THÀNH LẬP CÔNG TY CHỈ VỚI 999K
Thành lập công ty online
0932.068.886 - 096.3839.005 Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí!
Thành lập công ty online
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có phải là chi phí được trừ

Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm của các công ty bảo hiểm nhằm bảo vệ con người trước những rủi ro liên quan đến sức khỏe, thân thể, tính mạng. Đơn giản là người tham gia thỏa thuận và ký kết hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm về việc sẽ đóng đúng những khoản phí đều đặn vào quỹ dự trữ tài chính do công ty bảo hiểm quản lý để được chi trả số tiền nhất định khi không may gặp rủi ro hoặc đến thời điểm đáo hạn.Vậy chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có phải là chi phí được trừ. Hãy cùng với công ty Quang Minh chuyên tư vấn thành lập công ty uy tín giá rẻ sẽ tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có phải là chi phí được trừ

Mua bảo hiểm nhân thọ thì có cần mua bảo hiểm xã hội hay không?

Căn cứ vào tiết a, khoản 1, điều 2 Luật Bảo Hiểm Xã Hội số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014, thì:
 • “Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • 1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
 • a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;”
Kết luận: công ty bạn bắt buộc phải mua bảo hiểm xã hội cho người lao động mặc dù công ty bạn đã mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên công ty.

Xem thêm: Thành lập công ty tại TPHCM

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có phải là chi phí được trừ

Bên cạnh đó, công ty bạn bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế cho nhân viên công ty mặc dù đã mua bảo hiểm nhân thọ

Căn cứ vào khoản 6, điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo Hiểm Y Tế số: 46/2014/QH13, ban hành ngày 13 tháng 06 năm 2014, thì:
 • “6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:
 • Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
 • 1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:
 • a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);”

Kết luận: ngoài việc đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên công ty, công ty bạn còn phải có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế cho nhân viên để tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có phải là chi phí được trừ

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có phải là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không?

Căn cứ vào khoản 3, điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC ban hành ngày 16 tháng 03 năm 2018, thì:
 • “2.11.Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; Phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
 • Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại điểm này còn phải được ghi cụ thể Điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
 • Doanh nghiệp không được tính vào chi phí đối với các Khoản chi cho Chương trình tự nguyện nêu trên nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).”

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có phải là chi phí được trừ

Kết luận: Nếu công ty mua bao hiểm nhân thọ cho nhân viên công ty thì vẫn được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 • Không được vượt quá 03 triệu đồng/người/tháng cho chi phí mua bảo hiểm nhân thọ
 • Phần chi mua bảo hiểm nhân thọ phải được quy định rõ trong:
  • Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể
  • Quy chế tài chính của công ty
 • Phải đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm bắt buộc như: BHXH, BHYT cho người lao động.

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên 2021

Nếu doanh nghiệp của bạn có mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên trong công ty thì cần quan tâm đến những vấn đề sau đây: 
1. Về thuế TNDN:
Theo khoản 3 điều 3 của Thông tư 25/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung điểm 2.11 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) thì: đã bổ sung "bảo hiểm nhân thọ" vào mức bị khống chế:
Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; Phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định 03 triệu đồng/tháng/người còn phải được ghi cụ thể Điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau:
 • Hợp đồng lao động;
 • Thỏa ước lao động tập thể;
 • Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
 • Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
Doanh nghiệp không được tính vào chi phí đối với các Khoản chi cho Chương trình tự nguyện nêu trên nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc
2. Về thuế TNCN:
1 Nghĩa vụ thuế 
Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ là khoản tiền chịu thuế TNCN 
"(Theo tiết đ.2 điểm đ khoản 2 Điều 2 của thông tư 111/2013/TT-BCT 
và được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC)" 
2 Đối tượng phải khấu trừ, tính thuế TNCN (Theo điều 14 của thông tư 92/2015/TT-BTC)
2.1 Nếu của doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam 
thì: 
Khi DN mua: người lao động chưa phải tính vào thu nhập chịu thuế 
(Người sử dụng lao động (Doanh nghiệp) chưa khấu trừ thuế 
"Đến thời điểm đáo hạn hợp đồng: doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế theo tỷ lệ 10%
 trên khoản tiền phí tích lũy tương ứng với phần người sử dụng lao động mua cho người lao động." 
(Trường hợp khoản phí tích lũy được trả nhiều lần thì tiền thuế được khấu trừ theo tỷ lệ 10% tương ứng với từng lần trả tiền phí tích lũy.) 
2.2 "Nếu mua của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam nhưng được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam" 
thì: 
"Người sử dụng lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% 
trên khoản tiền phí bảo hiểm đã mua hoặc đóng góp trước khi trả lương cho người lao động." 
Như vậy, có thể kết luận rằng, chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên công ty chỉ được chấp nhận là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN khi công ty đóng đầy đủ BHXH, BHYT. Và phần chi đóng bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên không được vượt quá 03tr đồng/người/tháng. Trên đây là tất cả các cơ sở pháp lý liên quan đến vấn đề đóng bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên công ty. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Quang Minh hy vọng đã giải đáp được tất cả các thắc mắc của quý khách hàng liên quan đến vấn đề này. Chúc các bạn thành công!
 • Currently 4.91/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.95 sao của 2443 đánh giá
Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có phải là chi phí được trừ
Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có phải là chi phí được trừ
Tin tức tư vấn Tư vấn miễn phí 0932.068.886 19/2B Thạnh Lộc 08, KP 3A,Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Bài viết cùng chuyên mục
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của việc thay đổi cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức là việc thiết kế hệ thống cấp bậc quản lý trong một công ty, cho phép thông tin được lưu chuyển...
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY VÀ TUỔI
Phong thủy là việc áp dụng các yếu tố ngũ hành vào việc xây nhà, làm ăn kinh doanh,…Việc áp...
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Cách đặt tên công ty du lịch thu hút nhiều tài lộc
Du lịch là luôn là ngành hot trong những năm gần đây, luôn được đầu tư phát triển với quy mô lớn,...
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Đặt tên công ty theo mệnh mộc
Rất nhiều người quan tâm việc đặt tên sau khi thành lập công ty, tại sao phải làm như vậy, và điều này...
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng là thực phẩm chăm sóc sức khỏe được chế biến từ các dược phẩm hay các động thực vật ăn...
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Hướng dẫn các bước thành lập công ty digital marketing
Ngày nay cùng với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn xây dựng...
0932.068.886