THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Hướng dẫn đăng ký thành lập công ty bảo hiểm năm 2022

Sau đợt dịch bệnh vừa qua nhu cầu khách hàng tìm đến các công ty kinh doanh bảo hiểm ngày càng tăng mạnh. Do vậy nếu bạn có dự định thành lập công ty bảo hiểm nhưng chưa biết quy trình Thành lập công ty cần những gì thì hãy tiếp tục theo dõi các thông tin được đề cập ngay bên dưới bài viết này để việc thành lập công ty trở nên đơn giản và đúng theo quy định pháp luật.

Trước khi đi vào quy trình thành lập công ty, bạn cần phải lên bước chuẩn bị các tệp hồ sơ, giấy tờ liên quan và đáp ứng đầy đủ điều kiện mà pháp luật yêu cầu đối với một công ty bảo hiểm.
Hướng dẫn đăng ký thành lập công ty bảo hiểm năm 2022

Điều kiện thành lập công ty

Về chủ thể thành lập

Đối với cá nhân và tổ chức tham gia góp vốn (điều kiện chung)
 • Cá nhân và tổ chức không nằm trong phạm vi đối tượng bị pháp luật cấm theo quy định;
 • Khi tham gia góp vốn cá nhân và tổ chức phải góp vốn bằng tiền, không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của cá nhân và tổ chức khác;
 • Vốn điều lệ của tổ chức tham gia góp vốn phải từ 10% trở lên, ngoài ra hoạt động kinh doanh của tổ chức có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép;
 • Ngành, nghề kinh doanh của tổ chức thuộc ngành nghề yêu cầu vốn pháp định cần phải đảm bảo vốn chủ sở hữu – vốn pháp định = tối thiểu số vốn điều lệ dự kiến góp;
Đối với  tổ chức nước ngoài
 • Doanh nghiệp bào hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép và ủy quyền để góp vốn Thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam. 
 • Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đăng ký;
 • Tối thiểu tổng tài sản là 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ;
 • Doanh nghiệp trụ sở chính không vi phạm các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
Hướng dẫn đăng ký thành lập công ty bảo hiểm năm 2022
 
Đối với tổ chức địa bàn Việt Nam 
 • Tối thiểu tổng tài sản khoản 2000 tỷ vnd vào năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Về loại hình công ty

Hiện nay trên thị trường thành lập doanh nghiệp phổ biến 4 loại hình chính là công ty tnhh, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Bạn có thể chọn lựa các loại hình doanh nghiệp trên dựa vào vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, mục tiêu, hoạt động, cơ cấu tổ chức để chọn loại hình doanh nghiệp mong muốn.
 

Về đặt tên công ty

Đối với tên doanh nghiệp là tên tiếng Việt cần đáp ứng 2 thành tố và được sắp xếp theo thứ tự : loại hình doanh nghiệp + tên riêng. Tên riêng được viết căn cứ theo bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm ký hiệu.
 

Về trụ sở công ty

Trụ sở công ty thuộc lãnh thổ Việt Nam, ngoài ra công ty cần cung cấp địa chỉ, số điện thoại, số fax,... của trụ sở rõ ràng và chính xác cho cơ quan thuộc địa bàn quản lý. Ngoài ra trụ sở không được đặt tại các khu vực mà pháp luật quy định cấm hoạt động thương mại.
 

Về người đại diện pháp luật

Người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về dân sự, cũng như đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thẩm quyền pháp luật.
Hướng dẫn đăng ký thành lập công ty bảo hiểm năm 2022
 

Về vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên, cổ đông và chủ sở hữu góp vào thành lập doanh nghiệp. Không có quy định tối thiểu định mức vốn điều lệ, vì vậy công ty có thể đăng ký vốn điều lệ dựa trên ngân sách hiện tại và loại hình kinh doanh mà công ty dự kiến. Đặc biệt chú ý mức vốn diều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định được quy định trong ngành nghề kinh doanh bảo hiểm.
 

Về ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Hướng dẫn đăng ký thành lập công ty bảo hiểm năm 2022
 
Công ty có thể tham khảo một số ngành, nghề trong lĩnh vực bảo hiểu để đăng ký kinh doanh đúng theo quy định pháp luật cụ thể :
 • 6511-65110 : Bảo hiểm nhân thọ, công ty nhận tiền đóng và chi trả bảo hiểm hàng năm, đáp ứng các chính sách của bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm từ kỳ, bảo hiểm hỗn hợp.
 • 6512-65120 : Bảo hiểm phi nhân thọ, công ty cung cấp các dịch vụ bảo hiểm khác lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ như (bảo hiểm tài sản, bảo hiểm thiệt hại, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh, bảo hiểm nông nghiệp,...)
 • 65131 : Bảo hiểm y tế, công ty nhận tiền đóng bảo hiểm khách hàng theo định kỳ về khám chữa bệnh, chi trả các dịch vụ y tế khác được thực hiện tại cơ sở khám chữa bệnh mà khách hàng đã đăng ký.
 • 65139 : Bảo hiểm y tế khác, công ty nhận tiền bảo hiểm khách hàng về tại nạn con người, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, cũng như chi trả các thiệt hại sức khỏe cho khách hàng cho phạm vi quy định.

Về vốn pháp định

Hướng dẫn đăng ký thành lập công ty bảo hiểm năm 2022
 
Công ty bảo hiểm nhân thọ : 
 • Các công ty kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, trừ các trường hợp bảo hiểm liên kêt đơn vị, bảo hiểm hưu trí, thì sẽ có mức vốn : 600 tỷ vnd.
 • Các công ty kinh doanh bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí, có mức vốn : 800 tỷ vnd.
 • Các công ty kinh doanh bảo hiểm liên kết và bảo hiểm hưu trí, mức vốn pháp định là 1000 tỷ vnd.
Công ty bảo hiểm phi nhân thọ
 • Mức vốn pháp định của công ty kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe (thuộc chi nhánh nước ngoài là 200 tỷ vnd.
 • Công ty kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả 02 loại hình bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe, sẽ có mức vốn là 700 tỷ vnd (thuộc doanh nghiệp tái bảo hiểm).
Sau khi tham khảo và xem qua các điều kiện mà pháp luật yêu cầu đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm. Tiếp đến doanh nghiệp cần lập hồ sơ thành lập công ty, bao gồm các giấy tờ và thông tin cụ thể như sau :
Hướng dẫn đăng ký thành lập công ty bảo hiểm năm 2022
 • Nộp đơn đề nghị cấp giấy thành lập doanh nghiệp cho cơ quan có thẩm quyền;
 • Thông tin dự thảo về số vốn điều lệ của doanh nghiệp (dự kiến);
 • Cung cấp phương án hoạt động 05 năm đầu của công ty;
 • Bản sao giấy tờ tùy thân của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn trong công ty, tất cà đều phải có chứng thực rõ ràng;
 • Cung cấp thông tin về các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, của loại sản phẩm bảo hiểm mà công ty dự kiến sẽ đăng ký kinh doanh;
 • Cung cấp các giấy tờ minh chứng cho việc xây dựng và thiết lập cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động kinh doanh;
 • Cung cấp biên bản họp của chủ đầu tư về các thông tin vốn thành lập công ty, danh sách cổ đông góp vốn, dự thảo vốn điều lệ,...;
 • Nếu chủ sở hữu không trực tiếp nộp hồ sơ thì cần phải cung cấp thêm giấy ủy quyền cho người đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập công ty;
 • Cung cấp văn bản cam kết của chủ đầu tư tham gia góp vốn, đáp ứng các quy định về cơ cấu vốn điều lệ.
Sau khi hoàn thành hồ sơ, công ty sẽ nộp cho Bộ tài chính là cơ quan trực tiếp xem xét và cấp giấy phép thành lập, hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.
Khi công ty được cấp giấy phép đăng ký thành lập doanh nghiệp, công ty tiến hành hoàn thành các khoản thuế theo quy định pháp luật áp dụng cho lĩnh vực bảo hiểm gồm các loại thuế : thuế môn bài, thuế, giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất (nếu công ty thuê đất của Nhà nước).
Hướng dẫn đăng ký thành lập công ty bảo hiểm năm 2022
 
Công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn Quang Minh chuyên hỗ trợ tư vấn các thủ tục, giấy tờ cần thiết trong thành lập doanh nghiệp. Nếu bạn có thắc mắc cần được giải đáp thì hãy liên hệ đến hotline 0932 068 886 để nhận được sự tư vấn miễn phí từ đội ngũ nhân viên của công ty chúng tôi.
 • Currently 4.87/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.95 sao của 2930 đánh giá
Hướng dẫn đăng ký thành lập công ty bảo hiểm năm 2022
Hướng dẫn đăng ký thành lập công ty bảo hiểm năm 2022
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886