THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Doanh nghiệp tư nhân cần phải đóng những loại thuế nào?

Thuế là một trong những yêu cầu bắt buộc khi hầu hết các doanh nghiệp nào khi muốn thành lập doanh nghiệp đều phải đóng. Doanh nghiệp tư nhân cũng không ngoại lệ, cũng phải có nghĩa vụ nộp các loại thuế phát sinh trong quá trình kinh doanh hay thành lập doanh nghiệp. Và doanh nghiệp tư nhân thì cẩn phải đóng đầy đủ những loại thuế nào. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin tiếp theo sau đây:

Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm:

Thuế là gì?

Thuế được coi là khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân (cá nhân) và pháp nhân (tổ chức) có quyền và nghĩa vụ thực hiện đối với nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do nhà nước ban hành và quy định, không mang tính chất hoàn toàn đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế.
Nhiều doanh nghiệp thắc mắc không biết thuế để làm gì, nhà nước thu thuế rồi sẽ làm gì với tiền thuế đó, tác dụng của thuế là gì mà các doanh nghiệp phải trích tiền lương, lợi nhuận của mình ra để đóng? 
Thuế là nguồn kinh phí quan trọng cần thiết để duy trì, vận hành và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước nhằm mục đích đó là ổn định và phát triển xã hội.
Đối với thuế bình thường: Nhằm mục đích là để thu ngân sách và điều tiết được nguồn thu nhập xã hội.
Thuế đặc biệt: Nhằm các mục đích đặc biệt khác. Ví dụ như thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào rượu bia, thuốc lá, ô tô nhập khẩu nhằm hạn chế các cá nhân tiêu thụ các hàng hóa này; hay phí thủy lợi nhằm huy động tài chính cho việc phát triển trùng tu hệ thống tưới tiêu, điều tiết nguồn nước của địa phương...
Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký thành lập công ty sẽ được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cấp giấy phép kinh doanh đầy đủ cà mã số thuế thì doanh nghiệp phải tiến hành hồ sơ khai thuế ban đầu với cơ quan thuế và nộp các khoản thuế trong quy định pháp luật.
Doanh nghiệp tư nhân cần phải đóng những loại thuế nào?

Thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp tư nhân

Dựa vào Khoản 1 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định: "a.3) Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thuộc vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với mức thu nhập từ tiền lương, tiền công phải có trách nhiệm khai thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế đối với thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân được uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay là không phát sinh khấu trừ thuế. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân không nảy sinh hay phát sinh trả thu nhập thì không cần phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân."
Như vậy, mặc dù các loại thuế thu nhập cá nhân là loại thuế được đánh vào chủ yếu thu nhập của cá nhân người lao động của doanh nghiệp) nhưng doanh nghiệp trả thu nhập phải có trách nghiệm trong công đoạn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động trước khi trả đủ thu nhập và có trách nhiệm khai, nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.
Về việc khấu trừ thực hiện theo quy định pháp luật tại thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:
Đối với lao đọng cá nhân nào cư trú có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên: Thì được khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần và người lao động sẽ được tính giảm trừ vào phần gia cảnh trước khi khấu trừ. Doanh nghiệp trả thu nhập phải có trách nhiệm quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền.
Đối với cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng: Sẽ khấu trừ trực tiếp 10% tại nguồn trước khi trả thu nhập cho người lao động có tổng mức chi tra từ 2.000.000 đồng trở lên, doanh nghiệp không được tính giảm vào trừ gia cảnh nhưng sẽ được làm cam kết 02/CK-TNCN (nếu có đủ điều kiện) để doanh nghiệp trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế của các cá nhân này.
Đối với cá nhân lao động nào không cư trú: Khấu trừ 20% trước khi thanh toán thu nhập
Ngoài ra, tùy thuộc vào hoạt động của doanh nghiệp, các loại thuế phải đóng của doanh nghiệp tư nhân còn có thể bao gồm thuế khác như tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường,....
Doanh nghiệp tư nhân cần phải đóng những loại thuế nào?

Lệ phí môn bài doanh nghiệp:

Lệ phí môn bài của doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại thuế mà doanh nghiệp tư nhân bắt buộc phải đóng. Đây được coi là một sắc thuế trực thu đánh trực tiếp vào giấy phép kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tư nhân.
Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm phải kê khai và tiến hành nộp lệ phí môn bài cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.
Thời gian nộp lệ phí môn bài của doanh nghiệp tư nhân chậm nhất là vào ngày 30/1 hàng năm.
Một số lưu ý khi nộp lệ phí môn bài: 
 • Lệ phí môn bài của doanh nghiệp tư nhân được đóng theo từng năm và phải đóng vào thời điểm doanh nghiệp được thành lập, Với Quy định 302/2016/tt-BTC tại Thông tư thì doanh nghiệp thành lập vào thời gian từ 01/01 đến 3-/06 thì phải đóng đủ 100% lệ phí mô bài. Nếu thành lập vào thời gian từ 01/07 đến 31/12 thì chỉ nộp 50% mức lệ phí môn bài theo quy định pháp luật.
 • Mức thu lệ phí môn bài của doanh nghiệp được thu dựa trên vốn đầu tư chứng nhận trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư) hoặc dựa trên vốn điều lệ đã ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Nếu doanh nghiệp tư nhân có sự thay đổi vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ, mức thu lệ phí môn bài phải đóng sẽ dựa vào vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ được tính của năm trước liền kề với năm tính lệ phí môn bài.
 • Trong trường hợp vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ ngoại tệ của doanh nghiệp tư nhân cần phải quy đổi thành  Việt Nam Đồng. Điều này nhằm thực hiện mục đích làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài quy định theo tỷ giá mua vào của các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại mà nơi doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài mở tài khoản ngay vào thời điểm nộp thuế. Công ty Quang Minh chúng tôi có hỗ trợ dịch vụ khai báo thuế đối với các doanh nghiệp chưa hiểu rõ hay cần sự trợ giúp trong việc báo cáo thuế doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp tư nhân cần phải đóng những loại thuế nào?

Thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tư nhân:

Quy định tại Điều 4 Luật thuế thuế giá trị gia tăng năm 2008 (đã được sửa đổi và bổ sung vào năm 2013, 2016)  quy định của người nộp thuế là: “Tổ chứ và cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sẽ chịu thuế giá trị gia tăng của tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng”.
Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương thức khấu trừ
Số thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp = Số thuế GTGT của đầu ra - Số thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ
Trong đó:
Số thuế GTGT của đầu ra = Tổng số thuế GTGT của doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bán ra đã ghi trên hóa đơn GTGT.
Thuế GTGT của doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT = số giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra x số với thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp đó.
Số thuế GTGT của đầu vào = Tổng số thuế GTGT của doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ mua vào ghi trên hóa đơn GTGT.
Với tổng số thuế GTGT đã được ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng, dịch vụ (bao gồm tính cả tài sản cố định) dùng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hàng hóa sản phẩm, dịch vụ có chịu thuế GTGT, số thuế GTGT được ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phí nước ngoài.
Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương thức trực tiếp như sau: 
 • Số thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp = Tỷ lệ % x với doanh thu của doanh nghiệp
Đối với tỷ lệ % để tính thuế GTGT doanh nghiệp dựa vào doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau: 
 • Phân phối, cung cấp hàng hóa, sản phẩm: 1%;
 • Dịch vụ, xây dựng không bao gồm thầu nguyên vật liệu: 5%; 
 • Các hoạt động kinh doanh sản xuất, vận tải, dịch vụ hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%; 
 • Các hoạt động kinh doanh khác: 2%. 
Doanh thu để tính vào thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng, còn dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ được chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh doanh nghiệp được hưởng. 
Trong trường hợp các cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp có doanh thu mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa sản phẩm, dịch vụ xuất khẩu của doanh nghiệp thì cần không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.
Doanh nghiệp tư nhân cần phải đóng những loại thuế nào?
Trên đây là những thông tin cơ bản về tất cả các loại thuế mà doanh nghiệp tư cần cần phải biết và có quyền, nghĩa vụ với các thuế. Hy vọng các doanh nghiệp tư nhân năm rõ và tránh được những sai phạm không đáng có. Liên hệ với công ty Quang Minh của chúng tôi để được tư vấn miễn phí. 
 • Currently 4.77/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 1624 đánh giá
Doanh nghiệp tư nhân cần phải đóng những loại thuế nào?
Doanh nghiệp tư nhân cần phải đóng những loại thuế nào?
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886