THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Giải pháp tranh chấp hợp đồng tại Việt Nam

Hợp đồng là văn bản thỏa thuận, giao dịch giữa các bên về việc thực hiện công việc, trong đó có quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để pháp luật định hướng và thực hiện. 
Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có trường hợp quyền và nghĩa vụ của các bên bị vi phạm dẫn đến tranh chấp. Có thể nói, tranh chấp hợp đồng là sự xung đột, bất đồng giữa các bên trong quan hệ hợp đồng về việc thực hiện hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc trong đó một trong các bên cố tình không thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận. Hãy cùng Tư vấn Thành lập doanh nghiệp Quang Minh tìm hiểu những thông tin sau:

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hiện nay, trên thực tế, các tranh chấp hợp đồng thường được giải quyết thông qua 4 phương thức chính sau:
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua thương lượng: Đây là phương thức được các bên tranh chấp lựa chọn hàng đầu và trên thực tế, hầu hết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại đều được giải quyết bằng phương thức này. Nhà nước khuyến khích các bên áp dụng phương thức tự thương lượng để giải quyết tranh chấp trên nguyên tắc tôn trọng thỏa thuận đúng đắn của các bên.
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua hòa giải: Hòa giải là việc các bên thông qua một trung gian (hòa giải viên / trung tâm hòa giải) để cùng nhau bàn bạc, thống nhất đưa ra giải pháp giải quyết bất đồng giữa họ và tự nguyện thực hiện giải pháp đã thỏa thuận thông qua hòa giải.
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua trọng tài: các bên đồng ý đưa tranh chấp đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh giữa họ ra trung tâm trọng tài. Sau khi xem xét tranh chấp, trọng tài sẽ đưa ra phán quyết có hiệu lực đối với tranh chấp.
 • Giải quyết tranh chấp kinh doanh thông qua Tòa án: Đây là phương thức giải quyết tranh chấp mà các bên thông qua cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết.

Giải pháp tranh chấp hợp đồng tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng

Đối với từng phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng sẽ có các cơ quan tương ứng có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng bao gồm:
 • Đối với giải quyết thông qua phương thức thương lượng: các bên gặp nhau, bàn bạc để tìm ra giải pháp khắc phục mâu thuẫn. Trong phương thức này, các bên cũng có thể nhờ đến sự hỗ trợ của các luật sư để phân tích căn cứ pháp lý và đưa ra lời khuyên để các bên hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình để tìm ra hướng giải quyết cũng như dung hòa quyền và nghĩa vụ của các bên.
 • Đối với giải quyết bằng phương thức hòa giải: hòa giải viên thực hiện việc hòa giải hay còn gọi là hòa giải viên;
 • Đối với giải quyết bằng trọng tài: hội đồng trọng tài;
 • Đối với việc giải quyết theo phương thức tố tụng tư pháp: Tòa án nhân dân.

Người thứ ba tiến hành hòa giải (hòa giải viên)

Phương thức hòa giải là phương thức xuất hiện sớm nhất và nó được sử dụng đầu tiên khi có tranh chấp hợp đồng. Hòa giải là khi các bên tranh chấp bàn bạc, thống nhất đi đến thống nhất về giải pháp giải quyết vấn đề chưa thống nhất và tự nguyện thực hiện giải pháp đã thỏa thuận thông qua hòa giải. Khi lựa chọn phương thức hòa giải, các bên có thể tiến hành theo một trong các cách sau:
 • Tự hòa giải: là việc các bên tranh chấp tự thảo luận để thống nhất cách giải quyết tranh chấp mà không cần sự tác động hoặc trợ giúp của hòa giải viên (tương tự như tự thương lượng).
 • Hòa giải thông qua người thứ ba: là việc các bên tranh chấp tiến hành hòa giải với nhau dưới sự hỗ trợ, giúp đỡ của người thứ ba (hòa giải viên). Hòa giải viên có thể là cá nhân, tổ chức, Tòa án do các bên tranh chấp lựa chọn hoặc pháp luật quy định.
 • Hòa giải ngoài Tòa án: là việc các bên tiến hành hòa giải trước khi nộp đơn khởi kiện ra Tòa án hoặc Trọng tài.
 • Hòa giải trong tố tụng: là hòa giải được tiến hành tại Tòa án, Trọng tài khi các cơ quan này giải quyết tranh chấp theo đơn yêu cầu của một bên (hòa giải có sự hỗ trợ của Tòa án hoặc Trọng tài). Tòa án hoặc trọng tài sẽ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên và quyết định này có hiệu lực thi hành đối với các bên.
Như vậy, việc hòa giải viên tiến hành hòa giải xảy ra khi các bên tranh chấp tiến hành theo phương thức hòa giải. Đối với hòa giải thông qua người thứ ba, hòa giải viên có thể là cá nhân, tổ chức hoặc Tòa án được lựa chọn theo thỏa thuận của các bên tranh chấp hoặc theo quy định của pháp luật. Thông thường, cá nhân được chọn làm hòa giải viên - người có uy tín, được các bên tin cậy và có kiến thức chuyên môn về vấn đề đang tranh chấp. Đối với tranh chấp hợp đồng lao động, hòa giải viên lao động là người có thẩm quyền tiến hành hòa giải. 
Việc hòa giải không nhằm xác định ai đúng ai sai mà dựa trên chứng cứ và các quyền và nghĩa vụ pháp lý để đưa ra phán quyết như trọng tài hay Tòa án. Vì vậy, hòa giải viên không đưa ra giải pháp mà chỉ giúp thương lượng để tìm ra lợi ích chung, giải pháp mà hai bên đều chấp nhận và tự nguyện tuân thủ.
Giải pháp tranh chấp hợp đồng tại Việt Nam

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua trung tâm trọng tài, trọng tài viên

Không phải tất cả các tranh chấp hợp đồng đều là đối tượng của trọng tài. Theo quy định tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại 2010, Trọng tài viên có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp sau đây:
 • Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại;
 • Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại;
 • Các tranh chấp khác giữa các bên theo quy định của pháp luật được giải quyết bằng Trọng tài.
Tuy nhiên, trọng tài có thẩm quyền giải quyết một vụ tranh chấp cụ thể khi có thỏa thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài là việc các bên thỏa thuận đưa tranh chấp đã hoặc sẽ phát sinh giữa họ ra trọng tài. Trong thỏa thuận trọng tài, các bên được quyền thỏa thuận lựa chọn trọng tài viên phù hợp, chỉ định trọng tài viên thành lập hợp đồng (hoặc ủy ban) giải quyết tranh chấp. Khi đã có thỏa thuận trọng tài, các bên chỉ có thể khởi kiện ra trọng tài theo thỏa thuận. Tòa án không tham gia giải quyết nếu các bên đã thỏa thuận giải quyết thông qua trọng tài, trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài đó vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thi hành.
Ở Việt Nam, trọng tài được tổ chức dưới hình thức các trung tâm trọng tài thường trực. Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và các Trung tâm Trọng tài được thành lập theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010. Trọng tài hoạt động theo nguyên tắc xét xử một lần, phán quyết của trọng tài là chung thẩm: các bên không được khiếu nại lên Tòa án hoặc các các tổ chức. Các bên tranh chấp phải thực hiện phán quyết của trọng tài trong thời hạn do phán quyết quy định. Tuy nhiên, các bên có quyền yêu cầu Tòa án hủy phán quyết của trọng tài trong một số trường hợp. 
Giải pháp tranh chấp hợp đồng tại Việt Nam

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua Tòa án nhân dân

Khi xảy ra tranh chấp hợp đồng, nếu các bên không thương lượng, hòa giải được với nhau thì có thể giải quyết tại Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân có thẩm quyền đối với hầu hết các tranh chấp. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng của Tòa án được xác định theo 4 bước:
Bước 1: Thẩm quyền theo các trường hợp
Xác định thẩm quyền theo vụ án là xác định tranh chấp có thuộc thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Tòa án hay không. Bộ luật Dân sự 2015 quy định cụ thể thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Tòa án theo vụ việc từ Điều 26 đến Điều 34. Cụ thể:
 • Tranh chấp hợp đồng dân sự là vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại Khoản 3 Điều 26;
 • Tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại theo Điều 30;
 • Tranh chấp hợp đồng lao động theo Điều 32.
Bước 2: Thẩm quyền theo cấp độ xét xử
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân chia thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Tòa án thành các cấp sau đây:
 • Tòa án nhân dân tối cao;
 • Tòa án nhân dân cấp cao;
 • Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Tòa án nhân dân cấp tỉnh);
 • Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Tòa án nhân dân cấp huyện);
 • Tòa án quân sự.
 • Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp quy định tại Điều 35 và Điều 36 của Luật tố tụng dân sự; Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp quy định tại Điều 37 và Điều 38 của Luật tố tụng dân sự.

Giải pháp tranh chấp hợp đồng tại Việt Nam

Bước 3: Cơ quan lãnh thổ
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:
 • Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng theo thủ tục sơ thẩm về hợp đồng dân sự, thương mại và lao động quy định. tại các Điều 26, 28, 30 và 32 Luật Tố tụng dân sự;
 • Các đương sự có quyền thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi nguyên đơn cư trú, làm việc nếu nguyên đơn là cá nhân, nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết việc dân sự, kinh doanh. tranh chấp thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Luật này;
 • Nếu đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ có Tòa án nơi có bất động sản mới có thẩm quyền giải quyết.
Lưu ý:  Trong trường hợp vụ việc dân sự đã được Tòa án thụ lý và đang giải quyết theo quy định của Bộ luật về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ thì phải được Tòa án đó tiếp tục giải quyết mặc dù trong quá trình giải quyết có thay đổi nơi cư trú, trụ sở chính hoặc địa chỉ giao dịch của các bên.
Bước 4: Thẩm quyền của Tòa án tùy thuộc vào sự lựa chọn của nguyên đơn
Nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại, hợp đồng lao động trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Tố tụng dân sự.
Nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của nguyên đơn thì nguyên đơn có quyền yêu cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng nơi bị đơn có tài sản giải quyết:
 • Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động của chi nhánh tổ chức thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi tổ chức có trụ sở chính hoặc nơi tổ chức có chi nhánh giải quyết;
 • Trường hợp bị đơn không có nơi cư trú, làm việc, trụ sở tại Việt Nam hoặc vụ án có tranh chấp về cấp dưỡng thì nguyên đơn có quyền yêu cầu Tòa án nơi mình làm việc, cư trú, có trụ sở giải quyết;
 • Nếu có tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có quyền yêu cầu Tòa án nơi mình làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra sự cố gây thiệt hại giải quyết;
 • Nếu có tranh chấp về bồi thường thiệt hại, quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác của người lao động thì nguyên đơn là người lao động có quyền yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc giải quyết;
 • Trường hợp tranh chấp về việc sử dụng lao động của người nhận thầu, người làm trung gian thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi người sử dụng lao động chính cư trú, làm việc, có trụ sở chính hoặc nơi người giao thầu, người trung gian cư trú, làm việc giải quyết;
 • Trường hợp tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi thực hiện hợp đồng giải quyết;
 • Trường hợp bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở ở nhiều nơi khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi một trong các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết;
 • Trường hợp có tranh chấp về bất động sản mà bất động sản có ở các địa phương khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi có bất động sản giải quyết;
 • Trường hợp có tranh chấp về bất động sản mà bất động sản có ở các địa phương khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi có bất động sản giải quyết;

Giải pháp tranh chấp hợp đồng tại Việt Nam

Sau khi xác định thẩm quyền của Tòa án thì Tòa án có thẩm quyền nhận đơn khởi kiện và xem xét đơn khởi kiện. Nếu đơn yêu cầu hợp lệ thì Tòa án thông báo cho nguyên đơn về việc nộp phí, tạm ứng lệ phí. Sau khi nhận được biên lai lệ phí và tiền tạm ứng lệ phí, Tòa án thụ lý vụ án.
Tòa án nhân dân giải quyết tranh chấp theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục do Luật tố tụng dân sự quy định.
Quý khách hàng có khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải quyết tranh chấp hợp đồng vui lòng liên hệ Quang Minh để được tư vấn giải pháp nhanh nhất, chính xác và hiệu quả nhất!  
 
 • Currently 4.75/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 3128 đánh giá
Giải pháp tranh chấp hợp đồng tại Việt Nam
Giải pháp tranh chấp hợp đồng tại Việt Nam
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886