THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Điều gì xảy ra nếu Công ty bạn không đăng ký nhãn hiệu của mình

Mọi người đều biết rằng có những rủi ro liên quan đến việc bắt đầu một doanh nghiệp mới, đó là lý do tại sao điều quan trọng là bạn phải tìm cách giảm thiểu những rủi ro đó càng nhiều càng tốt. Một trong những mục đầu tiên nên đăng ký và bảo vệ nhãn hiệu của bạn. Nếu bạn quyết định không đăng ký nhãn hiệu của mình hoặc đưa nhãn hiệu đó vào danh sách 'những việc cần làm sau này, điều quan trọng là bạn phải biết những hậu quả có thể có của quyết định không bảo hộ tài sản trí tuệ của bạn.

Điều gì xảy ra nếu Công ty bạn không đăng ký nhãn hiệu của mình

Bằng cách sử dụng dịch vụ thành lập công ty, bạn sẽ đảm bảo đơn đăng ký của mình được chấp nhận và bạn nhận được mức độ bảo vệ đầy đủ mà bạn cần.
Điều gì xảy ra nếu Công ty bạn không đăng ký nhãn hiệu của mình

Một số lý do chính để đăng ký nhãn hiệu của bạn càng sớm càng tốt bao gồm:

 • Đăng ký nhãn hiệu mang lại cho chủ sở hữu nhãn hiệu đó quyền sử dụng hợp pháp. Nếu bạn không đăng ký thương hiệu, biểu trưng và tên của mình làm nhãn hiệu thì không có gì đảm bảo rằng bạn có quyền sử dụng chúng.
 • Bằng cách chọn không đăng ký nhãn hiệu của riêng bạn và kinh doanh, sử dụng và quảng bá tên và biểu tượng doanh nghiệp của bạn, bạn có thể đang vi phạm nhãn hiệu đã đăng ký của thương nhân khác. Nếu không được bên kia cho phép, bạn có thể bị coi là vi phạm luật nhãn hiệu, điều này có thể dẫn đến việc chủ sở hữu nhãn hiệu khẳng định rằng bạn ngừng giao dịch dưới tất cả các tên, biểu trưng và tài sản có liên quan.  
 • Bằng cách không bảo vệ doanh nghiệp của bạn bằng nhãn hiệu đã đăng ký, một nhà kinh doanh khác có thể bắt đầu sử dụng tên tương tự với tên của bạn trong ngành của bạn và bạn có thể không có quyền ngăn chặn họ. 
 • Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ đối với sự thiếu quyền lực mà một nhãn hiệu chưa đăng ký có thể có, theo luật thông thường và luật khác. Ví dụ: nếu ai đó đang sử dụng một nhãn hiệu chưa đăng ký nhưng đã tạo dựng được nhiều thiện chí trong thị trường, họ có thể có một số quyền kiểm soát đối với việc ngăn các thương nhân khác sử dụng cùng một tên. Đối với hầu hết các doanh nghiệp nhỏ, chúng tôi sẽ không bao giờ khuyên bạn nên dựa vào điều này như một lựa chọn. Sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký là cách tốt nhất để đảm bảo bạn duy trì quyền kiểm soát tài sản trí tuệ của mình.

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay

Điều gì xảy ra nếu Công ty bạn không đăng ký nhãn hiệu của mình

Doanh nghiệp Nhà nước

Theo quy định tại Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020
Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Ngoài ra dựa theo hình thức tổ chức và góp vốn mà có các loại doanh nghiệp vốn nhà nước như sau:
 • Doanh nghiệp nhà nước;
 • Công ty cổ phần nhà nước;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có một thành viên;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có 2 thành viên trở lên.
Đây là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân đứng lên xây dựng làm chủ chịu trách nhiệm với pháp luật về các hoạt động cũng như tài sản của doanh nghiệp. Mỗi một cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Doanh nghiệp Tư nhân

Thành lập doanh nghiệp tại TPHCM không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
Đây là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân đứng lên xây dựng làm chủ chịu trách nhiệm với pháp luật về các hoạt động cũng như tài sản của doanh nghiệp. Mỗi một cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
Điều gì xảy ra nếu Công ty bạn không đăng ký nhãn hiệu của mình

Doanh Nghiệp Công ty Cổ phần

Theo quy định tại Điều 111 Luật doanh nghiệp, Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. 
 
Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập; công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.
Điều gì xảy ra nếu Công ty bạn không đăng ký nhãn hiệu của mình

Doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên

Theo quy định tại điều 74 Luật doanh nghiệp 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 
Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Điều gì xảy ra nếu Công ty bạn không đăng ký nhãn hiệu của mình

Doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo quy định tại điều 46 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Điều gì xảy ra nếu Công ty bạn không đăng ký nhãn hiệu của mình

Doanh nghiệp Công ty hợp danh

Theo quy định tại Điều 177 Luật doanh nghiệp 2020, Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó:
Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Xem thêm : Dịch vụ tư vấn thành lập công ty hợp danh nhanh chóng

Điều gì xảy ra nếu Công ty bạn không đăng ký nhãn hiệu của mình

Kinh nghiệm đăng ký thành lập công ty

 • Kinh nghiệm về góp vốn thành lập công ty như: phải cân nhắc số vốn định thành lập công ty và loại hình công ty mà cá nhân tổ chức lựa chọn đăng ký thành lập doanh nghiệp phải phù hợp để sau này dễ kêu gọi đầu tư.
 • Kinh nghiệm về địa chỉ công ty: khi mới thành lập công ty thường phải tối đa chi phí khi kinh doanh nên việc lựa chọn địa điểm kinh doanh không cần phải vị trí đắc địa và có thể lựa chọn thuê văn phòng ảo để đăng ký kinh doanh.
 • Kinh nghiệm lựa chọn người đăng ký đại diện theo pháp luật: là phải lựa chọn người có trình độ chuyên môn cao trong kinh doanh để đại diện công ty tiến hành giao kết các hợp đồng quan trọng của công ty.
 • Kinh nghiệm lựa chọn loại hình doanh nghiệp thành lập: dựa vào tiềm lực kinh tế của doanh nghiệp và khả năng của doanh nghiệp mà lựa chọn mô hình doanh nghiệp phù hợp với công ty mình.

Điều gì xảy ra nếu Công ty bạn không đăng ký nhãn hiệu của mình

 
Nếu bạn vẫn còn những thắc mắc chưa được giải đáp về dịch vụ thành lập công ty thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn thêm về các thủ tục thành lập công ty bao gồm các dịch vụ cho tất cả các loại hình kể trên. Bạn sẽ nhận được dịch vụ thành lập công ty trọn gói, soạn hồ sơ, đăng ký hồ sơ cho doanh nghiệp dựa vào tiềm lực kinh tế của doanh nghiệp và khả năng của doanh nghiệp mà lựa chọn mô hình doanh nghiệp phù hợp với công ty mình. Hãy liên hệ đến hotline 0932 068 886 để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ Công ty tư vấn Quang Minh.
 
 • Currently 4.89/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.95 sao của 1701 đánh giá
Điều gì xảy ra nếu Công ty bạn không đăng ký nhãn hiệu của mình
Điều gì xảy ra nếu Công ty bạn không đăng ký nhãn hiệu của mình
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886