THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là mô hình mang tính chất trung gian giữa mô hình công ty đối nhân và mô hình công ty đối vốn. Vì thế, nó kết hợp được những ưu điểm nổi bật của cả hai mô hình này: tăng khả năng huy động vốn so với doanh nghiệp tư nhân; giảm rủi ro cho thành viên (do chế độ trách nhiệm tài sản hữu hạn); đồng thời, do có hạn chế về thành viên tham gia nên việc quản lý không phức tạp và rủi ro như với công ty cổ phần. Đây là mô hình rất thích hợp đối với những nhà đầu tư vừa và nhỏ.

Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Các bước thành lập công ty TNHH 2TV cụ thể như sau:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính
Bước 3: Nhận thông báo về việc thành lập công ty TNHH 2 thành viên từ Sở Kế hoạch và Đầu tư và được cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp (Sau 02 ngày làm việc)
Bước 4: Làm dấu tròn cho doanh nghiệp
Bước 5: Mua chữ ký số theo đúng quy định
Bước 6: Tiến hành nộp tờ khai và lệ phí môn bài
Bước 7: Lựa chọn một ngân hàng phù hợp và mở tài khoản công ty
Bước 8: Gửi thông báo online lên Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Thuế quản lý
Bước 9: Đăng ký sử dụng hóa đơn và nộp thông báo phát hành hóa đơn.
Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2TV trở lên:

 • CMND hoặc Hộ chiếu
 • Giấy đề nghị thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên;
 • Điều lệ thành lập công ty TNHH Hai thành viên trở lên;
 • Danh sách thành viên góp vốn;

Hồ sơ hoàn thành sẽ được nộp trực tiếp tại Phòng kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc địa bàn nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Công tác xét duyệt và cấp giấy chứng nhận trong vòng từ 06-08 ngày làm việc, kể từ khi cơ quan quản lý nhận được giấy tờ đầy đủ. Hồ sơ có thể bị từ chối và sẽ được gửi kèm văn bản nêu rõ lý do không xét duyệt hồ sơ.

Ngoài ra, nhờ vào tính tiện ích của Internet thì các doanh nghiệp thành lập có thể đăng ký trực tuyến qua Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần kê khai rõ thông tin như lập hồ sơ giấy và đóng lệ phí đăng ký trực tuyến theo yêu cầu. Các nghĩa vụ sau khi thành lập doanh nghiệp cần phải hoàn thành trong thời gian quy định về khai báo thuế, mở tài khoản ngân hàng, phát hành hóa đơn, bổ nhiệm kế toán trường,...( Xem thêm : Bảng giá dịch vụ kế toán dịch vụ kế toán trọn gói tại nhà)

Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Quyền lợi của các thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Các thành viên trong Công ty TNHH 2 thành viên được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty khai báo thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản; được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ. Ngoài ra, các thành viên còn được quy định một số quyền liên quan đến định đoạt phần vốn góp.
 
Mua lại phần vốn góp (Điều 52 Luật Doanh nghiệp năm 2014): Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề về sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, tổ chức lại công ty và các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
 
Chuyển nhượng phần vốn góp (Điều 53 Luật Doanh nghiệp năm 2014):
 • Thành viên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác, nhưng phải chào bán cho thành viên còn lại trong công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện. Sau 30 ngày nếu các thành viên còn lại không mua hoặc không mua hết, thành viên chuyển nhượng phần vốn góp mới có quyền chuyển nhượng cho người ngoài.

Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt (Điều 54 Luật Doanh nghiệp năm 2014):
 • Thành viên có quyền dùng vốn góp của mình để trả nợ; Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích thì người quản lý tài sản của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự là thành viên của công ty; Trường hợp có thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người giám hộ;
Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Về vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo khoản 1 điều 48 luật doanh nghiệp 2014, vốn điều lệ của Thành lập công ty nhanh TNHH hai thành viên trở lên là tổng giá trị vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty. Việc góp vốn phải được hoàn thành trong vòng 90 ngày kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn quy định này mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:
 • Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;
 • Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;
 • Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.
Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.
Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp.
Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mặc dù là công ty đối vốn, nhưng mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên vẫn mang tính chất đối nhân nhất định, nên việc chuyển nhượng phần vốn góp bị hạn chế (do việc chuyển nhượng này sẽ dẫn đến sự thay đổi thành viên, khi chuyển nhượng, thành viên của công ty sẽ được quyền ưu tiên mua. Việc chuyển nhượng phần vốn góp được quy định tại Điều 52, 53, 54 Luật Doanh nghiệp 2014.
 
Công ty TNHH hai thành viên trở lên còn mang các đặc trưng của hình thức công ty đối nhân. Bởi đặc tính này, việc chuyển nhượng phần vốn của thành viên bị hạn chế và giữa các thành viên thường có mối quan hệ thân thiết… Thông thường, giữa các thành viên của công ty đã có mối quan hệ gần gũi, tin cậy. Bản thân các thành viên luôn giữ vai trò rất quan trọng trong việc thành lập công ty này. Hay nói cách khác, “công ty tồn tại dựa trên sự quen biết và tin tưởng giữa các thành viên.
 
Mối quan hệ cá nhân giữa họ là nền tảng cho công ty TNHH”. Chính từ sự hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau giữa các thành viên nên công ty TNHH có sự đồng thuận, gắn bó chặt chẽ với nhau. Khi quyết định các vấn đề của công ty sẽ dễ dàng có được sự ủng hộ, đồng tình và sự cố gắng thực hiện từ các thành viên khác. Đây là lợi thế của các loại hình công ty thuộc hình thức của công ty đối nhân mà công ty TNHH hai thành viên trở lên có được.
Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Trên đây là toàn bộ các bước thủ tục để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên đầy đủ, chính xác, đúng pháp luật và tránh được những rủi ro về sau. Nếu bạn không có thời gian để tự thực hiện tất cả các thủ tục thành lập công ty này bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn Thành lập doanh nghiệp trọn gói  tại Tư Vấn Quang Minh giúp bạn an tâm khi tiến hành thủ tục.
 • Currently 4.80/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.85 sao của 3495 đánh giá
Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886