THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gia hạn nộp thuế và hồ sơ gia hạn nộp thuế

Vừa qua, Quang Minh – đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ khai báo thuế có nhận được mail từ một bạn với nội dung như sau:
Chào Quang Minh, hiện tại tôi đang làm việc trong một doanh nghiệp và đang tìm hiều về vấn đề gia hạn thuế để áp dụng đối với doanh nghiệp của mình trong thời gian tới nếu gặp phải vấn đề tương tự. Cảm ơn 
Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu đến Quang Minh, vì bạn đưa ra một yêu cầu chung chung và chưa nêu ra trường hợp gia hạn thuế cụ thể là trong trường hợp nào, nên chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn và quý khách hàng có cùng thắc mắc một cách tổng quát nhất để bạn năm được vấn đề nhé.

Cơ sở pháp lý

gia-han-nop-thue-va-ho-so-gia-han-nop-thue-quangminh

 • Luật quản lý thuế năm 2019
 • Thông tư 111/2013/TT- BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân...
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng...
 • Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế...

Nội dung tư vấn

1. Chủ thể có nghĩa vụ khai nộp thuế cho nhà nước

Chủ thể có nghĩa vụ khai nộp thuế cho nhà nước là tổ chức, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, cụ thể bao gồm các chủ thể sau:

Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế :

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Văn phòng Luật sư, Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, Xí nghiệp liên doanh dầu khí, Công ty điều hành chung.

 • Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế trong tất cả các lĩnh vực.

 • Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

gia-han-nop-thue-va-ho-so-gia-han-nop-thue-quangminh

Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm:
 • Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ dầu, khí hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam;

 • Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp;

 • Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm công hoặc tổ chức, cá nhân khác;

 • Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài;

 • Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đại diện có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài nhưng thường xuyên thực hiện việc giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác về cơ sở thường trú thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó.
 • Tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ, có thu nhập chịu thuế.
Tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Gia hạn nộp thuế và hồ sơ gia hạn nộp thuế

2. Gia hạn nộp thuế.

2.1 Các trường hợp được gia hạn nộp thuế

Người nộp thuế được xem xét đề nghị gia hạn nộp thuế khi thuộc một trong những trường hợp sau đây:
 • Thứ nhất, người nộp thuế bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng theo quy định bao gồm: Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ....

 • Thứ hai, người nộp thuế phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

gia-han-nop-thue-va-ho-so-gia-han-nop-thue-quangminh

Ví dụ: Doanh nghiệp A đang có địa bàn sàn xuất tại xã B huyện C tỉnh X nhưng do có chính sách làm đường và mở rộng doanh trại quân đội vào đến phần đất của doanh nghiệp A đang sản xuất, nên Uỷ ban nhân dân tỉnh X có văn bản thông báo và sẽ ban hành quyết định di dời cơ sỏ sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Như vậy Người nộp thuế thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế được nêu ở trên thì được gia hạn nộp thuế một phần hoặc toàn bộ tiền thuế phải nộp.

Người nộp thuế được gia hạn nộp thuế trong thời gian cụ thể như sau:

 • Không quá 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đốì với trường hợp người nộp thuế gặp phải sự kiện bất khả kháng.
 • Không quá 01 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp quy định người nộp thuế phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Gia hạn nộp thuế và hồ sơ gia hạn nộp thuế

Người nộp thuế không bị phạt và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền nợ thuế trong thời gian gia hạn nộp thuế.

Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp ( Cục trưởng Cục thuế hoặc Chi cục trưởng Chi cục thuế) căn cứ hồ sơ gia hạn nộp thuế để quyết định số tiền thuế được gia hạn, thời gian gia hạn nộp thuế.

2.2 Gia hạn nộp thuế trong trường hợp đặc biệt

Chính phủ quyết định việc gia hạn nộp thuế cho các Đối tượng, ngành, nghề kinh doanh gặp khó khăn đặc biệt trong từng thời kỳ nhất định. Việc gia hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định.

gia-han-nop-thue-va-ho-so-gia-han-nop-thue-quangminh

Ví dụ như: Trong thời điểm do dịch Covid bùng phát làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước đã ban hành công văn để phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn đó. Cụ thể như trong Công văn số 897/TCT-QLN năm 2020 của Tổng cục thuế về gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bênh Covid – 19

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virut Corona (Covid-19) gây ra đang diễn biến phức tạp, khó lường. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại lớn, gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, không có khả năng nộp thuế đúng hạn.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bị thiệt hại bởi dịch bệnh Covid-19 gây ra, góp phần giúp cho người nộp thuế ổn định sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn; Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai việc thực hiện gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế theo các quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

gia-han-nop-thue-va-ho-so-gia-han-nop-thue-quangminh

Về gia hạn nộp thuế

Quy định trường hợp được gia hạn nộp thuế

Tại khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC ngày 15/5/2017) quy định trường hợp được gia hạn nộp thuế như sau:

a) Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật. Những trường hợp được coi là tai nạn bất ngờ bao gồm: tai nạn giao thông; tai nạn lao động; mắc bệnh hiểm nghèo; bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và tại những vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công bố có dịch bệnh truyền nhiễm; các trường hợp bất khả kháng khác.

gia-han-nop-thue-va-ho-so-gia-han-nop-thue-quangminh

Về hồ sơ, thủ tục đề nghị gia hạn nộp thuế

Tại khoản 3 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên quy định:

Để được gia hạn nộp thuế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, người nộp thuế phải lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế. Hồ sơ bao gồm:

Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN ban hành kèm theo Thông tư này;

Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập;

Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ của một trong các cơ quan, tổ chức sau: cơ quan công an; UBND cấp xã, phường; Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn;

Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có); hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có). Đối với người nộp thuế là pháp nhân thì các tài liệu nêu trên phải là bản chính hoặc bản sao có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của đơn vị.

Gia hạn nộp thuế và hồ sơ gia hạn nộp thuế

Về thẩm quyền gia hạn nộp thuế

Tại điểm a khoản 5 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên quy định:

“a) Đối với trường hợp quy định tại các điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều này: Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế quyết định số tiền thuế được gia hạn, thời gian gia hạn nộp thuế.”

Quang Minh hy vọng rằng những thông trên phần nào giúp bạn có thể hiểu và nắm rõ thông tin có liên quan đến thắc mắc của bạn.  

Để có thể giúp doanh nghiệp thoát khỏi thời kỳ khó khăn, doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ càng về những thông tin chuyên môn pháp lý và nghiệp vụ về thuế, kế toán chi tiết để có thể giúp doanh nghiệp giảm trừ được những mức phí không đáng có trong quá trình kê khai thuế. Ngoài ra nếu công ty bạn không có chuyên môn cao trong lĩnh vực này bạn có thể nhờ đến sự tư vấn, hỗ trợ của Quang Minh về dịch vụ quyết toán thuế và dịch vụ kế toán trọn gói để có thể đảm bảo về việc tránh thuế đúng quy định pháp luật nhé.

 • Currently 4.52/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.55 sao của 1553 đánh giá
Gia hạn nộp thuế và hồ sơ gia hạn nộp thuế
Gia hạn nộp thuế và hồ sơ gia hạn nộp thuế
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886