THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký vay vốn nước ngoài

Nhu cầu Thành lập doanh nghiệp với quy mô vừa và nhỏ ngày càng phổ biến trong thị trường kinh doanh tại Việt Nam. Nhưng hần hết các doanh nghiệp này đều gặp khó khăn về tài chính trong việc triển khai các dự án sản xuất, kinh doanh. Chính vì thế, để giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận được hình thức vay vốn nước ngoài như một giải pháp tài chính, thay vì vay vốn trong nước với nhiều thủ tục phức tạp gây khó cho doanh nghiệp, bài viết này sẽ giúp bạn nắm được một số thông tin cần thiết để thực hiện vay vốn đúng điều kiện pháp luật quy định.

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký vay vốn nước ngoài

Điều kiện doanh nghiệp được vay vốn nước ngoài

Doanh nghiệp đi vay cần đáp ứng các điều kiện chung và điều kiện bổ sung mà pháp luật quy định trong lĩnh vực vay vốn nước ngoài. Thêm vào đó, doanh nghiệp đi vay phải tuân thủ các quy định khi thực hiện ký kết khoản vay nước ngoài. Việc đi vay vốn nước ngoài sẽ thuộc quyền giám sát của Nhà nước khi doanh nghiệp xác nhân đăng ký khoản vay nước nước. Ngoài ra trường hợp một số khoản vay không thuộc nhóm đối tượng cần đăng ký xác nhận với Ngân hàng Nhà nước, thì doanh nghiệp đi vay phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc tuân thủ các điều kiện vay vốn nước ngoài trước pháp luật.
 

Điều kiện chung 

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký vay vốn nước ngoài
 

Lưu ý về mục đích chung thực hiện vay vốn

 • Triển khai dự án sản xuất và kinh doanh, dự án đầu tư có sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài từ bên đi vay;
 • Triển khai dự án sản xuất và kinh doanh, dự án đầu tư có sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài mà bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp (đặc biệt áp dung trong trường hợp vay trung, dài hạn nước ngoài);
Giới hạn mức vay vốn nước ngoài ở trường hợp trên không được vượt quá tỷ lệ góp vốn của bên đi vay trong doanh nghiệp.
 
Ngoài ra cần lưu ý, việc triển khai dự án sản xuất và kinh doanh, dự án đầu tư có sử dụng vốn nước ngoài cần được sự đồng ý và xét duyệt từ phía cơ quan có thẩm quyền, dựa trên các quy định pháp luật Việt Nam và phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên đi vay hoặc doanh nghiệp mà bên đi vay góp vốn.
 

Lưu ý khi thực hiện thỏa thuận vay vốn

 • Việc thỏa thuận diễn ra sự ký kết của hai bên bằng văn bản trước khi thực hiện giải ngân khoản vay;
 • Trường hợp khác các đơn vị tổ chức cho vay ngắn hạn ở nước ngoài yêu cầu thỏa thuận bằng văn bảng trước hoặc ngay tại thời điểm giải ngân khoản vay.
Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký vay vốn nước ngoài

Lưu ý về đồng tiền vay vốn

Đồng tiền vay vốn nước ngoài là ngoại tệ Trường hợp doanh nghiệp được vay vốn nước ngoài bằng đồng Việt Nam khi :
 • Doanh nghiệp đi vay là một tổ chức tài chính vi mô;
 • Loại hình doanh nghiệp đi vay là loại hình Thành lập công ty vốn đầu tư ngoài trực tiếp từ nguồn lợi nhuận được chia từ bên cho vay là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào thành lập doanh nghiệp đi vay;
 • Một số trường hợp khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho vây vốn nước ngoài.

Lưu ý chi phí vay vốn nước ngoài

Chi phí thực hiện việc vay vốn được thỏa thuận giữa doanh nghiệp đi vay, bên cho vay và các bên liên quan khác theo quy định pháp luật. 
 

Điều kiện bổ sung

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký vay vốn nước ngoài
 
 • Trường hợp là doanh nghiệp đi vay là doanh nghiệp nhà nước thì cần phải có cơ quan thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các khoản vay ngắn hạn nước ngoài, cũng như khoản vay trung, dài hạn.
 • Trường hợp doanh nghiệp đi vay không phải doanh nghiệp nhà nước thì dự án đầu tư cần vốn vay phải được cấp giấy chứng nhận đầu tư và mức vay phục vụ cho dự án đó không vượt quá phần chênh lệch giữa tổng vốn đầu tư và vốn vốn góp được định rõ trong giấy chứng nhận đầu tư.
 • Trường hợp các dự án đầu tư thuộc nhóm không được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì phần vốn vay quy định không vượt quá tổng nhu cầu vốn vay tại phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư theo thẩm quyền phê duyệt.

Hướng dẫn quy trình đăng ký vay vốn nước ngoài

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký vay vốn nước ngoài

Bước 1 : Ký hợp đồng

Doanh nghiệp đi vay cần thực hiện ký kết hợp đồng với bên cho vay, hợp đồng cần thể hiện rõ các điều khoản mà hai bên đã thảo luận. Ngoài ra, đặc biết chú ý ghi rõ những điều khoản về việc vi phạm hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng.
 

Bước 2 : Mở tài khoản ngân hàng

Doanh nghiệp đi vay cần mở tài khoản vay nước ngoài cung cấp dịch vụ thực hiện rút vốn, trả nợ nước ngoài, đồng thời thực hiện một số giao dịch chuyển tiền có thể phát sinh trong thời gian hoạt động. Mỗi khoản vay nước ngoài chỉ được thực hiện qua một ngân hàng cung ứng dịch vụ. Doanh nghiệp đi vay có thể dùng một tài khoản ngân hàng cho một hoặc nhiều khoản vay nước ngoài.
 
Trường hợp doanh nghiệp đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thì doanh nghiệp chỉ cần sử dụng trực tiếp tài khoản vốn đầu tư cho các hoạt động thu, chi liên quan đến dự án đầu tư.
 

Bước 3 : Chuẩn bị hồ sơ 

Nếu doanh ngiệp đi vay chọn hình thức trực tuyến, cần khai báo Đơn đăng ký thay đổi khoản vay trên Trang điện tử và thực hiện quy trình in, ký, đóng dấu đơn từ trang điện tử.
 
Nếu doanh nghiệp đi vay chọn hình thức nộp truyền thống, cần làm mẫu đơn theo quy định và nộp cho Ngân hàng Nhà nước khi hồ sơ hoàn thành.
 

Bước 4 : Đăng ký tài khoản doanh nghiệp trực tuyến

Doanh nghiệp truy cập website https://qlnh-sbv.cic.org.vn/qlnh/ và thực hiện bổ sung các thông tin cần thiết theo quy định và gửa yêu cầu đăng ký khi hoàn thành. Tiếp đến doanh nghiệp cần in tờ khai đăng ký cấp tài khoản kèm ký tên và đóng dấu sau đó gửi đến Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra khi nộp tờ khai doanh nghiệp cần bổ sung thêm giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong vòng 03 ngày làm việc, Ngân hàng Nhà nước sẽ xét duyệt và tiến hàng cấp tài khoản cho doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được thông báo qua email mà đơn vị đã đăng ký.
 

Bước 5 : Lập hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký vay vốn nước ngoài
Doanh nghiệp đi vay cần gửi hồ sơ đăng ký thông qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan xác nhận đăng ký khoản vay mà pháp luật Việt Nam quy định trong thời hạn cho phép.
 

Bước 6 : Xác nhận của Nhà nước về hồ sơ đăng ký

Trong thời hạn làm việc 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ các giấy tờ hồ sơ mà doanh nghiệp cung cấp theo yêu cầu. Trường hợp hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài đổi ra đồng Việt Nam thì phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và thời gian xem xét khoảng 45 ngày kể từ ngầy nhận hồ sơ đầy đủ. Nếu hồ sơ bị từ chối, Ngân hàng Nhà nước sẽ đính kèm văn bản nêu rõ lý do hồ sơ không được xét duyệt.
 

Bước 7 : Ngân hàng Nhà nước cậ nhật thông tin khoản vay cho doanh nghiệp

Sau khi công tác xét duyệt hồ sơ hoàn thành, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành cập nhật thông tin lên Trang điện tử hoặc tạo mã khoản vay để lưu trữ thông tin vào cơ sở dữ liệu vay va trả nợ nước ngoài cho doanh nghiệp thuộc trường hợp không được Chính phủ bảo lãnh.
 

Bước 8 : Thực hiện báo cáo định kỳ khoản vay

Doanh nghiệp cần thực hiện định kỳ khai báo các khoản vay nước ngoài theo quý, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo. Thực hiện báo cáo bằng văn bản về các khoản vay ngắn hạn, trung, dài hạn của doanh nghiệp heo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Sẽ có môt số trường hợp ngân hàng cung ứng dịch vụ cần doanh nghiệp báo cáo đột xuất các khoản vay theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký vay vốn nước ngoài
 
Mong bài viết trên đã cho bạn có cái nhìn tổng quan về vấn đề vay vốn nước ngoài của doanh nghiệp. Nếu bạn có dự định thành lập công ty cho riêng mình, vui lòng liên hệ đến hotline 0932 068 886 tổng đài thành lập công ty online Quang Minh sẽ giải đáp mọi thắc mắc của doanh nghiệp.
 • Currently 4.71/5
4.75 sao của 2325 đánh giá
Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký vay vốn nước ngoài
Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký vay vốn nước ngoài
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing

Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing

Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing

Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing

Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất

Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất

Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp

Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn

Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn

Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886