuộc với nhiều doanh nghiệp và trở thành nhiệm vụ không thể quên đối với việc đóng thuế cho nhà nước. Với những cá nhân mới thành lập doanh nghiệp, còn nhiều bỡ ngỡ với thuật ngữ này, công ty tư vấn Quang Minh viết bài viết này nhằm cung cấp chi tiết những thông tin cần thiết về thuế môn bài.

1. Lệ phí môn bài là gì?

Thuế môn bài là một loại thuế mà doanh nghiệp phải đóng hằng năm dựa trên tổng số vốn mà doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ đóng trực tiếp lệ phí môn bài cho cơ quan quản lý thuế. Trong trường hợp doanh nghiệp cố tình không đóng hoặc đóng trễ lệ phí môn bài sẽ bị phạt theo quy định pháp luật, và số tiền bị phạt được quy định cụ thể.

Thuế môn bài là thuế bắc buộc với bất kỳ tổ chức kinh doanh nào, thể hiện sự tồn tại của doanh nghiệp.

2. Các trường hợp phải đóng và được miễn thuế môn bài

a. Trường hợp phải đóng thuế môn bài:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật hoặc tổ chức được thành lập theo luật Hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

b. Trường hợp được miễn thuế môn bài

 1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm cố định.
 3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản và nghề hậu cần nuôi cá
 4. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.
 6. Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.
 7. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

         9. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

a) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

b) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

c) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài

        10. các cơ sở GDPT công lập và CSGD mầm non công lập

Xem thêm: Thành lập doanh nghiệp giao nhận tận nơi 

3. Mức đóng lệ phí môn bài:

a. Mức nộp lệ phí môn bài dựa vào vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chi nhánh văn phòng đại diện

 Theo quy định thì có 3 hạn mức sau:

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

 Mức thuế môn bài cả năm

Bậc

Mã Tiều mục

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

Bậc 1

2862

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

Bậc 2

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm

Bậc 3

2864

 

Lưu ý: thuế môn bài đối vớidoanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) sẽ phân làm 2 trường hợp cụ thể như sau:

 • Nếu doanh nghiệp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.
 • Nếu doanh nghiệp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp tương đương 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Trong trường hợp doanh nghiệptạm ngưng kinh doanh cả năm thì không phải nộp thuế môn bài.

b. Mức nộp lệ phí môn bài dựa trên doanh thu bình quân đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Mức lệ phí được phân theo 3 hạn mức sau:

Doanh thu bình quân năm

Mức thuế môn bài cả năm

Mã Tiều mục

Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm

1.000.000 đồng/năm

2862

Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

500.000 đồng/năm

2863

Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm

300.000 đồng/năm.

2864

 

Vậy xác định doanh thu của doanh nghiệp như thế nào? Chúng ta sẽ chia ra làm hai trường hợp cụ thể sau:

 • Trường hợp doanh nghiệp mới ra kinh doanh: doanh thu của doanh nghiệp lúc này là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân năm trước liền kề của hoạt động sản xuất, kinh doanh của các địa điểm kinh doanh.
 • Trường hợp doanh nghiệp đã kinh doanh trở lại: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không xác định được doanh thu của năm trước liền kề do vừa mới kinh doanh lại, thì doanh thu của năm tính thuế của cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề theo quy định sẽ làm cơ sở căn cứ cho doanh thu để tính thuế môn bài.

Bên cạnh đó, nếu cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, địa điểm sản xuất, kinh doanh (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài) thực hiện sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm thì mức lệ phí môn nộp cho bài cả năm, còn đối với 6 tháng cuối năm thì doanh nghiệp nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Lưu ý: Thời hạn cuối cùng để doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài là ngày 30/01 hằng năm. Doanh nghiệp nếu chưa nộp phí, sẽ bị phạt số tiền tương ứng như sau:  0.03 x mức thuế phải đóng x số ngày chậm nộp.

Xem thêm: Thành lập công ty tại TP.HCM

4. Kê khai thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập:

a. Doanh nghiệp nộp tờ khai trực tiếp tại cơ quan thuế:

Doanh nghiệp nộp trực tiếp tờ khai thuế tại cơ quan quản lý thuế. Đầu tiên doanh nghiệp tạo tờ khai theo mẫu đã được trình bãy sẵn trong Nghị định 139/2016/NĐ.  Sau đó, viết giấy nộp tiền.

Lưu ý: Nhằm tối ưu hóa quá trình nộp tờ khai thuế, nhiều cơ quan đã không còn nhận trực tiếp tờ khai thuế, thay vào đó doanh nghiệp phải nộp qua mạng. Chính vì vậy mà doanh nghiệp cần xác nhận xem cơ quan đó có nhận tờ khai không.

b. Doanh nghiệp nộp tờ khai qua mạng:

Việc nộp thuế qua mạng tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp và quá trình nộp thuế này cũng đơn giản hơn nhiều.

Đầu tiên, doanh nghiệp liên hệ mua chữ ký, đăng ký khai và nộp thuế điện tử. Tiếp theo truy cập vào website thuế điện tử thuộc cơ quan nhà nước Việt Nam, tiến hành kê khai theo hướng dẫn chi tiết từ website.

Với hầu hết doanh nghiệp, thuế môn bài là loại thuế trực thu, bắt buộc phải đóng hằng năm của những doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức kinh doanh không thuộc diện miễn thuế. Bài viết này đã nêu chi tiết các hạn mức đống thuế, quy trình, cách thức đống thuế môn bài, mong rằng quý bạn đọc có thể tham khảo và tránh những soi sót không đáng có. Ngoài ra, công ty Quang Minh còn cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ, dịch vụ kế toán uy tín và cả dịch vụ khai báo thuế cho doanh nghiệp. Lấy uy tín là phương châm phát triển bền vững, công ty Quang Minh luôn mang đến dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng, hãy liên hệ nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ trên.

 

 

 

 

 

 • Currently 4.83/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 3446 đánh giá
Hướng dẫn đóng lệ phí môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập
Hướng dẫn đóng lệ phí môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886