THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online

Điểm mới vế thủ tục đăng ký doanh nghiệp với nghị định 108/2018-nd-cp

Hiện nay các thủ tục thành lập công ty ngày càng dễ dàng hơn. Hãy tham khảo bài viết sau để biết thêm chi tiết nhé!
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Điểm mới vế thủ tục đăng ký doanh nghiệp với nghị định 108/2018-nd-cp

Thành lập công ty là ước mơ của nhiều người nhưng nhiều nhà đầu tư lo ngại các thủ tục thành lập doanh nghiệp khá khó khăn, phức tạp. Hiện nay, các thủ tục được đơn giản hóa đi rất nhiều hãy tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn và nhanh chóng đầu tư kinh doanh nhé.

Điểm mới vế thủ tục đăng ký doanh nghiệp với nghị định 108/2018-nd-cp

Cải cách thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Ngày 23/08/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định số 108/2018/NĐ-CP để sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa một số thủ tục đăng ký kinh doanh. Ngay sau đây, bạn hãy cùng tìm hiểu những điểm mới được quy định trong Nghị định 108, bạn nhé!

Bỏ yêu cầu phải công chứng ủy quyền khi cá nhân không phải là đại diện pháp luật thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Theo khoản 2 điều 1 nghị định 108/2018/NĐ-CP đã là rõ việc ủy quyền như sau:
 • “2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực”. 
Kết luận: việc ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC đã được luật hóa. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh.
 
Điểm mới vế thủ tục đăng ký doanh nghiệp với nghị định 108/2018-nd-cp

Con dấu của doanh nghiệp khi đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh

Bỏ việc đóng dấu trong các hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp như: biên bản họp, quyết định,…Theo Khoản 1 điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP
 • “1. Bổ sung Khoản 4 Điều 4 như sau:
 • 4. Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp”.
Kết luận: Trong Luật Doanh Nghiệp 2014 hay Nghị Định 78/2015/NĐ-CP không đề cập đến việc bắt buộc phải đóng dấu trong các bộ hồ sơ đăng mới thành lập mới, hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp. Và tại khoản 1, Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã quy định rất rõ vấn đề này. Thực tế: Hiện nay vẫn còn rất nhiều Phòng Đăng Ký Kinh Doanh tại các tỉnh/thành phố vẫn bắt buộc phải có đóng dấu vào hồ sơ khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.   
 
Điểm mới vế thủ tục đăng ký doanh nghiệp với nghị định 108/2018-nd-cp

Bỏ việc nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng giấy

Theo khoản 10 điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP
 • “6. Trường hợp thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử, doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh”.
Trước đây: Sau khi nộp thông báo mẫu dấu qua cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp phải in 2 bản và nộp tại sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Về địa điểm kinh doanh có địa chỉ khác tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Khoản 9 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP Trước đó, không được mở địa điểm kinh doanh ở tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khác với địa chỉ trụ sở chính. Mà bắt buộc phải mở chi nhánh. 
 • “2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh:
 • Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.”
Trong Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã bỏ đoạn :
 • “Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.”
Từ ngày 10 tháng 10 năm 2018, việc đăng ký địa điểm kinh doanh ở tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khác tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính đã được chấp nhận. Trước đây: Khi doanh nghiệp cần mở địa điểm kinh doanh ở tỉnh/thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, bắt buộc phải mở chi nhánh hoặc phải mở chi nhánh sau đó mới được thành lập địa điểm kinh doanh. Và điều này đã làm tăng chi phí cũng như phát sinh các thủ tục hành chính đối với các doanh nghiệp.
 
Điểm mới vế thủ tục đăng ký doanh nghiệp với nghị định 108/2018-nd-cp

Bỏ yêu cầu nộp báo cáo tài chính đến thời điểm đăng ký giảm vốn điều lệ

Khoản 14 Điều 14 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP, thì:
 • “4. Trường hợp giảm vốn Điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các Khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.”
Theo điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì: 
 • “Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ”
Như vậy, Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã bỏ đoạn:
 • “kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ”
Từ ngày 10/10/2018, trong trường hợp công ty muốn giảm vốn điều lệ chỉ cần soạn đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định. Và KHÔNG CẦN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH tại thời điểm giảm vốn
 
Điểm mới vế thủ tục đăng ký doanh nghiệp với nghị định 108/2018-nd-cp

Bỏ yêu cầu nộp Điều lệ Công ty TNHH MTV nếu chủ sở hữu công ty là tổ chức

Tại tiết b, khoản 4, điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định:
 • “b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);”
Thì tại tiết b, khoản 4, điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP
 • “b) Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);”
Đã bỏ đoạn: 
 • “Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức”

Điểm mới vế thủ tục đăng ký doanh nghiệp với nghị định 108/2018-nd-cp

Như vậy, kể từ thời điểm ngày 10/10/2018, khi tổ chức thành lập công ty TNHH MTV thì không cần phải nộp Điều Lệ công ty như trước đây. Trên đây là những điểm mới khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo Nghị Định 108/2018/NĐ-CP và theo sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ.  Nếu có thắc mắc hãy liên hệ cho chúng tôi công ty Quang Minh chuyên tư vấn thành lập công ty uy tín sẽ giúp bạn xây dựng công ty hoàn tất thủ tục hồ sơ đi vào hoạt động nhanh chóng tiết kiệm thời gian và chi phí nhé. Chúc các bạn thành công!
 • Currently 4.90/5
4.95 sao của 3050 đánh giá
Điểm mới vế thủ tục đăng ký doanh nghiệp với nghị định 108/2018-nd-cp
Điểm mới vế thủ tục đăng ký doanh nghiệp với nghị định 108/2018-nd-cp
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
MẪU CÔNG VĂN XIN GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỚI NHẤT

MẪU CÔNG VĂN XIN GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỚI NHẤT

Đối với các công ty mới thành lập trong vòng 90 ngày trước ngày kết thúc năm tài chính sẽ đủ...
Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Long An

Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Long An

Long An là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Là tỉnh duy nhất của miền Tây nối liền cửa...
Quy trình Kế toán Bạn nên biết Khi làm Kế toán Viên và Kế toán Tổng hợp

Quy trình Kế toán Bạn nên biết Khi làm Kế toán Viên và Kế toán Tổng hợp

  Xem ngay các buy trình kế toán bạn cần biết khi làm kế toán viên và kế toán tổng hợp,...
Những kinh nghiệm cần lưu ý khi mở công ty giao nhận hàng hóa

Những kinh nghiệm cần lưu ý khi mở công ty giao nhận hàng hóa

Việc thành lập được công ty đã phải trải qua một quá trình phức tạp nhưng việc chuẩn bị có đủ điều...
CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN CHƯA THÔNG BÁO PHÁT HÀNH ĐÃ SỬ DỤNG

CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN CHƯA THÔNG BÁO PHÁT HÀNH ĐÃ SỬ DỤNG

Có nhiều trường hợp, công ty đặt in/mua hóa đơn điện tử chưa làm thông báo phát hành nhưng đã...
Đăng kí kinh doanh tại Bình Dương mới nhất năm 2021

Đăng kí kinh doanh tại Bình Dương mới nhất năm 2021

Bình Dương là một trong những tỉnh có kinh tế tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Ngày càng có...
0932.068.886