THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Điểm mới vế thủ tục đăng ký doanh nghiệp với nghị định 108/2018-nd-cp

Thành lập công ty là ước mơ của nhiều người nhưng nhiều nhà đầu tư lo ngại các thủ tục thành lập doanh nghiệp khá khó khăn, phức tạp. Hiện nay, các thủ tục được đơn giản hóa đi rất nhiều hãy tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn và nhanh chóng đầu tư kinh doanh nhé.

Điểm mới vế thủ tục đăng ký doanh nghiệp với nghị định 108/2018-nd-cp

Cải cách thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Ngày 23/08/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định số 108/2018/NĐ-CP để sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa một số thủ tục đăng ký kinh doanh. Ngay sau đây, bạn hãy cùng tìm hiểu những điểm mới được quy định trong Nghị định 108, bạn nhé!

Bỏ yêu cầu phải công chứng ủy quyền khi cá nhân không phải là đại diện pháp luật thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Theo khoản 2 điều 1 nghị định 108/2018/NĐ-CP đã là rõ việc ủy quyền như sau:
 • “2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực”. 
Kết luận: việc ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC đã được luật hóa. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh.
 
Điểm mới vế thủ tục đăng ký doanh nghiệp với nghị định 108/2018-nd-cp

Con dấu của doanh nghiệp khi đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh

Bỏ việc đóng dấu trong các hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp như: biên bản họp, quyết định,…Theo Khoản 1 điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP
 • “1. Bổ sung Khoản 4 Điều 4 như sau:
 • 4. Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp”.
Kết luận: Trong Luật Doanh Nghiệp 2014 hay Nghị Định 78/2015/NĐ-CP không đề cập đến việc bắt buộc phải đóng dấu trong các bộ hồ sơ đăng mới thành lập mới, hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp. Và tại khoản 1, Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã quy định rất rõ vấn đề này. Thực tế: Hiện nay vẫn còn rất nhiều Phòng Đăng Ký Kinh Doanh tại các tỉnh/thành phố vẫn bắt buộc phải có đóng dấu vào hồ sơ khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.   
 
Điểm mới vế thủ tục đăng ký doanh nghiệp với nghị định 108/2018-nd-cp

Bỏ việc nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng giấy

Theo khoản 10 điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP
 • “6. Trường hợp thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử, doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh”.
Trước đây: Sau khi nộp thông báo mẫu dấu qua cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp phải in 2 bản và nộp tại sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Về địa điểm kinh doanh có địa chỉ khác tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Khoản 9 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP Trước đó, không được mở địa điểm kinh doanh ở tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khác với địa chỉ trụ sở chính. Mà bắt buộc phải mở chi nhánh. 
 • “2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh:
 • Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.”
Trong Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã bỏ đoạn :
 • “Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.”
Từ ngày 10 tháng 10 năm 2018, việc đăng ký địa điểm kinh doanh ở tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khác tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính đã được chấp nhận. Trước đây: Khi doanh nghiệp cần mở địa điểm kinh doanh ở tỉnh/thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, bắt buộc phải mở chi nhánh hoặc phải mở chi nhánh sau đó mới được thành lập địa điểm kinh doanh. Và điều này đã làm tăng chi phí cũng như phát sinh các thủ tục hành chính đối với các doanh nghiệp.
 
Điểm mới vế thủ tục đăng ký doanh nghiệp với nghị định 108/2018-nd-cp

Bỏ yêu cầu nộp báo cáo tài chính đến thời điểm đăng ký giảm vốn điều lệ

Khoản 14 Điều 14 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP, thì:
 • “4. Trường hợp giảm vốn Điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các Khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.”
Theo điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì: 
 • “Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ”
Như vậy, Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã bỏ đoạn:
 • “kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ”
Từ ngày 10/10/2018, trong trường hợp công ty muốn giảm vốn điều lệ chỉ cần soạn đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định. Và KHÔNG CẦN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH tại thời điểm giảm vốn
 
Điểm mới vế thủ tục đăng ký doanh nghiệp với nghị định 108/2018-nd-cp

Bỏ yêu cầu nộp Điều lệ Công ty TNHH MTV nếu chủ sở hữu công ty là tổ chức

Tại tiết b, khoản 4, điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định:
 • “b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);”
Thì tại tiết b, khoản 4, điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP
 • “b) Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);”
Đã bỏ đoạn: 
 • “Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức”

Điểm mới vế thủ tục đăng ký doanh nghiệp với nghị định 108/2018-nd-cp

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP có một số điểm mới như sau:

1. Đơn giản hóa hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Để tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong quá trình gia nhập, hoạt động trên thị trường, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã có một số quy định nhằm đơn giản hóa thành phần hồ sơ cũng như trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể như sau:
 
Một là, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định về việc yêu cầu nộp Điều lệ của chủ sở hữu trong trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên.
 
Theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì một trong các giấy tờ doanh nghiệp phải có khi đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức. Để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã giảm bớt các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên. Theo đó, trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức thì hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp chỉ yêu cầu bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty, không yêu cầu nộp Điều lệ của chủ sở hữu.
 
Hai là, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP cũng bãi bỏ quy định yêu cầu doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính trong trường hợp đăng ký giảm vốn điều lệ công ty.
 
Ba là, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã quy định rõ văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực
 
Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp thì người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Quá trình theo dõi và thực hiện công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp cho thấy có nhiều trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp mà thường ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ bao gồm văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP cũng như các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không quy định cụ thể văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp có phải công chứng, chứng thực hay không. Điều này đã dẫn đến việc áp dụng không thống nhất trong quá trình thực hiện, gây khó khăn cho doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh trong quá trình thực hiện.
 
Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho các Phòng Đăng ký kinh doanh thống nhất thực hiện, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã bổ sung quy định văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
 
2. Đơn giản hóa các quy định liên quan đến con dấu của doanh nghiệp
Luật Doanh nghiệp đã có những quy định cải cách đột phá trong việc quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp, con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật. Thực tiễn đã cho thấy việc cải cách các quy định về con dấu tại Luật Doanh nghiệp cũng như Nghị định số 78/2015/NĐ-CP là hoàn toàn phù hợp và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực hiện triệt để tinh thần của Luật Doanh nghiệp, tiến thêm một bước cải cách nữa trong việc quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã có một số thay đổi nổi bật như sau:
 
Một là, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã bổ sung quy định không bắt buộc doanh nghiệp phải đóng dấu trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Nghị quyết, Quyết định, Biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Quy định này một mặt sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp, đồng thời sẽ hạn chế dần vai trò của con dấu để con dấu không còn là công cụ gây khó khăn cho doanh nghiệp. Với quy định này, lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp sẽ là một trong những lĩnh vực đầu tiên quy định không bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng con dấu.
 
Hai là, nhằm khuyến khích doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã tối giản hóa thủ tục thông báo mẫu dấu. Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Với thủ tục này, doanh nghiệp sẽ không mất thời gian chờ đợi và như vậy thời gian hoàn thành thủ tục hành chính chỉ trong một thời gian rất ngắn (dưới 1 giờ). Điều này dự kiến sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện Chỉ số khởi sự kinh doanh theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới.
Như vậy, kể từ thời điểm ngày 10/10/2018, khi tổ chức thành lập công ty TNHH MTV thì không cần phải nộp Điều Lệ công ty như trước đây. Trên đây là những điểm mới khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo Nghị Định 108/2018/NĐ-CP và theo sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ.  Nếu có thắc mắc hãy liên hệ cho chúng tôi công ty Quang Minh chuyên tư vấn thành lập công ty uy tín sẽ giúp bạn xây dựng công ty hoàn tất thủ tục hồ sơ đi vào hoạt động nhanh chóng tiết kiệm thời gian và chi phí nhé. Chúc các bạn thành công!
 • Currently 4.89/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.95 sao của 2763 đánh giá
Điểm mới vế thủ tục đăng ký doanh nghiệp với nghị định 108/2018-nd-cp
Điểm mới vế thủ tục đăng ký doanh nghiệp với nghị định 108/2018-nd-cp
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn thành lập công ty digital marketing
Digital marketing không còn là ngành nghề xa lạ đối với con người hiện nay. Đây là lĩnh vực kinh doanh tiếp thị,...
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Cách thành lập doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới nhất
Đôi lúc trong giai đoạn đầu Thành lập doanh nghiệp bạn sẽ bắt gặp thuật ngữ “doanh nghiệp ngoài quốc doanh”,...
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp
Con người đang sống ở thời đại đỉnh cao của nền văn hoá hiện đại, công nghệ cao. Chúng ta đang từ bước chuyển...
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Những điều bạn chưa biết về công ty trách nhiệm hữu hạn
Hiện nay, có rất nhiều cấu trúc kinh doanh LLC khác nhau xuất hiện. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn một loại hình...
0932.068.886