THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100%

Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài là công ty được thành lập tại Việt Nam bởi các nhà đầu tư là người nước ngoài và thuộc quyền sở hữu của họ.
Khi đầu tư tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cần hiểu rõ về các văn bản phát luật liên quan cũng như các loại hình đầu tư tại Việt Nam. Một trong những hình thức đầu tư phổ biến của các nhà đầu tư chính là góp vốn thành lập doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có đặc điểm gì và khác biệt như thế nào so với các doanh nghiệp "thuần Việt".
Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100%

Khái niệm về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo khoản 17 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.
Tại khoản 16 Điều 3 của Luật Luật Đầu tư năm 2014 quy định: “Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh”.
Từ hai quy định này chúng ta có thể hiểu rằng: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.
Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100%

Giấy phép doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp vốn nước ngoài đăng ký theo thủ tục thành lập tổ chức kinh tế mới theo quy định của Điều 22 Luật đầu tư 2014 sẽ có 3 loại giấy tờ
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Dấu doanh nghiệp và thông báo mẫu dấu
Doanh nghiệp vốn nước ngoài đăng ký theo thủ tục góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của Điều 26 Luật đầu tư 2014 sẽ có 3 loại giấy tờ
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định chấp thuận cho phép người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 
 • Dấu doanh nghiệp và thông báo mẫu dấu

Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100%

Những ưu và nhược điểm khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài là gì?

Ưu điểm:

Cách điều hành bởi các nhà đầu tư nước ngoài có cách thức khác. Theo thống kê, đa phần cách thức của các doanh nghiệp nước ngoài này thường đem đến hiệu quả kinh tế cao hơn.
Vốn đầu tư dài hạn ít biến động.
Được đầu tư tốt hơn cả về các yếu tố công nghệ, nhân lực và vốn.
Chủ đầu tư được quyền quyết định đối với các vấn đề của công ty do mức vốn sở hữu chiếm tuyệt đối trong các doanh nghiệp này.
Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tự quản lý cũng như chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự thành công hoặc thất bại trong kinh doanh.
Chính vì những ưu điểm trên mà việc thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài tại Việt Nam ngày càng được các tổ chức, cá nhân nước ngoài đẩy mạnh bởi những ưu điểm nổi trội.
Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100%

Nhược điểm:

Quản lý và sử dụng nhân công phải có hệ thống phù hợp, dễ phát sinh bất đồng.
Các chính sách ưu đãi chưa thật sự linh hoạt.
Tuy pháp luật Việt Nam không can thiệp vào cách thức quản lý, mở rộng cho các nhà đầu tư vào kinh doanh, song vẫn giữ một khuôn khổ nhất định để vừa giữ cho thị trường Việt Nam không bị xâm chiếm quá nhiều lại vừa đảm bảo cho những lợi ích của các nhà đầu tư.
Giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài sẽ có sự khác biệt về văn hóa trong kinh doanh, điều này sẽ ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận khách hàng của các doanh nghiệp nước ngoài.
Do giới hạn trong các Điều ước, Cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, với một số lĩnh vực ngành nghề không thể thành lập công ty 100% vốn nước ngoài mà phải tiến hành liên doanh với chủ thể trong nước. Ví dụ: Lĩnh vực quảng cáo giới hạn tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty.
Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100%

Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Về thành viên, cổ đông, chủ sở hữu doanh nghiệp

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông;
Nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam;
Hình thức tổ chức của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được tổ chức dưới các hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài có quyền lựa chọn một loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của mình để thực hiện hoạt động kinh doanh ở Việt Nam: Doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp hợp danh; doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên; doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên; và doanh nghiệp cổ phần.
 
Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100%

Tư cách pháp lý

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam có tư cách pháp nhân hoặc không có tư cách pháp nhân phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà họ đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam. Trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân (không có tư cách pháp nhân), các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo các hình thức công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh đều có tư cách pháp nhân.
 
Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100%

Tỷ lệ sở hữu vốn

Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế. Trừ các trường hợp sau đây:
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai trường hợp trên thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100%

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trước khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật đầu tư 2014.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mà nội dung đó đồng thời là nội dung đăng ký đầu tư thì phải điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại Điều 6 và các Phụ lục 1, 2 và 3 Luật Đầu tư.
Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam.
Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác.
Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nước ngoài vẫn phải đăng ký theo Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam.
Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100%
Nếu bạn còn thắc mắc về các vấn đề xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài hay mọi vấn đề về Đặc điểm công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, hãy liên hệ hotline để được chuyên gia tư vấn trực tiếp và hỗ trợ nhanh chóng nhất.
 • Currently 4.81/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 2092 đánh giá
Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100%
Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100%
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886